שערי הברית מסרים - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
שערי הברית מסרים PowerPoint Presentation
Download Presentation
שערי הברית מסרים

play fullscreen
1 / 5
שערי הברית מסרים
101 Views
Download Presentation
idola-swanson
Download Presentation

שערי הברית מסרים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ענף הסברה בלמ"ס שערי הבריתמסרים 28.8.13

  2. מסרים • המדיניות הינה מדיניות שגרה, אין הנחיות מיוחדות לאזרח. • לאורך השנה נעשו פעולות של הכנה והיערכות וכך גם עכשיו, יש להמשיך ולעשות אותם. • המדיניות הינה מדיניות היערכות עבור המערכות, זה זמן טוב לרענן נהלים, לבדוק מרכזי הפעלה, רשימות עובדים וכו'. • אין הנחייה מיוחדת להצטייד בערכות מגן, זו הנחייה שהייתה כל השנה וכך גם עכשיו תחנות החלוקה פתוחות. "המצב שגרה, אך תמיד צריך להיות ערוכים" הדגש הינו כי תמיד צריכים להיות ערוכים.

  3. הגברת היערכות רשויות מקומיות • רצ"ב פעילויות להיערכות הרשויות באופן עצמאי ושקט – לדוגמא: • בדיקת כשירות מרה"פ • היערכות לאזעקת בעלי תפקידים מהבית + היערכות להפעלת חפ"ק. • רענון נוהל פתיחה והפעלת מקלטים ובדיקת כשירותם. • רענון נהלים ודרכי תקשורת • היערכות להרחבת המוקד הרשותי (תשתיות וכ"א) והפעלתו במשמרות.

  4. הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה • בעת הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן לפי פרק הזמן העומד לרשותכם, ולפעול על-פי ההנחיות הבאות: • במבנה- יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות. • בחוץ - יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. • ברכב - יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו - יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות. •  לנוסעים באוטובוס – יש לעצור בצד הדרך, לפתוח את דלתות האוטובוס, על נוסעי האוטובוס לשכב על הרצפה בתוך האוטובוס ולהגן על הראש באמצעות הידיים. • אם לא ניתנה הנחיה אחרת - לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון.

  5. הנחיות לבחירת המרחב המוגן את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או השמע קול נפץ, לפי סדר העדיפות הבא: • ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת. • מקלט • מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא תלות בזמן ההתרעה. • מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה. • באין ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. • דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות. • דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.