testauksen tutkimustulokset n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Testauksen tutkimustulokset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Testauksen tutkimustulokset - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Testauksen tutkimustulokset. Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi. Sisältö. 1. Johdanto 2. Testausjulkaisut 3. Testauksen tutkimusalueita 4. Testauskokeilu. Johdanto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Testauksen tutkimustulokset' - idola-schmidt


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
testauksen tutkimustulokset

Testauksen tutkimustulokset

Marko Jäntti

mjantti@cs.uku.fi

sis lt
Sisältö

1. Johdanto

2. Testausjulkaisut

3. Testauksen tutkimusalueita

4. Testauskokeilu

johdanto
Johdanto
 • PlugIT-projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää yhteistyöyritysten toimintaperiaatteita ja yhteisiä pelisääntöjä ja ratkaisuja ohjelmistotuotantoon, laadunvarmistukseen ja testaukseen.
 • Projektin puitteissa valmistui useita pro gradu -tutkielmia, tieteellisiä artikkeleita ja raportteja.
 • Testaukseen liittyvät julkaisut löytyvät Teho-osaprojektin www-sivuilta: http://www.cs.uku.fi/research/Teho/julkaisut.html
 • Testauspäivän (Software Testing Day 25.11.2003) seminaarin esitysmateriaali on saatavissa www-osoitteesta: http://www.cs.uku.fi/research/Teho/testingday/
  • Testausprosessin hallinta
  • Testauksen automatisointi
  • Komponenttipohjainen testaus
  • Virheidenhallinta
testausjulkaisut
Testausjulkaisut
 • Testaukseen liittyvät pro gradu -tutkielmat ja erikoistyöt:
  • Ohjelmiston testauksen automatisointi (Pohjolainen 2003)
  • Testitapausten suunnittelu UML-mallinnuksen avulla (Jäntti 2003)
  • Olio-ohjelmien testaus (Partanen 2003)
  • Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys (Virkanen 2002)
  • Software Testing Tools, erikoistyö (Pohjolainen 2002)
testausjulkaisut1
Testausjulkaisut
 • Testausta käsittelevät artikkelit ja selvitykset
  • Avointen integrointiratkaisujen hyödyntäminen, toteuttaminen ja testaus (Mykkänen ym. 2004)
  • Selvitys regressiotestauksessa käytettävien testitapausten valinnasta (Holopainen 2004)
  • UML-based Testing - A Case Study (Jäntti, Toroi 2004)
  • Testing component-based systems - the integrator viewpoint (Toroi ym. 2004)
  • Avointen ohjelmistorajapintojen sertifiointimenettely (Toroi ym. 2004)
  • Komponenttisysteemien testaus (Toroi ym. 2004)
  • Testing business component systems (Toroi ym. 2003)
  • How to test software -raportti (Toroi ym. 2002)
ohjelmistojen testaus ja virheenj ljitys
Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys
 • Ohjelmistojen testaus sisältää
  • Staattisen testauksen, jossa ohjelmakoodia ei suoriteta (tarkastukset, koodin läpikäynti, pariohjelmointi)
  • Dynaamisen testauksen, jossa ohjelmaa arvioidaan sen suorituksen aikana
 • Virheenjäljityksessä käytettävät menetelmät:
  • Mustalaatikko-menetelmät (Ekvivalenssiositus, raja-arvotestaus)
  • Lasilaatikko-menetelmät (Silmukkatestaus, lausekattavuus)
 • Virheenjäljityksen työkalut:
  • Staattiset virheenjäljitystyökalut: esim. kääntäjä, joka ilmoittaa ohjelmakoodin kääntämisvaiheessa havaituista virheistä
  • Dynaamiset virheenjäljitystyökalut: virheitä etsitään ohjelmaa tai sen osaa suorittamalla, esim. Borland C++ Builderin debugger
komponenttipohjaisten j rjestelmien testaus
Komponenttipohjaisten järjestelmien testaus
 • Komponenttipohjaiset järjestelmät on toteutettu usein oliokielillä
 • Olio-ohjelmien testauksen ongelmakohdat:
  • Kapselointi aiheuttaa testaukseen havainnoimisongelman: Olion tilan muutosten tarkkailua varten joudutaan usein lisäämään testimetodeita
  • Periytymisen testaaminen: luokka perii yläluokalta piirteitä tai voi itse muokata perittyjä piirteitä ja lisätä uusia piirteitä. Kaikki perityt piirteet on testattava!!
  • Olioiden välinen viestinvälitys
 • Testausta varten joudutaan rakentamaan ajureita (drivers) ja tynkämoduleita (stubs)
 • Komponenttipohjaisessa sovelluskehityksessä rajapintojen testauksen merkitys korostuu
komponenttipohjaisten j rjestelmien testaus1
Komponenttipohjaisten järjestelmien testaus
 • Testausmallin perustana voidaan käyttää määrittelyvaiheen dokumentteja ja UML-kaavioita:
  • Aktiviteettikaaviot
  • Käyttötapauskaaviot
  • Tilakaaviot
 • Komponentin/olion tilojen testauksessa voidaan käyttää UML-tilakaavioita ja tilasiirtymätauluja. Tilamuutos voi tapahtua 4 eri tavalla:
  • Olion tila voi muuttua uuteen hyväksyttyyn tilaan
  • Olion tila voi jäädä entiselleen
  • Olion tila voi muuttua määrittämättömään tilaan, mikä on virhe
  • Olion tila voi muuttua määritettyyn, mutta ei-hyväksyttyyn tilaan, mikä on myös virhe.
testauskokeilu syksy 2002
Testauskokeilu (syksy 2002)
 • Testauskokeilun tavoitteena oli kokeilla UML-testausmallia käytännössä.
 • Testauksen kohteena oli terveydenhuollon tietojärjestelmä X.
 • Testauskokeilun toteuttamisvaiheet
  • Tutustuminen sovelluksen käyttöohjeeseen
  • UML-mallien luominen (käyttötapaus-, aktiviteetti- ja tilakaaviot)
  • Testitapausten (mustalaatikko) luominen
  • Testitapausten parametrien luominen ekvivalenssiluokkien avulla
  • Testitapausten suorittaminen
 • Testauksen tuloksena ohjelmistosta löydettiin pari vakavaa ajonaikaista virhettä ja useita pienempiä korjauskohteita - > Ohjelmistotoimittaja korjasi virheet seuraavassa versiossa.
 • Yhteenveto: Ohjelmistotoimittajan tulee testata ohjelmistot huolellisesti, jotta asiakkaan tai loppukäyttäjän testaustyö olisi helpompaa.
kiitos
Kiitos!!

Lisätietoja: mjantti@cs.uku.fi