slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕД

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕД - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАТВЕРДЖЕНО _____________ В. Матвєєв « » 2014 р. Система менеджменту якості ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ у 2013-201 4 н.р. СМЯ НАУ ЗР 11-0 1 -2014 Київ – 2014. "Завданням часу є

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕД' - idola-barry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 • ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
         • ЗАТВЕРДЖЕНО
         • _____________ В. Матвєєв
         • «» 2014 р.

Система менеджменту якості

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

у 2013-2014 н.р.

СМЯ НАУ ЗР 11-01-2014

Київ – 2014

slide2
"Завданням часу є

недержавна організація науки,

а державна допомога науковій творчості нації"

ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ

Дослідницький університет – це вищий навчальний заклад, що має статус національного, значний науковий, науково-технічний та інноваційний потенціал і є визнаним лідером у галузі вищої освіти

Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція навчального процесу та фундаментальних наукових досліджень (уперше системно визначена В. Гумбольдтом у ХІХ ст).

Девіз:

Відданість науці!”.

ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН ГУМБОЛЬДТ

slide3

1

Науково-технічний та інноваційний потенціал

Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

2

Стандарти європейського наукового освітянського простору

3

4

Співпраця з іноземними та вітчизняними університетами, з національною та галузевими державними академіями

Високі показники в національних рейтингових системах

5

Підготовка кадрів для інноваційного розвитку України

6

СКЛАДОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУ

slide4
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Місія ІЕМ – підготовка на рівні світових стандартів нового покоління економістів, менеджерів та фахівців з транспортних технологій, спроможних працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства.

Головними завданнями Інституту є:

- здійснення освітньої діяльності за визначеними галузями знань, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідності до стандартів вищої освіти та досягнень власних наукових шкіл;

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

- ведення наукових досліджень;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, розробка обґрунтованих пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій та створення навчальних модулів;

- розробка та впровадження нових технологій навчання;

- сприяння працевлаштуванню випускників.

С Т Р У К Т У Р А І Н С Т И Т У Т У

ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ

ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціалізована

вчена рада Д26.062.02

Спеціалізована

вчена рада Д26.062.04

ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОНОМІКИ ТА ПІДРИЄМНИЦТВА

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ

 • кафедра економіки;
 • кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення;
 • кафедра міжнародної економіки;
 • кафедра фінансів, обліку і аудиту;
 • кафедра економічної кібернетики
 • кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
 • кафедра логістики;
 • кафедра організації авіаційних перевезень;
 • кафедра організації авіаційних робіт та послуг;
 • кафедра вищої математики;
 • кафедра економічної теорії
2013 2014
ЗВІТ ЗА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 • Якість кадрового забезпечення
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів
 • Навчальна робота
 • Навчально-методична робота
 • Наукова діяльність
slide7
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ШТАТ, СУМІСНИКИ)
slide8
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
slide9
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
slide10
КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХПРАЦІВНИКІВ СТАРШЕ 60 РОКІВ У СПІВВІДНОШЕННІ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ (%)
slide11
РОЗПОДІЛ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА НАУКОВИМ СТУПЕНЕМ
slide12
ЧАСТКА ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З НАУКОВИМ СТУПЕНЕМ (%)
slide13
СЕРЕДНІЙ ВІК ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ
slide14

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

slide15

Кількість працівників, які проходили стажування

slide16
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО- ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
1 20 14
НАБІР СТУДЕНТІВ НА 1 КУРС – 2014 рік

Всього зараховано – 244 чол., з них на бюджет – 148, контракт – 96

Всього подано заяв - 7952

2013 20141
КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ у 2013-2014 н.р.

Загальна кількість по ІЕМ – 4138 чол., з них: денної форми навчання – 1823, заочної форми навчання – 2076, за другою вищою освітою (ІПН) – 239 чоловік.

slide22

Результати роботи державних екзаменаційних комісій

slide23
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
slide24
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ НА КРАЩУ ВИПУСКНУ РОБОТУТА СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИКІВ ОКР «БАКАЛАВР» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
slide25

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИКІВ ОКР“СПЕЦІАЛІСТ” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

slide26

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИКІВ ОКР“МАГІСТР”

01 07 201 4
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ (станом на 01.07.2014р.)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ (станом на 01.07.2014р.)

01 07 201 41
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ (станом на 01.07.2014р.)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ (станом на 01.07.2014р.)

01 07 2014
Питома вага забезпечення кількості дисциплінкафедрами відповідно до навантаження (станом на 01.07.2014)
2013 20142
План підготовки рукописів в ІЕМна 2013-2014н.р.

ЗА ПЛАНОМЗА ВИДАМИ РУКОПИСІВ

slide34
Виконання плану підготовки рукописів за кафедрамиу %
2013 20143
Кількість опублікованих рукописів в 2013-2014 н.р. за матеріаламикафедр
2013 20144
Кількість опублікованих рукописів в 2013-2014 н.р. за кафедрами за матеріаламикафедр
2013 20145
ОПУБЛІКОВАНО У 2013-2014 н.р. за матеріаламикафедр
slide39

КОНКУРС НА КРАЩІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, СЛОВНИКИ, ФАХОВІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ, ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ ТА АНГЛОМОВНІ ВИДАННЯ З ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ НОМІНАЦІЙ

I.У розділі “Підручники”

1 місце: Євтух М.Б., Кулик М.С., Лузік Е.В., Ладогубець Н.В. “Математичне моделювання в психологічних дослідженнях “ (Гуманітарний інститут)

2 місце:Новак В.О., Мостенська Т.Л., Ільєнко О.В. “Організаційна поведінка” (Інститут економіки та менеджменту)

3 місце: Ковальов Ю.М., Верещага В.М. “Прикладна геометрія: нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, сучасні напрями” (Інститут аеропортів)

Дротянко Л.Г. “Філософія наукового пізнання” (Гуманітарний інститут)

II. У розділі “Навчальні посібники“

1 місце: Сластенко Є.Ф., Ягодзінський С.М. “Логіка” (Гуманітарний інститут)

2 місце: Козачок Я.В., Черіпко С.І. “Бо я національний інтелігент…”Михайло Драй-Хмара” (Інститут міжнародних відносин)

3 місце: Зайцев Є.П. “Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу” (Кіровоградська льотна академія)

III. У розділі “Монографії”

1 місце: Харченко В.П., Тунік А.А., Чепіженко В.І., Павлова С.В. “Авіоніка безпілотних літальних апаратів” (Інститут аеронавігації)

2 місце: Додонов А.Г., Литвиненко А.Е., Луцкий М.Г. “Методы принятия решений в автоматизированной системе управления предполетной подготовкой летательных аппаратов” (Інститут комп’ютерних інформаційних технологій)

3 місце:Терещенко Ю.М., Кулик Н.С., Ластивка И.А., Волянская Л.Г., Дорошенко Е.В., Терещенко Ю.Ю. “Аэродинамические следы в компресорах газотурбинных двигателей” (Аерокосмічний інститут)

Муранова Н.П. “Фізико-математична підготовка старшокласників до навчання в технічному університеті” (Інститут доуніверситетської підготовки)

IV. У розділі “Англомовні видання навчальних посібників”

1 місце: Снопченко В.І., Захарчук Н.В. “Professional English: Professional and Scientific Communication” (Гуманітарний інститут)

2 місце: Bashta O.T., Dzhuryk O.V. “Descriptive Geometry in worked problems” (Інститут аеропортів)

3 місце: Вітряк А.М., Зеленська Л.М., Сауленко А.В., Гріденко Н.О., Семенюк Н.Г., Омельяненко Н.В. “Загальна авіаційна англійська мова для льотного складу” (Кіровоградська льотна академія)

V. У розділі “Англомовні видання монографій”

1 місце: Vladimir Krakovsky “Spectrum Sliding Analysis: Algorithms, Devices, Applications” (ІКІТ)

VI. У розділі “Англомовні видання підручників”

1 місце: Акмалдінова О.М., Шостак О.Г. “Professional English. Airport Design & Maintenance” (ГМІ).

VII. У розділі “Англомовні видання електронних підручників”

1 місце: Kharchenko V., Chynchenko Yu. “Single European sky ATM research” (Інститут аеронавігації)

VIII. У розділі “Електронні підручники”

1 місце: Литвиненко О.Є., Вавіленкова А.І., Краліна Г.С. “Математичне програмування” (Інститут комп’ютерних інформаційних технологій)

IX. У розділі “Електронні навчальні посібники”

1 місце: Харченко В.П., Знаковська Є.А. “Операційні системи та системи програмування” (Інститут аеронавігації)

slide41

СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЕМ

СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЕМ

Проведення

наукових досліджень

Проведення

наукових досліджень

Кафедральні НДР

Кафедральні НДР

Бюджетні НДР

Бюджетні НДР

Госпдоговірні НДР

Госпдоговірні НДР

Керівництво аспірантами,

консультування докторантів

Керівництво аспірантами,

консультування докторантів

Підготовка наукових кадрів

вищої кваліфікації

Підготовка наукових кадрів

вищої кваліфікації

Організація та проведення

захисту дисертаційних робіт

Організація та проведення

захисту дисертаційних робіт

Апробація результатів

наукових досліджень

Апробація результатів

наукових досліджень

Організація та проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів

Організація та проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів

Оформлення результатів досліджень

у вигляді статей, монографій тощо

Оформлення результатів досліджень

у вигляді статей, монографій тощо

Видання друкованих та електронних

фахових журналів, збірників

наукових праць, монографій

Видання друкованих та електронних

фахових журналів, збірників

наукових праць, монографій

slide43

НАУКОВА ШКОЛА

Засновник наукової школи – Сич Євген Миколайович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 • Основні напрями досліджень:

Розробка концепції стратегічного розвитку та відтворення основних засобів різних видів транспорту

 • Проблеми координації та взаємодії різних видів транспорту
 • Удосконалення механізмів ефективного використання інноваційно-інвестиційних та фінансово-економічних ресурсів
 • підприємств різних організаційно-правових форм
 • Розробка сучасних підходів і принципів координації різних видів транспорту
 • Дослідження регіональних проблем розвитку транспортних мереж і їх взаємодії в умовах транскордонного співробітництва
 • Методи та способи оцінки соціально-економічної ефективності використання різних видів транспорту, їх взаємодії та розвитку
 • Наукові результати:
 • Науково обґрунтована стратегія розвитку регіональної економіки
 • Розвинуто теорію розвитку транспортної інфраструктури окремих регіонів
 • Вдосконалено механізм управління транспортно-інтеграційними процесами на міжрегіональному рівні
 • Розробка теорії інтелектуальних інноваційно-інвестиційних систем проблемно-орієнтованих на транспорт країни
 • Досліджено проблеми конкурентоспроможності різних видів транспорту на ринку транспортних послуг

Під керівництвом Сича Євгена Миколайовича відбувся захист 37 кандидатських дисертацій, 5 докторських робіт. Опубліковано більше 500 наукових праць.

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА, КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

slide54

Геєць Ірині Олегівні присуджено стипендію Кабінету Міністрів України

2013 14
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ (статті) СПІВРОБІТНИКІВ у 2013/14 н.р.
slide58

АНАЛІЗ ІНДЕКСАЦІЇ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS , WebofScience, INSPEC та інш.)

slide59
КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ
slide60
КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ
slide61

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ ІЕМ

ІНФОРМАЦІЯ ПО АСПІРАНТАХ

slide62
КІЛЬКІСТЬ АСПІРАНТІВ/ДОКТОРАНТІВ ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРАМИ

Середня чисельність аспірантів/докторантів – 64

slide63

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АСПІРАНТІВ,

У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТЕРМІН НАВЧАННЯ У 2014 р.

(всього 15 чол.)

slide64

Захист кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д26.062.02 за 2006-2014 р.р.

2006 2014
Результати роботи наукових керівників (штатних співробітників) з аспірантами (кількість захищених робіт) за 2006-2014 р.р.
slide66

Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво

із закордонними організаціями

Кафедрою МЗЕДП надані пропозиції щодо участі в міжнародному проекті «Темпус». Відповідно до практичних рекомендацій щодо розвитку системи підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації, які були опрацьовані на семінарі з докторських програм, організованому у лютому 2005 р в м. Зальцбурзі Європейською асоціацією університетів, у міжнародному консорціумі спільних проектів ТЕМПУС розроблена проектна пропозиція під назвою: "Освіта та дослідження на основі та для інновацій"(Education and research through and for innovation (ERTI)),

slide68
Процес організації наукової роботи студентів включає:

Проведення наукових досліджень і підготовку результатів до презентацій на конференціях та опублікування у наукових виданнях;

Створення особистого рейтингу студента з метою отримання грандів, стипендій та заохочень для реалізації наукового потенціалу і перспективи подальшого навчання у магістратурі;

Участь у Конкурсах наукових робіт;

Участь у Всеукраїнських олімпіадах;

Участі у міжнародних програмах сприяння реалізації наукових досліджень, академічного обміну, “подвійного диплому” тощо.

slide69
Форми науково-дослідної роботи студентів в ІЕМ

Ф

О

Р

МИ

О

Р

Г

А

Н

І

З

А

Ц

І

Ї

Н

Д

Р

С

Передбачені навчальними планами включають в себе:- вивчення курсу дисциплін, який створить базу для систематизації та класифікації наукових знань та вмінь;- виконання практичних робіт;- написання рефератів за науковою тематикою та виконання курсових, дипломних робіт, в яких містяться елементи дослідницької роботи;- виконання конкретних завдань науково-дослідного характеру під час виробничої або навчальної практики.

Ф

О

Р

М

И

Т

А

Е

Т

А

П

И

Р

Е

А

Л

І

З

А

Ц

І

Ї

Н

Д

Р

С

1. робота в наукових гуртках та товариствах;

2. участь у науково-дослідних роботах кафедр

Реалізується на першому-другому курсах бакалаврату та є базою для вступу на магістратуру

3. участь у семінарах кафедр

4. підготовка доповідей та тез на конференціях і семінарах

5. публікація наукових статей у провідних і фахових наукових виданнях

Реалізується на третьому-четвертому курсах бакалаврату та є базою для вступу на магістратуру

6. участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді та отримання призових місць

У позанавчальний час:  - робота в студентських наукових гуртках, що дозволяє під керівництвом науковців досліджувати проблемні питання в науці, розбирати інноваційні напрями розвитку економіки та управління ;  - участь у виконанні держбюджетних або госпдоговір них науково-дослідних темах; - індивідуальна робота, або робота у складі творчих колективів при виконанні наукових досліджень в рамках вітчизняних або міжнародних проектів, грантів, тощо.

7. участь у Конкурсах наукових робіт та отримання призових місць

Реалізується на старших курсах бакалаврату та є обов’язковими для успішної атестації на магістратурі

8. участь у міжнародних програмах та стажування за кордоном

9. участь у конкурсах на отримання грандів на наукові дослідження та перемога у них

10 вступ до аспірантури та успішна підготовка і захист дисертації

2009 2014
ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (2009-2014 р.р.)
 • Конференції для студентів та молодих вчених у 2013-2014н.р.
 • проведені під керівництвом кафедр:
 • Логістики;
 • Економіки підприємства;
 • Організації авіаційних перевезень;
 • Вищої математики.
slide71

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ“СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ”(2010-2014 р.р.)

slide73

ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ У РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЙ ІЕМ

(2007-2014 н.р.)

slide76

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

2013-2014 н.р.

slide77
Нагороджено дипломом

ІІІ ступеню

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

за напрямом«Менеджмент»

ВаренкоЮліюВолодимирівну

Науковийкерівник – к.е.н, доцент, завідувачкафедрилогістики

ГригоракМаріяЮріївна

Нагороджено золотим сертифікатом конкурсуІнституту «Бізнес-технологій», міжнародного холдингу

«Атлант М»

Андрійчук Ірину Михайлівну

Науковийкерівник – к.е.н, професор, завідувачкафедри менеджменту зовнішньоекономічноїдіяльностіпідприємств

Новак Валентина Олексіївна

slide78

Переможці Конкурсу

Стипендіальної програми

«Завтра. UA» Фонду В.Пінчука:

1.Пєхотіна Ольга (каф.МЗЕДП 2009 р.)

2. Ціпан Ольга (каф.економіки 2010 р.),

3. Черних Вікторія (каф.МЗЕДП 2010 р.),

4. Пєхотіна Ольга (каф.МЗЕДП 2010 р.),

5. Басенко Ірина (каф.між.економіки 2013р.),

6. Совер Олександра (каф.міжн.економіки 2013р.),

7. Нікітюк Н.М. (каф.МЗЕДП 2014 р.).

2013 20146
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ В 2013-2014 Н.Р.
slide80
Результати участі в олімпіадах

Науковий керівник:К.е.н., доцент,доцент кафедри економіки Борисюк І.О.

Науковий керівник:К.е.н., доцент кафедри економіки Вовк О.М.

2008 201 4
КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СТИПЕНДІЇ ТА ПРЕМІЇ (2008-2014р.р.)
slide82
Залучення студентів та молодих вчених до міжнародних програм та програм по обміну
2008 2013
Кількість студентів, які залучені в наукових гуртках (2008-2013 рр.)
2007 20 1 4
КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ НДДКР (2007-2014 рр.)
slide86

ПЛАН-КАЛЕНДАР ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ в 2014-2015 н.р.

86

slide87

Основними напрямами розвитку науково-дослідної роботи студентів ІЕМ є:

– залучення якомога більшої кількості студентів до науково-дослідної роботи кафедр;– організація науково-практичних конференцій, тематичних семінарів професорсько-викладацького складу з проблемних питань науки та форм організації науково-дослідної роботи;–заохочення наукової роботи студентів шляхом сприяння публікації кращих студентських робіт, допомоги при написанні наукових робіт, підготовки до конкурсів та олімпіад;– розроблення методичних положень і рекомендацій з удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів;– ведення обліку та звітності науково-дослідної роботи студентів;– обмін досвідом щодо організації науково-дослідної роботи студентів з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, науковоми фондами;– пошук інформаційних систем та інноваційних форм розвитку наукового простору, що дозволить розширити форми реалізації та підвищити якість науково-дослідної роботи студентів.

slide88

Пропоную вважати роботу інституту економіки та менеджменту у 2013/2014 н. р. задовільною та виділити основні аспекти роботи науково-педагогічних працівників на 2014/2015 н.р., а саме:

забезпечення якості та результативності науково-дослідної роботи студентів;

розвиток наукових шкіл та наукових напрямків;

рівень роботи викладачів, рівень їх кваліфікації та якість виконання обов'язків;

апробація наукової діяльності викладачів в наукометричних базах (SCOPUS);

підвищення рівня навчально-методичного забезпечення кафедр.