Download
dr debreczeni ferenc gyvezet szak alf ldi region lis fejleszt si gyn ks g 2009 november 11 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Debreczeni Ferenc, ügyvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2009. november 11. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Debreczeni Ferenc, ügyvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2009. november 11.

Dr. Debreczeni Ferenc, ügyvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2009. november 11.

239 Views Download Presentation
Download Presentation

Dr. Debreczeni Ferenc, ügyvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2009. november 11.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Észak-alföldi régió és Kárpátalja megye együttműködésének lehetőségei Dr. Debreczeni Ferenc, ügyvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2009. november 11.

 2. 1. Az Észak-alföld régió Terület: 17 729 km2 (19,1%) Népesség: 1 514 000 (15,3%) Népsűrűség: 85 fő/km2 GDP/fő: az országos átlag 63,1 %-a, az EU átlag 42%-a Munkanélküliségi ráta: 10,8 % (2007) EU-s határszakasz: 207,4 km [RO+SK] EU-n kívüli határszakasz: 136,6 km [UKR]) 119 határmenti település (2008-as adatok alapján)

 3. 2. A határtérség jellemzői • Perifériás jelleg: elvándorlással, elnéptelenedéssel, akut munkanélküliséggel, infrastrukturális hiányosságokkal küzdő hátrányos helyzetű térségek; • Központtól való viszonylag nagy távolság; • Határokon megszakadó közlekedési útvonalak; • Kereskedelmi kapcsolatok beszűkülése; Kivétel: élénk határforgalmú térségek

 4. 3. A határon átnyúló együttműködések jellemzői • Alulról építkező: személyes kapcsolatok nagy jelentősége, települések, önkormányzati társulások aktív szerepe • Együttműködések jellege főleg: kulturális, testvér-települési, sport, oktatási • Kevésbé jelentős kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok

 5. Leghátrányosabb kistérségek az Észak-alföldirégióban

 6. 4. Észak-alföldi régió – Kárpátalja megye Határon átnyúló együttműködések területei (példák) • Oktatás • Együttműködés a Nyíregyházi Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (Beregszász) között • Kultúra • Ukrán Kisebbségi Önkormányzat és a nyíregyházi Szabolcs Néptánc Egyesülettel közös gálaműsora • Ukrán Gasztronómiai és Művészeti Hét programsorozatot • „Magyar-Ukrán Kulturális Napok” programsorozat Nyíregyházán • „Tarasz Sevcsenko Napok” Irodalmi emlékestek Nyíregyházán.

 7. 4. Észak-alföldi régió – Kárpátalja megye Határon átnyúló együttműködések területei (példák) • Gazdaság • Nyírségvíz beruházása Beregszászon 2008 • Vállalkozói konferencia és üzletember találkozók • Befektetés-ösztönzési adatbázisok létrehozása Phare CBC program keretében • Környezetvédelem • Árvízfigyelő rendszerek kiépítése a Tiszán • Turizmus • Turisztikai kínálatot bemutató kiadványok, rendezvények • Közlekedés • TEN-T • Vasút: Záhony és logisztikája

 8. 4. Észak-alföldi régió – Kárpátalja megye Határon átnyúló együttműködések területei • Projektek • Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (ENEREA) Közös projekt: energia területén való beruházások támogatási rendszerének kialakítására és szakemberek képzésére • INNOVA Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség • Közös projekt: innovációs menedzsment készségek fejlesztése a felsőoktatásban

 9. 4.1. Eurorégiók, hálózatok • Kárpátok Eurorégió (1993) • Interrégió (2000) • NEEBOR Keleti Határrégiók Hálózata (2005) • Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (Ung-Tisza-Túr-Sajó, 2008)

 10. 4.2. Az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány A közalapítvány célja: a határ menti együttműködés fejlesztése és a jószomszédi partnerség erősítése Ukrajna, Moldova és Fehéroroszország irányába. 2008-ban 30 projektet támogatott, többek között: • Az ukrán nyelvi szakmai kommunikáció, fordítás, tolmácsolás szakmai ügyintézés című tanfolyam indítása • Reporters‘ Europe Cup • Kulturális és szellemi összefogás az V. korridor mentén „JÖVŐNK HATÁROK NÉLKÜL” • Testvér-települési kapcsolatokkal rendelkező önkormányzatok fóruma, • Ifjúsági szervezetek közötti határon átnyúló új típusú kapcsolatok kialakítása • Határon átnyúló iparos kapocs magyar és ukrán vállalkozások számára www.euroclip.hu

 11. 5. Keleti Partnerség5.1. Új multilaterális Keretrendszer • 2008. június 19-20.– Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot a Keleti Partnerségre vonatkozó javaslatának elkészítésére • A Keleti Partnerség egy új multilaterális keretrendszer a keleti határországokkal való kapcsolattartásra • A multilaterális együttműködés lehetőséget ad a közös kihívások közös kezelésére a bilaterális együttműködés kiegészítéseként • 2009. május 8-9. - “Keleti Partnerség Csúcs” (Prága, Csehország) egy politikai nyilatkozatban hozza létre a partnerséget

 12. 5.2. Partnerországok • Keleti partnerek Kelet Európa és Dél-Kaukázus országai: Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, Belorusszia, Moldova és Ukrajna • A Keleti partnerségben érintett országok közül az Észak-alföldi régió szempontjából az Ukrajnával és Moldovával fennálló kapcsolatok a legjelentősebbek.

 13. 5.3. Öt kulcsterület • Erős politikai kapcsolat kialakítása az Európai Unióval Társulási Szerződések létrehozatalával • Jobb piaci hozzáférés és szabad-kereskedelem • Az Európai Unió és keleti partnerei közötti mobilitás elősegítése, vízumkönnyítések • Közös energiabiztonság megteremtése • Regionális fejlesztés elősegítése

 14. 5.4. Pénzügyi erőforrások A jelenlegi Európai Szomszédságpolitikai Eszközben (European Neighbourhood Policy Instrument – ENPI) 450 millió EUR (2008) áll a partnerek rendelkezésére, mely 2013-ra kb. 785 millió EUR-ra fog növekedni, így szükséges újabb források bevonása: • 350 millió EUR új forrás bevonása a 2010-13-as időszakban • A legsürgetőbb feladatok ellátása érdekében az ENPI Keleti Regionális Programjából 250 millió EUR átprogramozására kerül sor a 2010-13-as időszakra • A Keleti Partnerség rendelkezésre álló forrása: 600 millió EUR

 15. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségünk: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel.:+36-52/524-760 Fax.: +36-52/524-770 E-mail: eszakalfold@eszakalfold.hu www.eszakalfold.hu