potrzeby i ich zaspokajanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potrzeby i ich zaspokajanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potrzeby i ich zaspokajanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Potrzeby i ich zaspokajanie - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

Potrzeby i ich zaspokajanie. Człowiek zaspokaja swoje potrzeby konsumując dobra i usługi. W zależności pozyskania dobra dzielimy na:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Potrzeby i ich zaspokajanie' - idalee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
potrzeby i ich zaspokajanie

Potrzeby i ich zaspokajanie

Człowiek zaspokaja swoje potrzeby konsumując dobra i usługi.

w zale no ci pozyskania dobra dzielimy na
W zależności pozyskania dobra dzielimy na:
  • Wolne- występują w przyrodzie w nieograniczonej ilości. Określane są również jako dobra darmowe, czyli takie, które można otrzymać bez rezygnacji z czegokolwiek innego np. powietrza, energii słonecznej itp.
  • Ekonomiczne- są wytwarzane przez człowieka w ograniczonej ilości, są dobrami rzadkimi.
ze wzgl du na przeznaczenie dobra ekonomiczne dzielimy na
Ze względu na przeznaczenie dobra ekonomiczne dzielimy na:
  • Konsumpcyjne- bezpośrednio zaspokajają potrzeby ludzkie.
  • Produkcyjne- służą do wytwarzania innych dóbr.
dobra prywatne i dobra publiczne
Dobra prywatne i dobra publiczne

Większość dóbr na rynku to dobra prywatne , czyli takie, których posiadanie jest związane z przeniesieniem praw własności w momencie zapłacenia za nie sprzedającemu. Dobro prywatne konsumowane przez jedną osobę lub rodzinę jest niedostępne dla innych. Są też dobra, z użytkowania których nie można wyłączyć nikogo. Takimi dobrami są dobra publiczne. Konsumpcja takiego dobra przez jedną osobę lub rodzinę nie zmniejsza możliwości konsumowania go przez inną osobę lub rodzinę. Typowymi przykładami dóbr publicznych są szpitale publiczne, mosty, drogi, oświetlenia ulic itp.

pomi dzy dobrami mog zachodzi dwa rodzaje zwi zk w
Pomiędzy dobrami mogą zachodzić dwa rodzaje związków:
  • Związek komplementarności polegający na uzupełnianiu się różnych dóbr w celu zaspokojenia określonej potrzeby. Oznacza to, że zakup jednego dobra powoduje powstanie potrzeby zakupu dobra uzupełniającego. Np. przy zakupie samochodu potrzebujemy zakupić niego paliwo.
  • Związek substytucyjności polegający na tym, że potrzeba może być zaspokajana przez różne zastępujące się dobra. Oznacza to, że zakup jednego dobra wyklucza konieczność zakupu innego dobra mogącego tę samą potrzebę zaspokoić. Np. chleb żytni możemy zamienić na pszenny.
us ugi materialne i nie materialne
Usługi materialne i nie materialne

Potrzeby zaspokajane są również dzięki usługom materialnym np. pracy piekarza wypiekającego chleb

lub niematerialnym np. pomocy lekarza

cechy i r d a potrzeb
Cechy i źródła potrzeb

Źródła są biologiczne oraz zależą od osobowości człowieka. Cechą potrzeby jest jej nieograniczoność, a także niepowtarzalność.

przeszkody w zaspokajaniu potrzeb
Przeszkody w zaspokajaniu potrzeb

Głównymi przeszkodami w zaspokajaniu potrzeb są koszty, ceny, dostępność i powszechność.