oborov didaktika n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oborová didaktika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Oborová didaktika - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Oborová didaktika. Dějepis. Tým. Členové KDDD + doktorandi 13 osob. Témata. Předmět didaktiky dějepisu: historické vědomí jako součást konkrétní historické kultury Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ Kulturní dědictví ve výuce Význam učitelstva v moderní společnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oborová didaktika' - idalee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Tým

Členové KDDD + doktorandi

13 osob

t mata
Témata
 • Předmět didaktiky dějepisu: historické vědomí jako součást konkrétní historické kultury
 • Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ
 • Kulturní dědictví ve výuce
 • Význam učitelstva v moderní společnosti
sou asn stav pozn n
Současný stav poznání
 • Didaktika dějepisu jako sociální komunikace (ústředním tématem interpretace)
 • Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ
 • Kulturní dědictví ve výuce
 • Centrum pro studium kulturně historického dědictví
 • Obsah, teoretické zázemí, metodologie, dopad na žáky
 • Význam učitelstva v moderní společnosti –dějiny výuky
 • Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti
dlouhodob c le
Dlouhodobé cíle
 • Podílet se na rekonstituci oborové didaktiky dějepisu
 • Výzkum kurikula
 • Výzkum médií
 • Metodika
 • P 15 Inovace v oblasti didaktiky a metodiky.
n stroje
Nástroje

1. Organizace specializačních či výběrových seminářů pro studenty profilujících jejich odborné zaměření.

Vypisování relevantní témat pro kvalifikační práce.

2. Systémová spolupráce s relevantními českými institucemi

Ad a) paměťovými institucemi, které se zabývají dějinami 20. století, se zvláštním zřetelem na Všeodborový archiv (ČMKOS), který patří pro moderní dějiny k nejdůležitějším a na Židovské muzeum.

Ad b) s paměťovými institucemi, především s Národním památkovým ústavem (NAKI)

3. Spolupráce se zahraničními institucemi.

slide7

4. Organizace konferencí a sympozií:

J. J. Ryba a učitelé jeho doby (2015)

Štorchův memoriál I-IV. (2013-2016)

kulatých stolů:

Učebnice moderních dějin (jaro 2013)

Využití filmu, internetu a dalších nových médií ve výuce dějepisu (jaro 2014)

Jak učit dějepis ve 21.století? (jaro 2015)

Kulturní dědictví ve výuce (2014)

5. Účast na domácích a zahraničních konferencích

v stupy
Výstupy
 • Monografie:
 • Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit (2013)
 • Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj ve školní praxi (2014)
 • Kulturní dědictví ve výuce ZŠ a SŠ (2015)
 • Ediční řada Prameny k dějinám školství a vzdělanosti
 • Paměti Václava Krofty(2014)
 • řada bude dále upřesněna
 • Časopis Marginaliahistorica bude nově obsahovat tři specializované rubriky: Problémy výuky dějin 20. století,Kulturní dědictví ve výuce a Učitelé a moderní společnost
 • 2015 konference NAKI- Edukace na památkových objektech –bude publikováno v MarginaliaHistorica
v stupy1
Výstupy

1 soubor výukových materiálů pro 20. století

 • 1 antologie textů pro výuku
 • 1 e-learning
 • Odborné statě v recenzovaných časopisech a sbornících.
program pro rok 2013
Program pro rok 2013

Podána žádost o IP Erasmus: Heritage Management, InterpretationandEducation.

Žádost o akreditaci kurzu Když se řekne klášter (spolu s Národním Památkovým ústavem, územní pracoviště Telč)

Štorchův memoriál- 11. a 12. 4. 2013 (ve spolupráci s MU Brno a Památníkem národního písemnictví)

slide11
2013

Publikační výstupy:

Zvláštní číslo Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity řada společenských věd (Štorchův memoriál)

Monografie

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit

Paměti Václava Krofty(1875-1972), učitele, ředitele učitelského ústavu a spisovatele- příprava

Vademecum výuky dějin 20. století – studijní a informační materiál pro učitele dějepisu a společenských věd- 2013 koncept.

mo nosti integrace
Možnosti integrace
 • Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ
 • Občanská výchova
 • Kulturní dědictví ve výuce
 • Občanská výchova, výtvarná výchova, speciální pedagogika
 • Význam učitelstva v moderní společnosti
 • Pedagogika