Download
ausztria ad z si szempontb l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ausztria adózási szempontból PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ausztria adózási szempontból

Ausztria adózási szempontból

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Ausztria adózási szempontból

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ausztria adózási szempontból

 2. Ausztria mint befektetési célpont adózási szempontból

 3. Társasági adózás | Általában • 25 % egykulcsos adó (éves minimum adó) • Alkalmazandó társaságok (AG, (Rt), GmbH (Kft)) vonatkozásában, de személyi egyesülések (KG (Bt)) vonatkozásában nem, melyek adózási szempontból átláthatóak • Korlátlan (osztrák székhelyű, illetve vezetésű vállalkozások esetében) és korlátozott (pl. telephelyek) adókötelezettség • Pénzügyi év: A naptári év, de eltérő pénzügyi év is lehetséges meghatározott körülmények teljesülése esetén

 4. Társasági adózás | KülönösRendelkezések • Az adó megállapítás kiindulási alapja: Kettős könyvvitel az osztrák gazdasági társaságokról szóló törvénynek (UGB) megfelelően • Adóalap növelő és csökkentő tételek az osztrák társasági adóról szóló törvényben (KStG) • Értékcsökkenés • Lineáris; évente, vagy félévente • Rögzített kulcsok bizonyos eszközök esetében (pl. épületek, gépjárművek) • Céltartalékok • Általában levonhatók • Veszteségek beszámítása / továbbvitele • Lehetséges, időben korlátlanul, de általában az éves eredmény max. 75%-ig lehet igénybe venni

 5. Társasági adózás | KülönösRendelkezések • Kamatráfordítások • Hitelből finanszírozott részesedés vásárlások kamatalevonható (kivéve vállalatcsoporton belüli vásárlás) • Alultőkésítési szabály: nincsenek jogszabály által meghatározott korlátok, azadóigazgatás által kialakított szabályokat alkalmazzák: tőkeellátottság legalább 10-20 %, a kölcsönfelvételnek a szokásos piaci feltételeknek megfelelően kell történnie • Transzferárak • Szokásos piaci ár alapján, nincs külön a magyarhoz hasonló szigorú előírás

 6. Társasági adózás | Anya-leányvállalati Mentesség • Belföldi anya-leányvállalati mentesség • Nincs minimális tartási időszak, nincs részesedési limit • Az osztalékok adómentesek, a tőkenyereség adóköteles • Nemzetközi anya-leányvállalati mentesség • Minimum 1 éves megtartási időszak, 10 % részesedési küszöb • Az osztalékok adómentesek • Nyereségek, veszteségek adómentesek • Áttérés a beszámításos módszerre az alacsony adókat kivető országok esetén

 7. Társasági adózás | Csoportos adózás • Adócsoport létrehozása • Pénzügyi hierarchiában egymáshoz kapcsolódó társaságok (több mint 50 % részesedés és többségi szavazati jog) • Egyéb előfeltételek • A csoport tagjainak adóköteles nyereségei és veszteségei hozzáadódnak a csoport adóköteles tagjának nyereségeihez és veszteségeihez (anyavállalat) • Meghatározott feltételek teljesülésével külföldi társaságok is lehetnek tagok

 8. Forrásadók | Osztalékok • 25 % forrásadó (társaságokra és magánszemélyekre) • Csökkentés 0 %-ra • Anya-leányvállalati mentesség: Elosztás EU-EGT társaságok részére (tartási időszak legalább 1 év, részesedés több mint 10 %) • Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény AT-HU • 10 % forrásadó az osztalékokon

 9. Forrásadók | Kamat és Jogdíjak • Kamat: külföldi személyek forrásadó mentessége (a külföldi illetőséget igazolni kell) • Jogdíjak: 20 % • Csökkentés 0 %-ra • EU irányelv az EU/EGT tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések adózásáról • Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény AT-HU • Csökkentés 0%-ra

 10. Holdingok Ausztriában • Ausztria – kiváló hely a holdingok számára Befektető Illetékessége Szerinti Tagállam Mentesség a forrásadó alól (10%, 1 év, alkalmazottak, üzlethelyiség, aktív üzleti tevékenység) • Csoportadózás • A felvásárlás hitelfinanszírozásának kamata levonható • Általában forrásadó mentes kamatfizetések • A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények átfogó hálózata Osztrák Holding Vállalat Beérkező osztalék adómentessége(nincs visszaélés) EU Leányvállalat

 11. Személyi Jövedelemadó | Általában • Progresszív adókulcs, 50 %-ig (60.000 EUR/év felett) • Adómentesség: 11.000 EUR/év mint általános szabály • Munkavállalásból származó jövedelem: 13.és 14. havi bérek egységesen 6 %-kal adóznak • Társadalombiztosítás (a tevékenység függvénye) • Munkavállalásból származó jövedelem: 21,83 % munkáltató / 18,07 % munkavállaló • Maximálisjárulék limit: 4.230 EUR per hó (14 alkalommal egy évben) • Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény AT-HU – 183 napos szabály

 12. Bruttó éves kereset: 60.000,- EUR| Mennyibe kerül a munkaadónak? Összehasonlítás az aktuális 2012-es adókulcsokkal

 13. Bruttó éves kereset: 60.000,- EUR| Mennyi marad a munkavállalónak? Összehasonlítás az aktuális 2012-es adókulcsokkal

 14. Általános Forgalmi Adó • Adókulcsok • 20 % (normál kulcs) • 10 % (csökkentett kulcspl. lakás céljára bérelt ingatlanok, bizonyos élelmiszerek, gyógyászati eszközök esetében, stb.) • 0 % (export, bérfeldolgozás, határon átnyúló termékszállítás, utasok határon átnyúló tengeri és légi szállítása, ezen szolgáltatások közvetítése) • Mentességek (nincs bejövő ÁFA levonás) • Ingatlan értékesítés (az eladó választhatja az adókötelezettséget) • Bankok, biztosító társaságok és nyugdíjalapok szolgáltatásai • Kisvállalatok értékesítése (a naptári évben nettó forgalmuk nem haladja meg a 30.000 EUR-t)

 15. Általános Forgalmi Adó • Fordított adózás • Minden szolgáltatásnyújtás és munkaerő kölcsönzés • Ha a szolgáltatás nyújtó külföldi illetőségű (nincs Ausztriában lakhelye, üzlethelyisége, vagy telephelye, mely a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik). A szolgáltatás igénybevevője osztrák adófizetésre kötelezett személy (még ha nincs is adóköteles tevékenysége) vagy jogi személy. • ÁFA nélkül kiállított számla;jelzés, hogy az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli; mindkét fél ÁFA regisztrációs száma • A szolgáltatás nyújtó felelős az ÁFÁ-ért • Évközi ÁFA bevallások • Negyedévente maximum 100.000 EUR éves forgalomig, egyéb esetben havonta • A bevallási időszakot követő második hónap 15. napjáig.

 16. Egyéb Adók • Ingatlan átruházási adó • Ausztriában található földterület tulajdonjogának, illetve használati jogának átszállását eredményező ügyletek; Ingatlantulajdonló vállalat alaptőkéjének egyetlen tulajdonos kezébe történő összevonása • Adókulcs: 3,5 %, vagy 2 % házastársak és gyermekeik között • Adóalap: Az ellenérték összege, vagy a becsült érték háromszorosa; különleges esetekben a becsült érték kétszerese • Ingatlanadó • Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási földterületek, és beépített ingatlan • Adókulcs: általában 0,2 % (kivételek) • Adóalap: kiigazított becsült érték

 17. Egyéb Adók • Szerződéskötési illetékek és regisztrációs díjak • Kölcsönszerződések illetéke: általában 1 % • Telekkönyvi bejegyzések: 1,1 % • stb. • Tőkeilleték • Alaptőke befizetése stb. • Adókulcs: 1 %

 18. TPA Horwath Csoport| Portfolio ADÓTANÁCSADÁS KÖNYVVIZSGÁLAT ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS 18. oldal

 19. TPA Horwath Csoport|Különleges Szakértelem Ingatlan befektetésekkel kapcsolatos tanácsadás IFRS EU-s tanácsadás, EU-s leányvállalatokkal és technológiákkal kapcsolatos tanácsadás Szabadalmak értékelése Aktuárius szolgáltatások Átszervezéssel és fizetésképtelenséggel kapcsolatos tanácsadás 19. oldal

 20. TPA Horwath Csoport | ÜdvözöljükAUSZTRIÁBAN A TPA Horwath Ausztriában 11 iroda: Bécs, Graz, Hermagor, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Schrems, St. Pölten, Villach, Zwettl mintegy 450 munkatárs 20. oldal

 21. TPA Horwath Csoport | Áttekintés A TPA Horwath Közép- és Kelet-Európában 10 ország 24 iroda mintegy 1000 munkatárs 21. oldal

 22. TPA Horwath Csoport|Egyedi Előny Ügyfeleink Számára „Német és angol nyelvű tanácsadás“ Németül és angolul beszélő partnerek, illetve munkatársak minden KKE – Irodában! Ügyfeleink számára biztosított előnyök: Problémamentes kommunikáció Nyelvi félreértések elkerülése 22. oldal

 23. TPA Horwath Csoport|KKEElérhetőségek Ausztria | Klaus Bauer-Mitterlehner, Tel.: +43 588 35-0, klaus.bauer-mitterlehner@tpa-horwath.com Horvátország| Reno Budic, Tel.: +385 1 48 82 555, reno.budic@tpa-horwath.hr Csehország | Petr Karpeles, Tel.: +420 2 22 826 449, petr.karpeles@tpa-horwath.cz Magyarország | Szemerédi József, Tel.: +36 1 345 45 00, jozsef.szemeredi@tpa-horwath.hu Lengyelország | Wojciech Sztuba, Tel.: +48 61 851 38 60, wojciech.sztuba@tpa-horwath.pl Románia | Jan Glas, Tel.: +40 21 310 06 69, jan.glas@tpa-horwath.ro Szlovákia | Peter Danovsky, Tel.: +421 2 2067 89 11, peter.danovsky@tpa-horwath.sk Szlovénia | Michael Knaus, Tel.: +386 1 520 86 60, michael.knaus@tpa-horwath.si 23. oldal

 24. Az egész világon átívelő hálózat| Crowe Horwath International A Crowe Horwath International a világ tíz legnagyobb könyvvizsgáló és adótanácsadó hálózatainak egyike. • Több mint 140 partner vállalattal, több mint 100 országban • Mintegy 550 irodával és több mint 26.000 munkatárssal 24. oldal

 25. MMag. Klaus Krammer Tel.: +40 21 310 06 69 klaus.krammer@tpa-horwath.ro www.tpa-horwath.com Köszönöm a figyelmet! Szemerédi József Tel.: +36 1 345 45 00 jozsef.szemeredi@tpa-horwath.hu www.tpa-horwath.hu 25. oldal