SISTEM PEMBELIAN KOMPUTER DAN KOMPONENNYA OLEH PIHAK SEKOLAH DAN PENJAGAAN REKOD DAN DOKUMEN - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEM PEMBELIAN KOMPUTER DAN KOMPONENNYA OLEH PIHAK SEKOLAH DAN PENJAGAAN REKOD DAN DOKUMEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEM PEMBELIAN KOMPUTER DAN KOMPONENNYA OLEH PIHAK SEKOLAH DAN PENJAGAAN REKOD DAN DOKUMEN

play fullscreen
1 / 13
SISTEM PEMBELIAN KOMPUTER DAN KOMPONENNYA OLEH PIHAK SEKOLAH DAN PENJAGAAN REKOD DAN DOKUMEN
302 Views
Download Presentation
ichabod
Download Presentation

SISTEM PEMBELIAN KOMPUTER DAN KOMPONENNYA OLEH PIHAK SEKOLAH DAN PENJAGAAN REKOD DAN DOKUMEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROSEDUR PROSEDUR SISTEM PEMBELIAN KOMPUTER DAN KOMPONENNYA OLEH PIHAK SEKOLAH DAN PENJAGAAN REKOD DAN DOKUMEN

 2. Kumpulan 4 Kumpulan 4 Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu (Komputer Dalam Pendidikan) Cik Azizah bt. Mat Pn. Zakiah Pn. Ong En. Rastam En. Zulkifli En. Yusri

 3. ASPEK PENTING DALAM PROSES PEMBELIAN • Perancangan • Peruntukan mencukupi • Keputusan Mesyuarat diambilkira • Mendapat kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab • Bagi pembelian yang melebihi had perolehan yang ditetapkan

 4. PERATURAN PEMBELIAN • Jika barangan yang hendak dibeli terdapat dalam kontrak pusat, barangan hendaklah dibeli terus daripada pembekal yang disenaraikan dalam kontrak pusat. • Sekolah dibenarkan membeli di luar daripada kontrak pusat sekiranya jumlah pesanan itu kurang daripada jumlah minima yang ditetapkan dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan bagi barangan berkenaan.

 5. PEROLEHAN BEKALAN

 6. HAD PEROLEHAN Walau apa pun peraturan yang ditetapkan, Pengetua/Guru Besar/Pegawai yang diberi kuasa hendaklah mendapatkan kelulusan daripada Ketua Pusat Tanggungjawab masing-masing terlebih dahulu sekiranya pembelian yang hendak dibuat adalah melebihi RM10,000 bagi satu jenis item atau kelas jenis item dan perkhidmatan dalam satu tahun. Ini bertujuan bagi memastikan sekolah-sekolah mematuhi prosedur perolehan yang sedang berkuatkuasa.

 7. TATACARA PEROLEHAN • Pesanan Tempatan • Semua pembelian hendaklah dibuat dengan menggunakan pesanan tempatan (AM 75)/pesanan tempatan seumpamanya. • Pembelian boleh dibuat dengan mengeluarkan pesanan tempatan terus kepada pembekal yang terpilih. • Pengetua/Guru Besar/Pegawai yang diberi kuasa sahaja yang boleh menandatangani pesanan tempatan

 8. TATACARA PEROLEHAN 2. Sebutharga • Pengetua/Guru Besar hendaklah membuat pelawaan sebutharga jika pembelian melebihi RM50,000 atau amaun yang lebih kurang seperti yang ditetapkan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab. Pelawaan hendaklah dibuat kepada LIMA pembekal.

 9. TATACARA PEROLEHAN 3. Jawatankuasa Sebutharga • Di peringkat sekolah hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya TIGA orang ahli: 1 Pengerusi - Pengetua.GB 2 orang ahli - Punyai kepakaran dalam bidang berkaitan

 10. STOK/INVENTORI • Penerimaan Barang • Pengetua/GB pastikan salinan asal pesanan tempatan dikembalikan bersama-sama bil/invois. • Semak barang yang diterima sama dengan dalam pesanan tempatan • Semua barang yang diterima daripada pembelian sekolah dan sumbangan daripada agensi atau orang persaorangan hendaklah dicatatkan dalam daftar.

 11. DAFTAR-DAFTAR 1. Daftar Harta Modal (Kew.312) (Barang Tak Luak yang bernilai RM500 dan ke atas) 2. Butir-butir Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.312A) 3. Daftar Inventori (Kew. 313) (Barang Tak Luak yang bernilai RM500 ke bawah) 4. Daftar Stok Bekalan Pejabat (Kew. 314) 5. Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (Kew.315)

 12. PEMERIKSAAN STOK • Pemeriksaan ini hendaklah dibuat mengikut peringkat:- • Barangan tidak menarik - diperiksa tiap-tiap dua tahun sekali • Barangan menarik (pakaian, - diperiksa setahun sekali alat-alat kelengkapan dapur, perabut dsb) • Barangan sangat menarik - diperiksa tidak kurang dari (komputer, perkakas 2 kali setahun. elektrik dsb)

 13. TERIMA KASIH Kumpulan 4 Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan