ko batyu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖKO-BATYU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖKO-BATYU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

ÖKO-BATYU - PowerPoint PPT Presentation

ianthe
134 Views
Download Presentation

ÖKO-BATYU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÖKO-BATYU T.A.P.S. Project A folytatáshoz nyomja meg az ENTER billentyűt!

  2. -A program lehetőséget kínál arra, hogy az óvodás, iskolás korosztályba tartozó gyerekek a hétköznapi élet során könnyedén elsajátíthassák a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati fogásait. -Támogatást kínál az oktatási intézmények működéséhez és az ott folyó környezeti nevelési programhoz. -Elősegíti a szolgáltatók hatékony munkáját és szorosra vonja kapcsolatukat az ügyfélkörrel. Mi is az ÖKO-BATYU ?

  3. Hogyan mÜködik a gyakorlat? A rendszerhez kapcsolódó intézmények saját adottságainak megfelelő mértékben vállalhatnak részt a szolgáltató által felkínált szelektív hulladék-gyűjtéshez kapcsolódó tevékenységekben. A program keretén belül lehetőség nyílik különböző újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére, környezeti nevelési program oktatására, valamint a résztvevő intézmények közötti versenyben való részvételre.

  4. A programhoz kapcsolódó események A működés során a szolgáltató minden érintettek korosztály számára biztosítja, hogy test-közelbe kerülhessenek a korszerű hulladékgazdálkodás eredményei-vel. A gyűjtési rendszert átlátható, internetes háttérrel működő nyilvántartó és fuvarszervező rendszer támogatja, mely egysze-rűvé és gördülékennyé teszi az elszámolást és a fuvarszervezést, valamint korrekt alapot biztosít a meghirdetett akciók, versenyek elbírálásához is. ÖKO-TAXI

  5. Verseny!!! A szolgáltató versenyt hirdet a résztvevő intézmények között. A verseny feltételeinek kialakítása biztosítja, hogy bármilyen adottságú intézménynek lehetősége nyíljon akár több kategóriában is az eredményes részvételre. A meghirdetett díjak garantálják, hogy a győzteseknek nem kell üres batyuval hazatérniük.

  6. Miért éri meg csatlakozni? A programot meghirdető szolgáltató az együttműködés mértékének megfelelően támogatást nyújt a csatlakozottak részére. A támogatás mértéke függ a gyűjtött hulladékok mennyiségétől, minőségétől és az oktatási program végrehajtásától.

  7. Mit nyújthat a rendszer az érintettek részére? A résztvevő intézmények részére korszerű, helyi sajátosságoknak megfelelő környezeti nevelési programot és jelentős mértékű anyagi támogatást működésükhöz. A diákok részére egyszerű, játékosan tanulható módszert a szelektív hulladékgyűjtés elsajátítására és különböző jutalmakat a részvételhez mérten. A szolgáltató részére gazdaságosan és magas színvonalon működtethető hulladékgyűjtési, valamint hatékony, folyamatosan aktualizálható PR rendszert, mely mind a jelenlegi, mind a jövőbeli ügyfélkört széles skálán tudja megmozgatni és céljainak megfelelően motiválni.

  8. Köszönjük érdeklödését! • A programhoz kapcsolódó • - ösztönzési rendszer kialakításával, • a szerződéses és adminisztratív háttérrel, • valamint az informatikai támogatással • kapcsolatban további információk az alábbi elérhetőségen: További információk:www.okokviz.eu