elektrisitet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektrisitet: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektrisitet:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Elektrisitet: - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Elektrisitet:. Fra emnebeskrivelsen i fysikk og teknologi: Studentene skal: ha grunnleggende kunnskap om: strøm, spenning, energi og kretser Fra læreplan for grunnskolen: Elever skal: (etter 7.kl) - gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet , beskrive og forklare resultatene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektrisitet:' - ianthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektrisitet
Elektrisitet:

Fra emnebeskrivelsen i fysikk og teknologi:

 • Studentene skal: ha grunnleggende kunnskap om: strøm, spenning, energi og kretser

Fra læreplan for grunnskolen:

 • Elever skal: (etter 7.kl)
 • - gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene
 • Elever skal: (etter 10.kl)

- forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon.

- forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder.

- gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt.

magnetiske materialer
Magnetiske materialer
 • Noen materialer, som jern, en del former for stål samt mineralet magnetitt, er særlig magnetiske. Alle andre material har og, i større eller mindre grad, magnetiske egenskaper, men i de fleste tilfeller er egenskapene så små at de ikke kan påvises uten bruk av spesialutstyr.
elektromagnetisk induksjon
Elektromagnetisk induksjon
 • elektromagnetisk induksjon kalles fenomenet hvor det oppstår elektrisk strøm i en leder om magnetfeltet endres.
 • Elektronene tvinges altså i bevegelse pga endringen i det magnetiske feltet.
 • Omvendt settes det opp et magnetisk felt om elektronene tvinges gjennom en leder.
eksempel 1 dynamo
Eksempel 1: Dynamo
 • En dynamo skaper elektrisk strøm pga vi ”spinner” en magnet rundt en elektronisk krets. Det krever arbeid og vi føler sykkelen blir litt mer tungtrådd.
eksempel 2 elektromotor
Eksempel 2: Elektromotor
 • En elektromotor (består av en magnet) tvinges i bevegelse pga vi endrer det magnetiske feltet ved hjelp av strøm. Vi benytter dermed elektrisk arbeid til å få mekanisk arbeid.
eksempel 3 h ytaler
Eksempel 3: Høytaler
 • En forsterker driver elektrisk strøm av varierende styrke gjennom en krets bak i høytaleren. Høytalermagneten blir dermed sendt frem og tilbake hurtig og kraftig nok, til å flytte luften slik det

blir lyd.

eksempel 4 elektromagnet
Eksempel 4: Elektromagnet
 • Ved å tvinne ledning rundt en spiker og sette på strøm kan man lage en elektromagnet. Spikern vil kun være magnetisk så lenge det går strøm gjennom ledningen. (Såfremt den ikke er en magnet fra før)
 • Prøv å løft en binders.
statisk elektrisitet
Statisk elektrisitet

Statisk elektrisitet er stillestående elektrisitet. En gjenstand som er elektrisk ladet, det vil si som har for mange eller for få elektroner, sier vi er statisk elektrisk ladet.

ladning
Ladning
 • Negativt ladde gjenstander har overskudd av elektroner, positivt ladde har underskudd.

Symbol for ladning: Q

Enhet: Coulomb (C )

Ett proton har ladningen e,

dvs: 1e = 1.60*10-19 C

Ett elektron har ladningen –e = -1.60*10-19 C

str m
Strøm
 • Når en ladning Q passerer gjennom en ledning i tiden t, er strømmen I gjennom ledningen definert som ladningen delt på tiden,
 • I = Q/t
 • Symbol for strøm:I
 • Enhet for strøm: ampere,A
 • 1 A = 1 Coulomb/sekund

Strøm sier noe om hvor mye ladning

som passerer pr tid.

str mretning
Strømretning
 • Er definert som den retningen en positiv ladning vil bevege seg i.
 • Dette betyr at elektronene i metalltråder går MOT strømretningen.
str mtyper ac dc vekselstr m likestr m
Strømtyper (AC / DC)Vekselstrøm - Likestrøm
 • Strømnettet vårt har vekselstrøm
  • Strømmen går frem og tilbake 50 ganger pr sek
 • Batterier har likestrøm
  • Strømmen går en vei, fra + til -.
spenning
Spenning
 • Er energi per ladning
 • Symbol: U = Wel/Q
 • Spenning er den elektroniske energien per ladningsenhet.
 • Enhet for spenning:
 • Joule /Coulomb = Volt
 • Spenning sier hvor energirik ladningen er.
spenning visuelt forklart
Spenning, visuelt forklart
 • Spenningsfall over en lyspære:
begrep resistans motstand
Begrep: Resistans (motstand)
 • Resistansen til en komponent (f.eks. en lyspære) er forholdet mellom spenningen U og strømmen I.
 • R = U/I
 • Enhet for resistans er ohm, eller Ω
 • ohm = volt/ampere
 • Noen komponenter kalles motstander. De blir mye brukt for å gi riktig resistans i kretsen. Motstander kan være ethvert elektrisk apparat, og de kan være laget av metall og ikke-metall.
ohms lov
Ohms lov
 • For en metallisk motstand med konstant temperatur er strømmen gjennom motstanden proporsjonal med spenningen over motstanden.
 • U=RI
 • Enhet: Volt = Ohm * Ampere

U=RI (huskeregel ”URI” )

finne motstanden til en lampe
Finne motstanden til en lampe:
 • I en vanlig strømuttak kobler du til en kraftig arbeidslampe. Spenningen i kontaktene på vanlige hus er ca 220V.
 • Du ønsker å finne motstanden R ved hjelp av ohms lov. Du vet strømmen er 2 Ampere.
 • R = U/I = 220V/2A = 110 Ω (ohm)
kortslutning
Kortslutning:
 • Oppstår når strømmen går gjennom en krets med minimal (~0) motstand.
 • Vi beskytter oss mot dette vha sikringer.
 • Hvis det går for mye strøm gjennom kursen vil sikringen ryke pga metall i sikringen smelter og kretsen brytes.
 • -
koblingstyper
Koblingstyper:
 • Seriekobling:
 • Parallellkobling:
elektrisk effekt
Elektrisk effekt
 • Elektrisk effekt er spenning multiplisert med strøm
 • P=UI
 • Enhet: Watt = Volt * Ampere

P=UI (huskeregel ”PUI” )

6.82A