sommaraktiviteter 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sommaraktiviteter 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sommaraktiviteter 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
ian-frank

Sommaraktiviteter 2012 - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Sommaraktiviteter 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sommaraktiviteter 2012 Aktiviteter och uppsökande arbete riktade till ungdomar 12 – 18 år som planeras under sommarperioden 2012

 2. Kartläggningens disposition av stadsdelarna är indelad i tre olika färger. Grön, orange samt röd under veckorna 24- 34. Grönt: Har fältassistenter i tjänst, fritidsgårdarna är öppna, alternativt riktad lägerverksamhet och har feriearbeten. Orange: Har antingen fältassistent i tjänst, eller fritidsgård öppen och har feriearbeten. Rött: Inga fältassistenter i tjänst, ingen fritidsgård öppen och/eller egen utryckt oro och har feriearbeten.

 3. Fritid och uppsökande verksamhet Maj 2012

 4. Fritid och uppsökande verksamhet Uppdaterad 7/6 2012

 5. Kända kritiska veckor • Veckorna 24 och 25, inför skolavslutningarna. • Veckorna 33 och 34 inför skolstart. Under dessa veckor har det historiskt varit oroligt bland grupper av stadens ungdomar. Stadsdelarna har i stor utsträckning en beredskap för dessa veckor då de har fältassistenter i uppsökande verksamhet samt sina fritidsgårdar öppna.

 6. Kända riskarrangemang • Röda Sten kommer att ha sin graffitivägg uppsatt samt planerade aktiviteter som kommer att dra många ungdomar till området. • Det kommer att anordnas flera evenemang kring Röda Sten som Thåström, och Reggaefestivalen. • Actionpark har ingen bemanning efter 19.00 vilket kan leda till fester i området. • Vecka 29 anordnas Gothia cup. • Vecka 33 hålls Kulturkalaset.

 7. Feriearbeten anordnade av stadsdelarna samt fackförvaltningar Avser hela perioden v. 24-34 Avser hela perioden v. 24-34

 8. Feriearbeten anordnade av bostadsbolag samt frivilligorganisationer

 9. Ytterligare resurser • Social resursförvaltning kommer att genomföra en kartläggning av Röda Sten och vara personal behjälplig om det blir oroligt i området. • Social resursförvaltning kommer att bedriva uppsökande verksamhet under kulturkalaset. • Stadsmissionen kommer att bedriva uppsökande verksamhet i citymiljön under sommaren. • Nattvandrarna kommer att jobba hela sommaren. • Ungdomspolisen och socialsekreterare hos polisen kommer att vara i tjänst hela sommaren och jobba i citymiljön.

 10. Sammanfattning • Veckorna 24,25,33och 34, där störst risk för oroligheter föreligger, har stadsdelarna gjort bedömningen att det i stort sett finns en tillfredställande täckning med personal. Utgångspunkten är ett normalläge som den reguljära linjeorganisationen kan hantera. • Veckorna 28-31 har lägst bemanning, men är normalt inte veckor som präglats av social oro. Stadsdelar med rödmarkerade eller gula rutor bör dock ha en beredskap.

 11. Planerade åtgärder • Social resursförvaltning sätter samman en lista på chefer för uppsökande arbete under sommaren. Denna skickas ut till stadsdelarna vecka 24. • Social resursförvaltning gör en sammanställning av fältresurserna i staden. Denna skickas ut till SSPF koordinatorerna i stadsdelarna vecka 25 • Under sommaren kommer telefonmöten genomföras där polisen, SDF, SR m.fl. lämnar lägesrapporter och stämmer av med varandra. Återkoppling sker i respektive förvaltning. Polisen håller i dessa möten.

 12. Planerade åtgärder • Stadsdelarnas sommarplanering, vad gäller personal samt eventuell oro för vissa ungdomar kommer att samordnas med områdespolisens planering. • Stadsdelarna kan förstärka sin inbördes samverkan vad gäller det uppsökande arbetet. • Sommarplaneringen utgår från ett normalläge. Uppstår situationer som den reguljära linjeorganisationen inte kan hantera skall beredskap finnas för att aktivera stadsdelens kris- och beredskapsorganisation. Social resursförvaltning kan här ge stöd till stadsdelarnas i ett ev. krisarbete.