sommaraktiviteter 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sommaraktiviteter 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Sommaraktiviteter 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Sommaraktiviteter 2012. Aktiviteter och uppsökande arbete riktade till ungdomar 12 – 18 år som planeras under sommarperioden 2012. Kartläggningens disposition av stadsdelarna är indelad i tre olika färger. Grön , orange samt röd under veckorna 24- 34.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sommaraktiviteter 2012' - ian-frank


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sommaraktiviteter 2012

Sommaraktiviteter 2012

Aktiviteter och uppsökande arbete riktade till ungdomar 12 – 18 år som planeras under sommarperioden 2012

slide2

Kartläggningens disposition av stadsdelarna är indelad i tre olika färger. Grön, orange samt röd under veckorna 24- 34.

Grönt: Har fältassistenter i tjänst, fritidsgårdarna är öppna, alternativt riktad lägerverksamhet och har feriearbeten.

Orange: Har antingen fältassistent i tjänst, eller fritidsgård öppen och har feriearbeten.

Rött: Inga fältassistenter i tjänst, ingen fritidsgård öppen och/eller egen utryckt oro och har feriearbeten.

k nda kritiska veckor
Kända kritiska veckor
 • Veckorna 24 och 25, inför skolavslutningarna.
 • Veckorna 33 och 34 inför skolstart.

Under dessa veckor har det historiskt varit oroligt bland grupper av stadens ungdomar.

Stadsdelarna har i stor utsträckning en beredskap för dessa veckor då de har fältassistenter i uppsökande verksamhet samt sina fritidsgårdar öppna.

k nda riskarrangemang
Kända riskarrangemang
 • Röda Sten kommer att ha sin graffitivägg uppsatt samt planerade aktiviteter som kommer att dra många ungdomar till området.
 • Det kommer att anordnas flera evenemang kring Röda Sten som Thåström, och Reggaefestivalen.
 • Actionpark har ingen bemanning efter 19.00 vilket kan leda till fester i området.
 • Vecka 29 anordnas Gothia cup.
 • Vecka 33 hålls Kulturkalaset.
feriearbeten anordnade av stadsdelarna samt fackf rvaltningar
Feriearbeten anordnade av stadsdelarna samt fackförvaltningar

Avser hela perioden v. 24-34

Avser hela perioden v. 24-34

ytterligare resurser
Ytterligare resurser
 • Social resursförvaltning kommer att genomföra en kartläggning av Röda Sten och vara personal behjälplig om det blir oroligt i området.
 • Social resursförvaltning kommer att bedriva uppsökande verksamhet under kulturkalaset.
 • Stadsmissionen kommer att bedriva uppsökande verksamhet i citymiljön under sommaren.
 • Nattvandrarna kommer att jobba hela sommaren.
 • Ungdomspolisen och socialsekreterare hos polisen kommer att vara i tjänst hela sommaren och jobba i citymiljön.
sammanfattning
Sammanfattning
 • Veckorna 24,25,33och 34, där störst risk för oroligheter föreligger, har stadsdelarna gjort bedömningen att det i stort sett finns en tillfredställande täckning med personal. Utgångspunkten är ett normalläge som den reguljära linjeorganisationen kan hantera.
 • Veckorna 28-31 har lägst bemanning, men är normalt inte veckor som präglats av social oro. Stadsdelar med rödmarkerade eller gula rutor bör dock ha en beredskap.
planerade tg rder
Planerade åtgärder
 • Social resursförvaltning sätter samman en lista på chefer för uppsökande arbete under sommaren. Denna skickas ut till stadsdelarna vecka 24.
 • Social resursförvaltning gör en sammanställning av fältresurserna i staden. Denna skickas ut till SSPF koordinatorerna i stadsdelarna vecka 25
 • Under sommaren kommer telefonmöten genomföras där polisen, SDF, SR m.fl. lämnar lägesrapporter och stämmer av med varandra. Återkoppling sker i respektive förvaltning. Polisen håller i dessa möten.
planerade tg rder1
Planerade åtgärder
 • Stadsdelarnas sommarplanering, vad gäller personal samt eventuell oro för vissa ungdomar kommer att samordnas med områdespolisens planering.
 • Stadsdelarna kan förstärka sin inbördes samverkan vad gäller det uppsökande arbetet.
 • Sommarplaneringen utgår från ett normalläge. Uppstår situationer som den reguljära linjeorganisationen inte kan hantera skall beredskap finnas för att aktivera stadsdelens kris- och beredskapsorganisation. Social resursförvaltning kan här ge stöd till stadsdelarnas i ett ev. krisarbete.