slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
číslo: VY\_32\_INOVACE\_19\_19

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

číslo: VY\_32\_INOVACE\_19\_19 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

číslo: VY\_32\_INOVACE\_19\_19. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu Autor: Mgr. Eva Vondrková

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'číslo: VY\_32\_INOVACE\_19\_19' - iain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
číslo: VY_32_INOVACE_19_19

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768

Název:Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu

Autor: Mgr. Eva Vondrková

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Předmět: Dějepis

Ročník: 7. ročník

slide2
Metodický list - anotace:

Didaktický učební materiál Jiří z Poděbrad –

král dvojího lidu slouží k vizuální podpoře

výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírají

kontrolní otázky, jež vycházejí pouze z

informací uvedených v prezentaci,

proto neuvádím řešení správných odpovědí.

slide3
Jiří z Poděbrad
 • Je přezdíván jako husitský král či král dvojího lidu.
 • Pocházel z bohatého rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad.
 • Jeho otec Viktorin z Kunštátu byl přítelem Jana Žižky.
 • Narodil se roku 1420.
slide4
Matku ani místo narození neznáme, ale podle legendy byl kmotrem Jan Žižka, který se v době jeho narození zdržoval v Horažďovicích.

Od mládí byl velmi silný.

Dovedl číst a psát, ale neuměl latinsky, trochu ovládal němčinu.

Jako 14ti letý se zúčastnil bitvy u Lipan na straně panské jednoty proti vojsku Prokopa Holého.

Mládí Jiřího z Poděbrad

Podpis Jiřího z Poděbrad

slide5
Oženil se s Kunhutou ze Štenberka, měli spolu 7 dětí.
 • Po její smrti (zemřela na následky těžkého porodu dvojčat) se oženil podruhé, s Johanou z Rožmitálu.

Kunhuta ze Štenberka

slide6
Jiří z Poděbrad

a

Ladislav Pohrobek

 • Jiří z Poděbrad se stal zemským správcem Čech a Moravy za nezletilého Ladislava Pohrobka.
 • 17ti letý Ladislav Pohrobek však náhle umírá uprostřed příprav na svatbu s francouzskou princeznou Magdalenou z Valoa.
 • Jiří z Poděbrad byl nařčen z otravy mladého Ladislava Pohrobka.
 • Až v roce 1985 bylo z kosterních ostatků zjištěno, že zemřel na jednu z forem leukémie.
slide8
R. 1458 byl zvolen Jiří z Poděbradčeským králem. Důležitý historický moment: panovník nepochází z královského rodu, ale z řad šlechty!!!

Václav Brožík: Volba Jiřího z Poděbrad českým králem

slide9
Zásluhy Jiřího z Poděbrad:
 • Obnovil hospodářství narušené husitskými válkami.
 • Zavedl znovu těžbu stříbra v Kutné Hoře.
 • Chránil bezpečnost obchodních cest před loupeživými lapky.
 • Podpořil řemesla a obchod.
slide10
Jiří z Poděbrad a mírový návrh
 • Vypracoval návrh mírové smlouvy, tzn. spory by se neřešily válkou, ale smírem, diplomatickou cestou.
 • Poselstva objížděla evropské panovnické dvory a snažila se získat spojence pro tento projekt.
 • Jeho záměr se nezdařil. Návrhem „evropského parlamentu, projektem mírové unie“ předešel svou dobu!!!
 • Nejznámější rytířské poselstvo bylo vedené panovníkovým švagrem Lvem z Rožmitálu. Navštívili Brusel, Londýn, Francii, španělské území, Portugalsko a Itálii.
slide11
Deník jednoho z účastníků cesty, Václava Šaška z Bířkova, inspiroval později Aloise Jiráska k sepsání díla Z Čech až na konec světa.

Alois Jirásek

slide12
Jiří z Poděbrad a kompaktáta
 • Jiří z Poděbrad byl umírněný husita – kališník.
 • Dodržoval kompaktáta udržoval smír mezi kališníky (3/4) a katolíky (1/4).

CO JSOU TO KOMPAKTÁTA?

 • Papež Pius III. prohlásil Jiřího z Poděbrad za kacíře, zrušil kompaktáta.
slide13
Křížová výprava proti Čechám
 • Jiří z Poděbrad vedl válku s křižáky vedenými uherským králem Matyášem Korvínem.
 • Korvín se nechal v Olomouci zvolit českým králem. Obsadil Moravu, Slezsko a Lužici.

JzP nad obklíčenými vojsky

krále Matyáše u Vilémova

slide14
K JAKÉ SITUACI DOŠLO V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ? CO HROZILO?
 • Před svou smrtí Jiří z Poděbrad nabídl český trůn polským Jagelloncům.

Matyáš Korvín

slide15
Jiří z Poděbrad zemřel r. 1471 v necelých 51 letech na chorobu jater a ledvin, vodnatelnost.
 • Pro svou tlušťku se v posledních dnech života nemohl ani pohybovat.
 • Je pohřben v hrobce v chrámu sv. Víta.

Na tomto místě Jiří z

Poděbrad 17 let

pobýval, i zemřel.

slide16
Kontrolní otázky:
 • Kdo patřil mezi odpůrce Jiřího z Poděbrad?
 • Vysvětli pojem král dvojího lidu.
 • Jaké byly mírové snahy zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad?
 • Kteří panovníci vládli v Čechách po husitských válkách před Jiřím z Poděbrad?
 • Co udělal Jiří z Poděbrad pro upevnění českého státu?
 • Z jakého rodu pocházel Jiří z Poděbrad?
slide17
Zdroje a citace:
 • HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-042-5952-9.
 • ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4.
 • Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN 978-807-2385-584.
 • VYKOUPIL, Libor, Robert ANTONÍN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 136 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-089-7.
 • Strana 1, 3, 4, 6, 9, 15:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jiří z Poděbrad [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad&oldid=10220817

 • Strana 5:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kunhuta ze Šternberka [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Johana z Rožmitálu [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW:

 • Strana 7:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ladislav Pohrobek [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW:

 • Strana 8:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Brozik_-_Volba.jpg?uselang=cs

 • Strana 11:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Alois Jirásek [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW:

 • Strana 12:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pius III. [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW:

 • Strana 14:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Matyáš Korvín [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW:

ad