การป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล
Download
1 / 22

:- - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

การป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล. ลดความเสี่ยงต่อการสูดสำลัก ลดแบคทีเรียที่จะเขัา สู่ ทางเดินหายใจ :-. * การลดการปนเปื้อนเชื้อโรค * การป้องกันดัวยยาต้านจุลชีพ * การป้องกันทางอิมมูโนวิทยา. การป้องกันการสูดสำลักในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว (1). จัดนอนให้ศีรษะสูง (30-45 องศา)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' :-' - iago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลการป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล

 • ลดความเสี่ยงต่อการสูดสำลัก

 • ลดแบคทีเรียที่จะเขัาสู่ทางเดินหายใจ :-

* การลดการปนเปื้อนเชื้อโรค

* การป้องกันดัวยยาต้านจุลชีพ

* การป้องกันทางอิมมูโนวิทยา


การป้องกันการสูดสำลักในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว (1)

 • จัดนอนให้ศีรษะสูง (30-45 องศา)

 • ป้องกันท้องผูก

 • ให้อาหารทางสายยางอย่างถูกต้อง


การป้องกันการสูดสำลักในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว (2)

 • ใส่สายยางอย่างถูกต้อง

 • จัดให้นอนศีรษะสูง 30-45 องศา

 • ดูดอาหารออกจากกระเพาะก่อนให้อาหารทุกครั้ง

 • ถ้ามีอาหารค้างมาก งดให้มื้อต่อไป

 • ให้อาหารโดยวิธีการหยด

 • ให้อาหารแต่ละครั้งไม่มากเกินไป


การลดแบคทีเรียที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจ (1 )

1. การลดการปนเปื้อนเชื้อโรค

 • การล้างมือของบุคลากร

 • การแยกผู้ป่วย

 • การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ

 • การดูแลผู้ป่วยที่เจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างถูกต้อง


การลดแบคทีเรียที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจ (2)

2.การป้องกันด้วยยาต้านจุลชีพ

 • ใส่ยาต้านจุลชีพเข้าในหลอดลมโดยตรง

 • ใส่ยาต้านจุลชีพเข้าในลำคอ,กระเพาะอาหาร


การลดแบคทีเรียที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจ (3)

3.การป้องกันทางอิมมูโนวิทยา

 • ฉีดวัคซีน

 • ใช้Anti-lipopolysaccharide immunoglobulin ต่อเชื้อแบคทีเรีย


Pneumonia
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด pneumonia

 • ลดจำนวนเชื้อโรคจากผู้ป่วย, บุคลากร, สิ่งแวดล้อม

 • การดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจ

 • การดูแล Tracheostomy

 • การดูดเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ


การลดจำนวนเชื้อโรค (1)

 • ผู้ป่วย

รู้สึกตัวกระตุ้นให้ไอ

พลิกตัวบ่อยๆ จัดท่าให้เสมหะออกได้ดี

แปรงฟัน บ้วนปาก วันละ 2 ครั้ง

ไม่รู้สึกตัว พลิกตะแคงตัว ทุก 2 hrs.

ดูแลความสะอาดของช่องปาก วันละ 2 ครั้ง

เคาะปอดก่อนดูดเสมหะ


การลดจำนวนเชื้อโรค (2)

บุคลากร

ล้างมือก่อนและหลังดูแลผู้ป่วย

ยึดหลัก Aseptic technique

งดดูแลผู้ป่วยขณะที่กำลังเจ็บป่วยในระบบ

ทางเดินหายใจ (ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ผูก Mask)


การลดจำนวนเชื้อโรค (3)

สิ่งแวดล้อม

ดูสิ่งแวดล้อมทั่วไปให้สะอาด

ที่ใส่เสมหะควรมีฝาปิด


การดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจ (1)

1. เครื่องทำความชื้น (Humidifier) หรือ

เครื่องทำฝอยละออง (Nebulizer)

 • ทำให้ปราศจากเชื้อและทำลายเชื้ออย่างเหมาะสมก่อนใช้

 • เปลี่ยนชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจไม่เร็วกว่า 48 ชั่วโมง

 • ถ้าเป็นระบบเปิด : ใช้น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ และเปลี่ยนทุก 8 ชั่วโมง

 • ถ้าเป็นระบบปิด : ใช้น้ำกลั่นปราศจากเชื้อและเปลี่ยนพร้อมชุดอุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ (ไม่เร็วกว่า 48 ชม.)

 • อย่าให้น้ำที่เกาะตามสายไหลย้อนลงสู่เครื่องทำความชื้น


การดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจ (2)

 • 2. ท่อต่าง ๆ

 • สาย O2 canula, O2 mask,

 • สายท่อวงช้าง เปลี่ยนทุก 48 hrs

 • (ล้างทำความสะอาด )

 • 3. กระโจมให้ O2 ต้องทำความสะอาดทุกวัน


การดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจ (3)

4. ตู้อบเด็กไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องทำความชื้น

5. การให้ยาพ่นเป็นฝอยละออง ต้องปราศจากเชื้อ

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียว เมื่อใช้แล้วให้ใช้ได้

ภายในไม่เกิน 24 hrs.


การดูแล Tracheostomy tube (3)

 • เปลี่ยน inner tube ทุก 8 hrs

 • blow cuff ก่อน feeding ขณะให้ Respirator

 • และก่อน turn position

 • Aseptic technique


Tracheostomy tube (3)

เปลี่ยน dressing วันละ 3 ครั้ง

และเมื่อ dressing สกปรก

( Aseptic technique)


ข้อบ่งชี้ในการดูดเสมหะ ข้อบ่งชี้ในการดูดเสมหะ

1. หลักเจาะคอใหม่ ๆ (12 ชม.แรก)

2. ได้ยินเสียงเสมหะ

3. ผู้ป่วยร้องขอ

4. ก่อนพลิกตัว

5. ก่อนให้อาหารทางสายยาง

6. ก่อนและหลังเอาลมออกจากลูกโป่งของท่อหลอดลม


เทคนิคการดูดเสมหะ ข้อบ่งชี้ในการดูดเสมหะ

 • Aseptic technique

 • ใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ

 • สวมผ้าปิดปาก-จมูก

 • สวมแว่นป้องกันตา

 • เช็ดข้อต่อต่างๆ ของชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจด้วย 70 % Alcohol ก่อนต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจทุกครั้ง

 • ใช้ NSS ปราศจากเชื้อหยอดในท่อ ถ้าเสมหะเหนียวมาก


การป้องกันการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่างใน การป้องกันการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่างใน

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด

- ให้ผู้ป่วยหยุดสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัด

- แนะนำให้ผู้ป่วยทำ Breathing exercise และไออย่างถูกต้อง

- ให้ผู้ป่วยนั่งเดินหลังผ่าตัดเร็วที่สุด

- ให้ผู้ป่วยไอเอาเสมหะออกให้มากที่สุด

- ทำกายภาพบำบัด

- การให้สารน้ำอย่างเพียงพอ


ad