1 / 17

7В класс гимназии №38 г.Минска

7В о себе

iGirl
Download Presentation

7В класс гимназии №38 г.Минска

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Визитка 7 «В» класса • Классный руководитель – Равтович Т.А.

 2. На вуліцы Шугаева У Мінску, у Беларусі, Ёсць добрая гімназія Нумар трыццаць восем. У гытай вось гімназіі Ёсць найлепшы клас. Гэта усё, вядома жа, Пра сёмы “В”, пра нас! Вясёлыя, заузятыя, Спакойныя, упартыя І хлопцы, і дзяучаты! І нам заусёды рады! Мы родную мову з радасцю вучым А вось чаму, мы зараз агучым: Самы лепшы настаунік мову вядзе, Таццяна Анатольеуна дапаможа у бядзе! Мы з ёй у тэатр, у кіно, у музей. З ёй мову мы вучым, НАМ З ЁЙ ВЕСЯЛЕЙ!!! Наш клас(Сафія Макеева)

 3. Площадь Победы1 сентября

 4. Музей Янкі Купалы

 5. Тэатр юнага гледача

 6. «Все на хоккей»

 7. Игра «Мафия»

 8. Театр музкомедии

 9. Масляніца

 10. Парад планет

 11. Стелла

 12. Урок беларускай літаратуры

 13. Наши спортсмены

 14. Участие в конкурсах

 15. Наши олимпиадники

 16. Вот какие мы

More Related