slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavitev rezultatov letne poslovne ankete PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavitev rezultatov letne poslovne ankete

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Predstavitev rezultatov letne poslovne ankete - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Slovensko-nemška gospodarska zbornica. Predstavitev rezultatov letne poslovne ankete. Podatki o poslovni anketi. Osrednji instrument ocenjevanja Slovenije kot investicijske lokacije za nemške investitorje od leta 2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predstavitev rezultatov letne poslovne ankete' - hyman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Slovensko-nemška gospodarska zbornica

Predstavitev rezultatov letne

poslovne ankete

podatki o poslovni anketi
Podatki o poslovni anketi
 • Osrednji instrument ocenjevanja Slovenije kot investicijske lokacije za nemške investitorje od leta 2003
 • V raziskavo so vključena vsa podjetja z nemškim kapitalom v Nemčiji: 572 podjetij
 • Vsakoletne rezultate posredujemo na krovno organizacijo nemških gospodarskih zbornic DIHK v Berlinu
 • Rezultate raziskave iz 15 držav jugo-vzhodne Evrope pričakujemo v juniju
podatki o sodelujo ih
Podatki o sodelujočih
 • mikro in mala podjetja: več kot 65 -odstotni delež
 • srednja in velika podjetja predstavljajo skoraj 35 odstotkov
 • struktura anketiranih podjetij po zaposlenih ni bistveno spremenjena
 • reprezentativen vzorec: predelovalna industrija – trgovina – storitve
 • vzorci podjetij ostajajo podobni kot v preteklem letu
kak ni bodo va i prihodki
Kakšni bodo vaši prihodki?
 • splošna ocena: relativno pozitivna pričakovanja gibanja prihodkov v letošnjem letu (40 %)
 • 40 odstotkov ne pričakuje okrevanja, ena petina pričakuje zmanjšanje prihodkov
 • rezultati v preteklem letu so kazali več optimizma: delež tistih, ki so pričakovali višje prihodke je bil občutno višji
 • delež podjetij z nižjimi pričakovanji je bil nižji kot v letošnjem letu (le 13 %)
kako se bo gibalo tevilo zaposlenih
Kako se bo gibalo število zaposlenih?
 • slaba tretjina podjetij pričakuje povečanje števila zaposlenih
 • večjih odpuščanj podjetja vključena v raziskavo ne načrtujejo
 • primerjava pokaže nekoliko boljše rezultate v prid zaposlovanju v letu 2011
 • odstotek podjetij, ki bi zaposlovala je nekoliko narasel, prav tako tudi tistih, ki ne pričakujejo sprememb
kak ne bodo razmere v va i panogi
Kakšne bodo razmere v vaši panogi?
 • odgovori kažejo na veliko previdnost: tretjina podjetij pričakuje boljše razmere in četrtina nespremenjene
 • zaskrbljujoč je visok odstotek podjetij, ki pričakuje celo slabše rezultate
 • primerjava razkrije slabša poslovna pričakovanja v 2011 v panogi kot v preteklem letu
 • delež tistih, ko so pričakovali boljše razmere je bil višji
 • nasprotno: delež tistih, ki so pričakovali slabše razmere je bil nižji
kako se bo gibal va izvoz v nem ijo
Kako se bo gibal vaš izvoz v Nemčijo?
 • pozitivna pričakovanja: relativno velik delež višjih pričakovanj
 • polovica vprašanih ne pričakuje sprememb pri svojem izvozu v Nemčijo
 • primerjava pokaže, da je odstotek višjih pričakovanj glede izvoza nekoliko višji v tekočem letu
 • delež tistih z nižjimi pričakovanji ostaja enak
kako ocenjujete dav no obremenjenost
Kako ocenjujete davčno obremenjenost?
 • nemška podjetja so tradicionalno kritična do previsokih davčnih obremenitev
 • skoraj polovica jih davčno obremenjenost ocenjuje kot slabo
 • visok je tudi delež zelo nezadovoljnih ( 19 %)
 • primerjava pokaže, da so se razmere še poslabšale
 • delež tistih, ki so ocenili z zelo dobro in odlično se je zmanjšal oz. izginil
 • delež nezadovoljnih se je prerazporedil
kako zadovoljni ste z pla ilno disciplino
Kako zadovoljni ste z plačilno disciplino?
 • stanje na področju plačilne discipline je po mnenju nemških podjetij zelo slabo: 68 odstotkov vprašanih je kritičnih
 • slaba petina je bila zadovoljna
 • primerjava pokaže poslabšanje v primerjavi s preteklim letom
 • delež tistih, ki so ocenjevali z dobro se je zmanjšal, delež tistih, ki so ocenili razmere kot zelo slabe se je povečal
kako zadovoljni ste s produktivnostjo zaposlenih
Kako zadovoljni ste s produktivnostjo zaposlenih?
 • tradicionalno področje, ki mu nemška podjetja že vrsto let podeljujejo najboljše ocene
 • visok odstotek odličnih in zelo dobrih ocen
 • tudi preteklo leto se v primerjavi s sedanjim letom ne razlikuje zelo bistveno
 • visok odstotek zelo dobrih ocen