Download
autor marta pelczar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Xampp - instalacja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Xampp - instalacja

Xampp - instalacja

227 Views Download Presentation
Download Presentation

Xampp - instalacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. autor: Marta Pelczar Xampp - instalacja

 2. PHP: • Najprostszą drogą, by uruchomić serwer internetowy na własnym domowym komputerze jest skorzystanie z programu XAMPP

 3. XAMPP - www.apachefriends.org • to darmowy, wydany na licencji GNU GPL pakiet instalujący oprogramowania serwera internetowego. • Główne aplikacje wchodzące w skład pakietu: • Apache - serwer WWW, • MySQL - baza danych, • PHP - język programowania i interpreter skryptów, • Perl - język programowania i interpreter skryptów. • XAMPP jest projektem uniwersalnym. Witryna projektu oferuje wersje dla czterech platform systemowych: Microsoft Windows, Linux, Sun Solaris oraz Mac OS X. • XAMPP jest łatwy w obsłudze, a instalacja sprowadza się do uruchomienia pliku setup.exe i udzielenia kilku niezbędnych informacji.

 4. Wybierz język instalatora, a na ekranie powitalnym naciśnij Next, aby przejść dalej

 5. Na kolejnym ekranie decydujemy, jakie usługi chcemy zainstalować. Potrzebna jest instalacja serwerów Apache oraz MySQL. Zaznacz: Install Apache as Service oraz Install MySQL as Service. Następnie naciśnij Install.

 6. Instalator domyślnie zaproponuje umieszczenie plików pakietu XAMPP w katalogu c:\xampp. Nie zaleca się zmiany lokalizacji, proponowanej przez kreatora. Następnie naciśnij Next.

 7. Program rozpocznie rozpakowanie plików i konfigurację. Gdy pojawią się okna w dosowym trybie wiersza poleceń z uruchomionym plikiem php.exe, nie wyłączaj ich ani nie wpisuj, aby nie przerwać przypadkowo instalacji.

 8. Na ekranie podsumowującym naciśnij polecenie Finish i pozwól instalatorowi spokojnie zakończyć proces.

 9. Po tej operacji ponownie instalator uruchomi okno wiersza poleceń. Nie próbuj wykonywać w tym czasie żadnych działań. Instalator rozpocznie uruchamianie usługi Apache, a następnie usługi MySQL.

 10. Jeśli zapora systemu Windows zapyta, Czy nadal chcesz blokować ten program? - a uczyni to zapewne dwukrotnie - kliknij Odblokuj. W kolejnych oknach dwa komunikaty: o zakończonym procesie instalacji oraz z pytaniem, czy uruchomić panel kontrolny XAMPP. Odpowiedzi OK, a potem Tak wystartują serwer Apache i serwer MySQL.

 11. Sprawdź w panelu kontrolnym, czy rzeczywiście przy obu usługach znajdziesz komunikat Running na zielonym tle. Gdyby było inaczej, naciśnij przycisk Start. Uruchom swoją przeglądarkę internetową, wpisz w pasku adresu: localhost i naciśnij Enter. Słowo localhost' to standardowa nazwa komputera lokalnego.

 12. Zaznacz język, w jakim chcesz pracować – tym razem możesz wybrać także język polski.

 13. Zobaczysz ekran powitalny.

 14. Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, można korzystać z usług serwera, jeśli jest podłączony, trzeba go ochronić. Naciśnij z menu po lewej stronie odnośnik Bezpieczeństwo. Zapoznaj się z informacjami o stanie bezpieczeństwa, i wykonaj ochronę hasłem: katalogów XAMPP, serwera MySQL i programu phpMyAdmin (pma), służącym do obsługi MySQL. Naciśnij widoczny poniżej tabeli z informacjami odnośnik: http://localhost/security/xamppsecurity.php.

 15. Przejdziesz na stronę umożliwiającą podanie odpowiednich haseł. Podaj hasła dla MySQL i naciśnij Password changing. Następnie podaj nazwę użytkownika hasło dostępu do katalogu xampp i naciśnij Make safe the XAMPP Directory.

 16. Jeśli teraz opuścisz i zechcesz znowu wywołać w przeglądarce stronę startową swojego serwera, system poprosi o uwierzytelnienie:

 17. Zajęty port 80 • Użytkowników Windows i Skype spotka najprawdopodobniej znana przypadłość: zajęty przez Skype port 80 uniemożliwia uruchomienie Apache. Rozwiązaniem jest drobna zmiana w konfiguracji Skype. Z menu Skype wybieramy kolejno: Narzędzia -> Opcje ->Zaawansowane -> Połączenia i wypuszczamy na wolność ptaszka z zaznaczenia: Użyj portów 80 oraz 443 jako alternatywnych dla połączeń przychodzących. Po zapisaniu zmian możemy wystartować Apache.

 18. Jak uruchamiać skrypty PHP? • wchodzisz w folder /xampp/htdocs/ (to jest folder root dla twoich stron wwwitd, • Np. tworząc folder test1 a w nim plik index.htmlwchodzac do localhost/test1/ zobaczysz w przeglądarce swój index.html • Wpisując w przeglądarce localhost wyświetli Ci się strona xampp gdzie możesz zmieniać ustawienia swojego serwera itd.

 19. Pierwszy skrypt w PHP • Stwórz w np. Notatniku poniższy zapis: • Zapisz plik z rozszerzeniem *.php w katalogu C:/xampp/htdocs/1/pierwszy.php

 20. Ustawienia Notatnika • Pamiętaj by ustawić zapis tj. poniżej: • Typ pliku: wszystkie pliki • Kodowanie: UTF-8

 21. Uruchom swój skrypt • Wpisz w adresie przeglądarki: • Twój pierwszy skrypt zostanie wyświetlony!