Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge - PowerPoint PPT Presentation

hyatt-lambert
welkom deze morgen in de chr ger kerk van biezelinge n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

play fullscreen
1 / 38
Download Presentation
Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
98 Views
Download Presentation

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Br. R. de Kok

 2. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 3. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 4. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 5. Opwekking 428:1, 2, 3, 4 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

 6. Opwekking 428:1, 2, 3, 4 Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.

 7. Opwekking 428:1, 2, 3, 4 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

 8. Opwekking 428:1, 2, 3, 4 Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.

 9. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 10. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 11. Psalm 67:1, 3 NB God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons ‘t gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht; opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich wend’, zo, dat allerwegen ieder volk de zegen van uw heil erkent.

 12. Psalm 67:1, 3 NB De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft.

 13. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 14. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 15. Lied 440:1, 4 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

 16. Lied 440:1, 4 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

 17. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 18. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 19. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 20. Psalm 72: 6 NB Bloeie zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst. Zijn koningschap zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst. Dat opgetogen allerwegen de volken komen saam, elkander groetend met de zegen van zijn doorluchte naam.

 21. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 22. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 23. Prediking Zegen Schriftlezing: Numeri 6:22 – 27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Tekst: Numeri 6:22 - 27 >>> Ps. 133: 3

 24. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 25. Psalm 133: 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen, Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

 26. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 27. Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

 28. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 29. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 30. Lied 434:4, 5 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

 31. Lied 434:4, 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

 32. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 33. Liturgie Zondag 29 juni Mededelingen Opwekking 428 Stil gebed Votum en groet Ps. 67:1, 3 NB Lezing van Gods wet Lied 440:1, 4 Gebeden Schriftlezing: Numeri 6:22-27 Leviticus 9:1-7, 22-24 Ps. 72: 6 NB Tekst: Numeri 6:22-27 Prediking Ps. 133: 3 Collecte Dankgebed Lied 434:4, 5 Zegen Opwekking 710

 34. Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang!

 35. Opwekking 710 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 36. Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 37. Opwekking 710 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 38. Vanmiddag om 5 uur gaat ds. Weststrate voor Volgende week zondag hoop ds. Schenau in beide diensten voor te gaan