L p sek az e k zigazgat s fel az oh egyik f oszt ly n st ger csilla van ren ta
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ –AZ oh EGYIK FŐOSZTÁLYÁN Stéger Csilla - Vanó Renáta. A digitális stratégia átfogó céljai : Digitális infrastruktúra Digitális kompetenciák Digitális gazdaság Digitális állam. Nemzeti Infokommunikációs stratégia 2014-2020. E-közigazgatás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hyatt-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L p sek az e k zigazgat s fel az oh egyik f oszt ly n st ger csilla van ren ta
LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ –AZ oh EGYIK FŐOSZTÁLYÁNStéger Csilla - Vanó Renáta


Nemzeti infokommunik ci s strat gia 2014 2020

Nemzeti Infokommunikációs stratégia 2014-2020


E k zigazgat s
E-közigazgatás FŐOSZTÁLYÁN


Digit lis llam c lrendszere

 • Digitális állam célrendszere FŐOSZTÁLYÁN

 • Jöjjön létre és működjön a stabil és biztonságos kormányzati IT háttér

 • Folytatódjon az elektronikus közigazgatás fejlesztése, váljon teljessé – ahol gazdaságos – az online elérhető szolgáltatások köre

  • 2014-ben váljon elérhetővé minden állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (szeüsz)

  • 2018-ra váljon lehetővé, hogy az állampolgárok és vállalkozások valamennyi közig ügyüket elektronikusan intézhessék

  • 2020-ra legyen papírmentes a központi közig. intézményekben a folyamatok 80 %-a stb.

 • Kapjon az eddiginél nagyobb hangsúlyt az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése

Digitális állam célrendszere


Jogszab lyi h tt r

 • A KET. És E-közig végrehajtási kormányrendeletei FŐOSZTÁLYÁN

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 • X. fejezet: Elektronikus ügyintézés 160.§-169/A. §

 • Vhr-ek:

 • 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 • 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 • 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


Jogszab lyi h tt r1

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos alapelvek, kézbesítési szolgáltatás

160. § (4) A (…) közigazgatási hatósági eljárásban az okiratról az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint a hatóság, valamint a kormány által kijelölt szervezet által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.

161. § (1) ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató nem hatóság, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (továbbiakban: SZEÜSZ) csak az elektronikus ügyintézési felügyelet engedélye alapján nyújthat.

162. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni.

165. § (1) A kézbesítési szolgáltató jogszabályban meghatározott módon közreműködik a döntések és más elektronikus nyilatkozatok kézbesítésében.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


Jogszab lyi h tt r2

 • 85/2012. (IV.21.) Korm. rend. Az elektronikus ügyintézés általános szabályairól

 • Dokumentumformátumok

 • 29. §A hatóság (…) határozza meg, hogy az elektronikus kapcsolattartás keretében milyen formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el. A hatóság (…) közzéteszi az (…) dokumentumformátumokat.

 • A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások

 • 36. § (1) A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások:

 • a) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,

 • b) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,

 • c) elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,

 • d) elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése, valamint

 • e) elektronikus adathordozón nem elektronikus úton benyújtott elektronikus dokumentumról elektronikus másolat készítése.

 • (2) A jelen fejezet előírásai szerint készített másolat joghatása megegyezik az eredeti dokumentuméval.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


Jogszab lyi h tt r3

 • Kézbesítés általános szabályairól

 • 78. § (7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és (…) a személy a döntés átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában közli vele a döntést. Ilyen esetben a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény vagy kormányrendelet ettől eltérően állapíthatja meg a döntés elektronikus úton való közlésének szabályait. (HÖSZ esetén 30 nap lesz.)

 • Selejtezés

 • Ket. 167/A. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság jogosult az olyan papír alapú irat selejtezésére, amelyet elektronikus irattá alakított, feltéve, hogy

 • a)az eljárást lezáró döntés két éven túl jogerőssé vált, és határozat esetén ezen kétéves időtartam alatt nem kérték annak bírósági felülvizsgálatát vagy újrafelvételét, és a hatóság tudomása szerint a határozattal szemben alkotmányjogi panaszt nem nyújtottak be, és az átalakított papír alapú irat elektronikus másolatának megőrzését a hatóság biztosítja, vagy

 • b) az irat tartalmát valamely más iratba belefogalmazták, amely iratot a selejtezendő irat készítője igazolhatóan megismert, és a legalább 60 napos kifogásolási időszak alatt eltérésre vonatkozó kifogással nem élt.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


Adotts gok

Adottságok


Adotts gok van megold s

 • Adottságok – megoldási lehetőség ügyterhe

 • Adottságok

 • Hihetetlenül nagy ügyteher (2014-ben 143.150 irat, és ez évente nő)

 • 98%-ban Ket. szerinti döntések, a kézbesítést igazolni kell (tértivevényes hivatalos irat)

 • Hihetetlenül szűk humánerőforrás (jelenleg 6 fő)

 • A dokumentumokat megőrzési határideje hosszú és rapszódikus: kötelezettség

 • teljesítése + 5 év azaz 6 év – 35 év

 • Nincs fizikai irattári hely

 • MEGOLDÁST KELLETT TALÁLNI!

Adottságok – van megoldás?


H sz rendszer
HÖSZ rendszer ügyterhe

elektronikus kommunikáció

papír alapú kommunikáció

HÖSZ rendszer

Magyar Posta

SZEÜSZ

FIR

Kontroller

HSztár


Adotts gok van megold s1

 • Adottságok – megoldási lehetőség ügyterhe

 • Megoldási lehetőség

 • IT támogatott kötegelt hivatalból indítandó ügyek ( 2 db – akár 10.000 db. dokumentum egy kötegben)

 • IT támogatott kérelemkezelés

 • Elektronikus irattározás

 • Preferáltan elektronikus kézbesítés

Adottságok – van megoldás!


Eredm nyek

 • Nagy számú, kötegelt hivatalból induló döntés előkészítés

 • Gyorsabb kérelemkezelés

 • Papíralapú ügyintézés minimumra szorítása

 • E-irattár

 • Kézbesítés: preferáltan ügyfélkapun keresztül, SZEÜSZ-el

 • A kialakított eljárásrendeket, jó gyakorlatot az OH Felsőoktatási Főosztály más osztályain, adott esetben az OH más főosztályain is javasoljuk bevezetni

EREDMÉNYEK


K sz nj k a figyelmet
KÖSZÖNjük előkészítésA FIGYELMET!