teknikkar blodtypeserologiske metodar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Uploaded on

Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar. Guro Kristin Melve 18.12.08/Tor Hervig 17.03.11 AIT Haukeland Universitetssjukehus. Case 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar' - huyen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teknikkar blodtypeserologiske metodar

Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar

Guro Kristin Melve 18.12.08/Tor Hervig 17.03.11

AIT Haukeland Universitetssjukehus

case 1
Case 1
 • Ved nasjonal kvalitetskontroll ble det sendt ut et serum som inneholdt anti-D – og det ble forventet at det skulle bli en ++ (2+) agglutinasjon av Rh(D) positive erytrocytter det skulle utføres forlik mot.
 • Alle deltakende blodbanker unntatt en (1) påviste uforlikelighet
case 2
Case 2
 • En 61 år gammel kvinne ble dårlig med blodtrykksfall, pulsstigning og pusteproblemer 1 time etter avsluttet transfusjon. Tross intensivmedisinsk behandling døde hun 8 timer senere.
 • Det var utført forlik med indirekte antiglobulinteknikk før transfusjon: Negativt
 • Ved utredning av transfusjonsreaksjonen ble konklusjonen hemolytisk transfusjonsreaksjon pga anti-K
case 3
Case 3
 • På mandag ble det forlikt 20 enheter erytrocyttkonsentrat til en kirurgisk pasient. 12 enheter ble transfundert, 8 enheter ble oppbevart i blodskap, reservert til pasienten
 • Påfølgende fredag ny operasjon; de 8 reserverte enhetene blir brukt. Pasienten utvikler alvorlig hemolyse, som medvirker til at pasienten dør.
case 4
Case 4

Screeningfunn

IAT PEG-IAT

Celler I - -

Celler II (+) ++

Celler III - -

Identifisering Uident. anti-K

grunnprinsipp agglutinasjon
Grunnprinsipp: Agglutinasjon
 • Definisjon: Minimum tre erytrocyttar bundne saman av antistoff i eit nettverk
 • Totrinnsprosess:

1.Antigen-antistoffbinding 2.Nettverksdanning

kva p verkar antigen antistoffbinding trinn 1
Kva påverkar antigen-antistoffbinding (trinn 1)?
 • Struktur
 • Ladning
 • Temperatur
 • pH
 • Inkubasjonstid
 • Ionestyrke
 • Antigen-antistoffmengde
kva p verkar nettverksdanning trinn 2
Kva påverkar nettverksdanning (trinn 2)?
 • Antistoffa sine eigenskapar
 • Antigena sine eigenskapar
 • Serum/celleratio
 • Avstanden mellom erytrocyttane/ zetapotensialet
antistoffa sine eigenskapar
Antistoffa sine eigenskapar

IgM- fleire antigenbindande

sete – større diameter (35nm)-

gir agglutinasjon ved

saltvannsteknikk

IgG- berre to antigenbindande

sete – mindre diameter (14 nm)-

gir sjeldan agglutinasjon ved

saltvannsteknikk

antigena sine eigenskapar
Antigena sine eigenskapar
 • Lokalisasjon
 • Doseeffekt
serum celleratio og agglutinasjon
Serum/celleratio og agglutinasjon

Antistoffoverskot:

Agglutinasjon kan

oppnåast ved

serumfortynning

Likevekt:

Forholdet mellom

Serum og celler er

ideelt

Antistoffunderskot:

Agglutinasjon kan

oppnåast ved å auke

serum/celleratio

Agglutinasjon

Antigenkonsentrasjon

avstanden mellom erytrocyttane zetapotensialet
Avstanden mellom erytrocyttane/zetapotensialet
 • Negativt ladde erytrocyttar omgir seg med positivt ladde ioneskyer

Fråstøytande krefter verkar mellom erytrocyttane

Zeta potensial

metodar som effektiviserer agglutinasjonsreaksjonen
Metodar som effektiviserer agglutinasjonsreaksjonen
 • Auka serum/celleratio
 • LISS
 • Indirekte antiglobulinteknikk
 • Enzymmetodar
 • Polyetylene glykol
 • Polybrenemetodar
 • Albuminmetodar
iat prinsipp
IAT - prinsipp
 • Antistoff med spesifisitet mot Fc-delen av immunglobulin lagar bruer mellom antistoffsensibiliserte erytrocyttar→ agglutinasjon
iat prinsipp1
IAT - prinsipp
 • Ein del antistoff gir binding av C3 til erytrocyttane → polyspesifikt AHG inneheld også anti-C3 → agglutinasjon av C3-dekka celler
slide17
IAT
 • Negativ IAT
kva slags ahg reagens
Kva slags AHG-reagens?
 • Anti-komplement aktivitet viktig ved direkte antiglobulintest (DAT), særleg ved diagnostikk av autoimmun hemolytisk anemi
 • Ved forlikstesting og antistoffidentifisering er rein anti-IgG aktivitet å føretrekkje. Unngår ”støy” av klinisk irrelevante (kulde-)antistoff.
slide20
1. Inkubasjon erytrocyttar-serum

2. Avlesing

3. Vask

4. Anti-IgG

5. Avlesing

6. Kontroll med sensibiliserte celler Inkubasjon

IAT
iat kvalitetskontroll
IAT- kvalitetskontroll
 • Tilsetjing av sensibiliserte celler
   • AHG tilsett?
   • Adekvat vask?
 • Positiv kontroll
   • Adekvat anti-IgG-reaktivitet?
 • Negativ kontroll
   • Adekvat AHG-spesifisitet?
feilkjelder iat falskt negative reaksjonar
Feilkjelder IAT – falskt negative reaksjonar
 • Nøytralisering av AHG-reagens
  • For dårleg vasking
   • Obs ved auka serummengde
  • Kontaminasjon av AHG-reagens
 • Unøyaktige volum- pipettering
 • For kort inkubasjonstid
 • Ujevn lagringstemperatur AHG-reagens
 • Enkelte anti-Jka/Jkb berre oppdaga med polyspesifikt reagens
 • Kontroll med sensibiliserte erytrocyttar viktig
feilkjelder iat falskt positive reaksjonar
Feilkjelder IAT – falskt positive reaksjonar
 • Agglutinasjon av celler før vask
 • Celler med positiv DAT: falsk positiv reaksjon
 • ”Uspesifikk” binding av komplement
enzymmetodar
Enzymmetodar
 • Papain (papaya)
 • Ficin (fiken)
 • Bromelin (ananas)
 • Trypsin ( svine-ventrikkel )
enzymmetodar papain mekanismer og fordeler
Enzymmetodar (papain)- mekanismer og fordeler
 • Proteolytisk
 • Beste metode for påvising av Rh-antistoff
 • Sensitiv for påvising av Kidd-antistoff
 • Rask metode
enzymmetodar feilkjelder
Enzymmetodar- feilkjelder:
 • M,N,S,s,Fya,Fyb,Yta,Xga,Ge, Ch,Rg,JMH, Inb,Knops,Cromer, Tn, Pr blir denaturert
 • Forsterkar ein del klinisk lite viktige kuldeantistoff: anti-Lea,anti-Leb,anti-I, anti-P1
 • Falsk positive og negative reaksjonar
polyetylene glykol
Polyetylene glykol
 • PEG
  • Fjernar vassmolekyl?
  • Sensitiv
  • Falsk positive/(negative)
val av teknikk
Problemstilling

Hastegrad

Teknisk og medisinsk ekspertise

Økonomi

Konvensjonar

Kombinasjon av ulike teknikkar

Skreddarsydd utgreiing

Rasjonelt

Tidsbesparande

Økonomisk

Kompetanseavhengig

Gjenkjenning av mønster; ”laboratorielegekunst”?

Val av teknikk
slide33

The United Kingdom National External Quality Assessment Scheme (Blood Transfusion Laboratory Practice): trends in proficiency and practice between 1985 and 2000

S. M. Knowles*, C. E. Milkins*, J. F. Chapman† and M. Scott‡Transfusion MedicineVolume 12 Page 11  - February 2002

slide34

The United Kingdom National External Quality Assessment Scheme (Blood Transfusion Laboratory Practice): trends in proficiency and practice between 1985 and 2000

S. M. Knowles*, C. E. Milkins*, J. F. Chapman† and M. Scott‡Transfusion MedicineVolume 12 Page 11  - February 2002

agglutinasjonsteknikkar fordeler og ulemper
velprøvd, innarbeida

stor teknisk og medisinsk kompetanse opparbeidd

klinisk intuitive metodar

verifiserande forlik

enkelt utstyr, kan utførast ”kvar som helst”

”low tech”, relativt manuelle metodar

subjektive, operatøravhengige

fleirtrinnsprosess, indirekte testresultat

semikvantitative

automatiserte einingar ueigna for andre transfusjonsmedisinske testar

ressurskrevjande

levande celler

testcellegivarar

tidkrevjande

kostbart

Agglutinasjonsteknikkar – fordeler og ulemper
flowcytometrisk blodtyping
Flowcytometrisk blodtyping

TransfusionVolume 43 Page 918  - July 2003

molekyl rbiologiske teknikkar
Molekylær basis for blodtypeantigen/ fenotypar

SNP

Exonduplikasjon

Delesjon av gen, exon, nukleotid

Innsetjing av nukleotid(er)

Metodikk

Konvensjonell/real-time PCR

RFLP

Allelspesifikk/ sekvensspesifikk PCR

Enkel/multiplex PCR

DNA microarrays

Molekylærbiologiske teknikkar
slide39

”Goodbye to agglutination and all that?”

David J. AnsteeTransfusionVolume 45 Page 652  - May 2005