levaade eelarvel bir kimistest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜLEVAADE EELARVELÄBIRÄÄKIMISTEST PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜLEVAADE EELARVELÄBIRÄÄKIMISTEST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ÜLEVAADE EELARVELÄBIRÄÄKIMISTEST - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

ÜLEVAADE EELARVELÄBIRÄÄKIMISTEST. Ille Allsaar ELL nõunik. LÄBIRÄÄKIMISTE ETAPID.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÜLEVAADE EELARVELÄBIRÄÄKIMISTEST' - huyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l bir kimiste etapid
LÄBIRÄÄKIMISTE ETAPID
 • 21 märts 2005 kirjutati alla Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude  Koostöökogu delegatsiooni eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll riigieelarve stateegia 2006- 2009 ja 2006 aasta riigieelarve osas
 • 22.juunil kirjutati alla Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude  Koostöökogu delegatsiooni eelarveläbirääkimiste II vaheprotokoll riigieelarve stateegia 2006- 2009 ja 2006 aasta riigieelarve osas
 • 20 septembril 2005 kirjutati alla Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude  Koostöökogu delegatsioonieelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll
l bir kimiste osapooled
LÄBIRÄÄKIMISTE OSAPOOLED
 • Omavalitsusliitude Koostöökogu (üleriigilised omavalitsusliidud - Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit)
 • Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevaheline komisjon
slide4

Läbirääkimiste käik.* Varasematel aastatel on läbi räägitud järgmise aasta eelarvete küsimustes.* Omavalitsusliidud ei ole seni riigi eelarve-strateegia (RES) ettevalmistamise protsessis osalenud.* Kohalike omavalitsuste tulubaasi küsimused ei ole olnud riigi eelarvestrateegia (RES) aineks.Taotlus:* Lülitada omavalitsusliidud RESi ettevalmistamise protsessi.* Lülitada kohalike omavalitsuste jaoks olulised küsimused RESi koosseisu.* Rääkida eelarveläbirääkimiste käigus lisaks jooksva aasta (2006) eelarvete küsimustele läbi ka riigi eelarvestrateegia (RES 2006-2009) küsimustes.

hariduse t r hm
HARIDUSE TÖÖRÜHM

EMOL´I poolt:

Toivo Tõnson (kaasesimees; Jõgeva mk)Karl-Erik Tender (Järvamaa, Järva-Jaani)Peeter Sibul (Põlva mk) Arno Peksar (Läänemaa Hanila)Kuno Erkmann (Pärnumaa Paikuse)ELL´I poolt:

Urmas Aava (Häädemeeste)Jüri Hansen (Paide)Ants Pärna (Võhma)Juta Alev (Kärdla)Ille Allsaar (ELL büroo; koordinaator)

l bir kimiste teemad
LÄBIRÄÄKIMISTE TEEMAD
 • RES 2006-2009, s.h
 • Tegevusvaldkondade meetmete maksumused ja nende raames Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud ja eesmärkide saavutamiseks vajalikud indikaatorid
 • 2006.a riigieelarveliste eraldiste mahud, s.h
 • Haridustoetus
 • Koolitoit
 • Õpilastransport
 • Palkade ühtlustamine
 • Uus rahastamismudel
 • Muud küsimused
kokkulepped
KOKKULEPPED
 • Hariduse riigipoolne investeeringutoetus sisaldub arvestusliku komponendina üldhariduskooli õpilase pearahas.
 • Pooled jätkavad läbirääkimisi haridustoetuse üldise mahu kasvamise üle riigieelarves lähtuvalt hariduse valdkonnas kehtestatud põhimõtetest ning riigi üldistest rahanduspoliitilistest suunitlustest. Samuti jätkatakse läbirääkimisi 2006. aasta hariduskulude arvestusliku jaotuse osas. HTM esitab hariduskulude arvestusliku kulukomponentide jaotuse Omavalitsusliitude Koostöökogule.
 • Hariduskorralduslike ja ühistegevuse kulud planeeritakse hariduskulude jaotamise käigus. Pooled jätkavad vastaval teemal läbirääkimisi.
 • Haridus- ja Teadusministeerium algatab mitmepoolse kokkusaamise (HTM, SOM, MKM, Omavalitsusliitude Koostöökogu), et käsitleda õpilastranspordiga seonduvaid küsimusi.
slide8

Pedagoogide, sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöötajate konkreetsete palgamäärade asjus räägivad läbi eelkõige kohalikud omavalitsused ja vastavad pedagoogide, sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöötajate esindajad arvestades riigieelarves ja kohalikes eelarvetes eraldatud vastavate vahendite suurust.Pooled jätkavad läbirääkimisi rahastamismudeli ja selle rakendamistähtaja üle eesmargiga jõuda 2005. aasta lõpuks põhimõttelistes rahastamistingimustes kokkuleppele. Rahastamismudeli kujundamisel kaaluda õpilaste erivajadustega (ka kakskeelsed koolid, keelekümblusklassid jms.) Haridus- ja Teadusministeerium algatab mitmepoolse kokkusaamise (HTM, SOM, MKM, Omavalitsusliitude Koostöökogu), et käsitleda õpilastranspordiga seonduvaid küsimusi.

slide9

Kavandada riigieelarves vahendid muudeks hariduskorralduslikeks ja ühistegevuse kuludeks (sh maakonnas korraldatavateks üleriigiliste olümpiaadide maakondlike eelvoorude ja võistluste korraldamiseks, pedagoogide ja õpilaste üritusteks, pedagoogide täiendusõppeks ja koolitusteks, ainesektsioonide ja erinevate keelekeskuste töö korraldamiseks ja rahastamiseks), mis jaotatakse maakondlike omavalitsusliitude ja suuremate linnade (Tallinn, Tartu, Pärnu) vahel.

eriarvamus
ERIARVAMUS
 • Omavalitsusliitude Koostöökogu peab põhjendatuks ja jääb oma taotluse juurde planeerida õpilaste toitlustamise rahastamise toetamiseks vahendid arvestusega 15 krooni õpilase kohta koolipäeva arvestuses.
hariduskulud
HARIDUSKULUD
 • 2006 kogu hariduskulu 2 468 087 500 krooni
 • Pearaha 11 390 krooni/õpilane (jaotus vastavalt kehtestatud koefitsientidele)
 • Õpikute pearaha 265 krooni/õpilane (koef 1,0)
 • Investeeringukomponent 1 270 krooni/õpilane (jaotus vastavalt kehtestatud koefitsientidele)
2006 aasta hariduskulu arvestuslik jaotus
2006 aasta HARIDUSKULU ARVESTUSLIK JAOTUS
 • Töötasu, sotsiaalmaksu ja õpikute soetamisega seotud kulude katteks – 2 145 509 000 krooni;
 • Täiendkoolituseks – 11 080 345 krooni;
 • Hariduskorralduslikeks ja ühistegevuse kuludeks –

14 000 000 krooni;

 • Investeeringuteks – 230 314 655 krooni;
 • Reserv – 67 183 500 krooni.