slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A bolg árok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

A bolg árok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

43. A bolg árok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra. A 6. és a k özépiskola 2. osztályában használható. Dr. M észáros Zoltán. A délszlávok a Balkánon. A végleges és tartós letelepedés a hetedik század elején történik meg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A bolg árok és a magyarok letelepedésének hatása a délszlávokra' - huy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
43.

A bolgárok és a magyarok

letelepedésének hatása a

délszlávokra

A 6. és a középiskola 2.

osztályában használható

Dr. Mészáros Zoltán

a d lszl vok a balk non
A délszlávok a Balkánon
 • A végleges és tartós letelepedés a hetedik század elején történik meg
 • Nem tudni pontosan, hogy milyen állapotok voltak a Balkánon:
 • Nem tudni mennyi volt az őslakók és az újonnan érkezők aránya (Ez más esetekben sem egyértlmű).
 • Nem tudni milyen mélységű volt a római hatás.
 • Nem tudni, hogy a görög hatás milyen mélységű volt.
 • Nem tudni, hogy az érkező szláv törzsek mennyiben hasonlítottak egymásra és mennyiben különböztek, és nem tudni a törzsek pontos számát, és vélhetően nem tudható meg minden törzsnév sem.
 • Az azonban egyértelmű, hogy a délszláv letelepedéssel nem zárult le a Balkán félszigeten a népvándorlás.
a bolg r leteleped s s k vetkezm nyei
A bolgár letelepedés és következményei

A bolgárok keleti, a magyarhoz hasonló életmódú nép voltak.

A bolgárok eredetileg egy török nyelvet beszéltek

A betelepülő bolgárok jól szervezett társadalmat hoztak magukkal.

Az al-Dunánál szlávokkal éltek együtt.

A kereszténység felvételével, valamint az együttélés következtében elhagyták eredeti nyelvüket, és szokásaik jó részét.

A bolgárok állama lett a Balkán egyik legjelentősebb állama.

slide4
Bulgária a 13. század elején

Ivan Aszen uralma alatt

a magyarok hat sa a balk ni t rt n sekre
A magyarok hatása a balkáni történésekre

A magyarok már a honfoglalás előtt kapcsolatban voltak szlávokkal.

A honfoglalás után egy évszázaddal szilárd államot hoztak létre.

Magyarország a cseh-morva és a lengyel, valamint a délszláv államok (horvát, bosnyák, szerb) közé ékelődött be.

Az oszmánok megjelenéséig változatos kapcsolatban volt a délszláv államokkal.

slide6
Horvátország és más délszláv területek görög megnavezései, VII. Bíborban

Született Kostantin: A birodalom kormányzásáról c. művében

(A görög megnevezések átírása: Hróbatia, Szerblia, Pagania, Zahlumoi, Trebunia, Diokleia)

a magyar horv t kapcsolatok
A magyar horvát kapcsolatok

A horvát királyság előbb jött létre mint a magyar.

Az Árpádok és a Horvátországban uralkodó dinasztia rokoni kapcsolatokra lépett.

1091-ben ill. 1102-ban a magyar király egyben horvát király is lett.

Ez az állami és dinasztikus kapcsolat több mint 800 évig fennmarad.

A horvátok korszaktól és politikai helyzettől függően önkormányzatisággal rendelkeztek.

A horvát nemességnek sokszor meghatározó szerep jutott Magyarország sorsának alakításában.

a magyar szerb kapcsolatok
A magyar szerb kapcsolatok

A magyar királyság változatos kapcsolatban volt a szerb állammal.

Ilona II. Vak Béla felesége szerb származású, Uros nagyzsupán lánya volt, és a szokásosnál jelentősebb szerepet szerepet játszott férje oldalán.

A 12. században a magyar királyság és a bizánci császárság hosszú és változatos háborút vívott ebben szerepük volt a délszláv államalakulatoknak is.

Milutin és Dragutin konfliktusa idején, a magyarok Dragutint támogatták, aki Katalin személyében Árpád-házi feleséget kapott (Végül a Milutin vonal győz, akit a bizánciak támogattak)

magyarorsz g s a bosny k llam
Magyarország és a bosnyák állam

A bosnyák állam kezdetei a homályba vésznek, a későbbi Bosznia területei részben horvát, részben szerb, részben magyar befolyás alatt álltak.

A bosnyák állam rövid ideig fontos tényező a Balkánon.

Boszniában a bogumil eretnekség huzamosabb ideig jelen volt

A pápa a magyar királyokat bízta meg, hogy ezt kezeljék

a magyar d lszl v kapcsolatok kifut sa a k z pkor v g ig
A magyar délszláv kapcsolatok kifutása a középkor végéig

Az oszmánok megjelenésével a balkáni erőviszonyok gyöketesen átalakulnak.

A középkor végén Magyarország fogja majd össze a balkáni államokat

az oszmánok elleni közdelemre (a délszláv államok mellett Moldovát és Havasalföldet is)

felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007.
 • Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2003. (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán)
 • Képek:
 • Bulgária a 13. század elején Ivan Aszen uralma alatt: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Campaigns_of_Ivan_Assen_II.png
 • Horvátország és más délszláv területek: http://www.oocities.org/hrvatskapovijest/
 • Bosznia terjeszkedése: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bosnia_kingdom_in_the_XIV_c.jpg
ad