Spos b dokumentacji przebiegu studi w w indeksach
Download
1 / 80

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Wydział Prawa i Administracji. SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH. dotyczy studentów roczników 2012/13 oraz 2013/14. Wersja 2.0. Założenia. Wydział Prawa i Administracji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - huong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spos b dokumentacji przebiegu studi w w indeksach

Wydział Prawa i Administracji

SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH

dotyczy studentów roczników 2012/13 oraz 2013/14

wersja 1.1

Wersja 2.0


Za o enia
Założenia

Wydział Prawa i Administracji

UWAGA! Dotyczy studentów, którzy zaczęli studia w roku ak. 2012/13 lub 2013/14, czyli studiują na pierwszym lub drugim roku studiów.

Dotyczy też studentów starszych roczników, którzy zostali ponownie wpisani na pierwszy lub drugi rok studiów (powtarzania, urlopy, itd.) – decyduje wpis do indeksu.

Studenci lat III-V po staremu!


Spis tre ci 1
Spis treści (1)

W skrócie ………………………………………………………………………....… s. 06

Ad.1) Przedmioty jednosemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład) ……………………..….……. s.08

- Kto wystawia oceny? ……………………………………………………………… s. 11

- Kiedy ocena końcowa moduły? ……………………………………………….. s. 12

- Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia ………………………….. s. 13

- Zaliczenie ćwiczeń w II terminie …………………………………………….. s. 18

- Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II terminie …………………..…… s. 21

- Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle …………………………….. s. 23

- Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny ………………………………………………………..……... s. 26

- Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu ……………………… s. 28

- Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu …………….s. 30

- Kolejność wpisów …………………………………………………………………. s. 32


Spis tre ci 2
Spis treści (2)

Ad.2) Przedmioty dwusemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład) ……………………..….……. s.34

- Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 1) ……..s. 35

- Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego .. s. 36

- Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego ………………………………………………………….. s. 39

- Drugi semestr przedmiotu dwusemestralnego ………………………… s. 42

- Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 2) ……..s. 43

Ad.3) Przedmioty z jedną formą kształcenia(sam wykład, konwersatorium, itd.) ……………………………..………..………. s. 44

- Kto i w której rubryce dokonuje wpisu? ………………………….….…… s. 48

- Ocena pozytywna w I terminie ……………………………………………….. s. 49

- Ocena niedostateczna w I terminie ………….............................…….. s. 51

- II termin zaliczenia ……………………………………………………………..… s. 53

- II termin egzaminu ……………………………………………………………….. s. 54


Spis tre ci 3
Spis treści (3)

Ad.4) Przedmioty wielomodułowe (seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce, itd. ……………………………………………………………..………..………. s. 57

Ad. 5) Zaliczenie i egzamin komisyjny a wpis w indeksie... s. 62

- Zaliczenie i egzamin komisyjny ………………………..………….………… s. 63

- Zaliczenie i egzamin komisyjny a indeks ……………………….………… s. 64

- Ocena niedostateczna z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego ….…s. 65

- Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego …………………………..…. s. 66

- Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego ……………………..………. s. 75

Adnotacja o zastosowaniu ………………………….……………………... s. 80


W skr cie
W skrócie

METODY WPISÓW W INDEKSIE

(w zależności od typu przedmiotu)

 • przedmioty jednosemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład)

  – patrz dalej ad.1)

 • przedmioty dwusemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład)

  – patrz dalej ad.2)

  3) przedmiot z jedną formą kształcenia

  (sam wykład; konwersatorium, itd.) – patrz dalej ad.3)


W skr cie1
W skrócie

4) przedmioty wielomodułowe (seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce, itd.) – patrz dalej ad.4)

ponadto:

5) zaliczenie i egzamin komisyjny a wpis w indeksie

– patrz dalej ad.5)


Spos b dokumentacji przebiegu studi w w indeksach

ad.1) Przedmioty jednosemestralne z dwiema formami kształcenia

(ćwiczenia + wykład)


Ad1 przedmiot jednosemestralny typu wiczenia wyk ad 1
Ad1) Przedmiot jednosemestralny typu ćwiczenia + wykład (1)

Każdy przedmiot jest odnotowywany w indeksie trzykrotnie.

Student wypisuje odrębne rubryki na zaliczenie z ćwiczeń, egzamin i ocenę końcową modułu.

W ostatniej – trzeciej – rubryce w kolumnie „nazwa przedmiotu” czyni dopisek „ocena końcowa modułu”, a kolumnę „punkty ECTS” pozostawia pustą (należy ją uzupełnić, gdy koordynator wystawi ocenę pozytywną).


Ad1 przedmiot jednosemestralny typu wiczenia wyk ad 2
Ad1) Przedmiot jednosemestralny typu ćwiczenia + wykład (2)

Trzykrotnie wypisujemy indeks:

ćwiczenia egzamin ocena końcowa modułu

Przy trzecim wpisie nazwy przedmiotu:

czynimydopisek

„ocena końcowa modułu” dopisujemy liczbę punktów ECTS

(ale dopiero, gdy koordynator

wystawi ocenę pozytywną)


Ad1 kto wystawia oceny
Ad1) Kto wystawia oceny?

Ocenę z ćwiczeń wystawia prowadzący ćwiczenia

Ocenę z egzaminu wystawia egzaminator (zazwyczaj będzie to wykładowca)

Ocenę końcową modułu wystawia koordynator (zazwyczaj będzie to egzaminator)


Ad1 kiedy ocena ko cowa modu y
Ad1) Kiedy ocena końcowa moduły?

Ocena końcowa modułu jest wystawiana po rozliczeniu wszystkich przewidzianych form kształcenia, czyli jako ostatnia

gdy zostanie wystawiona pozytywna ocena końcowa modułu student dopisuje w indeksie w rubryce „punkty ECTS” liczbę punktów przypisanych do danego modułu


Ad1 ocena niedostateczna w i terminie zaliczenia 1
Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (1)

Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z zaliczenia w I terminie to w kolumnie ECTS dokonuje dopisku I termin

Następnie ponownie wypisuje indeks, tak by prowadzący ćwiczenia mógł ponownie ocenić studenta (wystawić zaliczenie w II terminie)


Ad1 ocena niedostateczna w i terminie zaliczenia 2
Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (2)

Adnotacja o pierwszym terminie

Nowa rubryka na II termin zaliczenia

rubryki przeznaczone na egzamin i ocenę końcową modułu na razie pozostają puste


Ad1 ocena niedostateczna w i terminie zaliczenia 3
Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (3)

Jednocześnie

student, który otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia traci prawo do podejścia do egzaminu w I terminie.

Student taki musi „wykreskować” rubrykę przeznaczoną na wpis z egzaminu w I terminie (z wyjątkiem kolumny ECTS, którą pozostawia pustą)


Ad1 ocena niedostateczna w i terminie zaliczenia 4
Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (4)

Pusta kolumna ECTS

„Wykreskowanie” I terminu egzaminu

Student traci możliwość podejścia do egzaminu w I terminie. Jest to tzw. dwója dziekańska.


Ad1 ocena niedostateczna w i terminie zaliczenia 5
Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (5)

Jednocześnie

student, który uzyskał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia, jest zobowiązany uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym.

Od roku ak. 2013/14 regulamin studiów przewiduje tylko jeden termin poprawkowy zaliczenia (czyli termin II).

UWAGA: w roku ak. 2012/13 były dwa terminy poprawkowe zaliczenia (termin II i termin III), ale to rozwiązanie w sesji zimowej roku ak. 2013/14 już nie obowiązuje!!!


Ad1 zaliczenie wicze w ii terminie 1
Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w II terminie (1)

II termin zaliczenia odbywa się między I i II terminem egzaminu

czyli student, który otrzyma ocenę pozytywną w II terminie zaliczenia, ma prawo przystąpić do egzaminu w II terminie (traci I termin egzaminu)


Ad1 zaliczenie wicze w ii terminie 2
Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w II terminie (2)

Dodatkowy termin zaliczenia to dodatkowa rubryka w indeksie (wypisuje student)

Jednocześnie student w kolumnie ECTS czyni dopisek o numerze terminu zaliczenia.


Ad1 zaliczenie wicze w ii terminie 3
Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w II terminie (3)

Student zalicza ćwiczenia w II terminie:

wpis dokonany przez prowadzącego

wypisany przez studenta II termin zaliczenia adnotacje o I i II terminie zaliczeń


Ad1 konsekwencje zaliczenia wicze w ii terminie 1
Ad1) Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II terminie (1)

Student ma prawo przystąpić tylko do jednego terminu egzaminu (I termin przepada)

musi wypisać w indeksie rubrykę na egzamin w II terminie

jednocześnie w kolumnie ECTS wpisów z I i II terminu egzaminu czyni dopiski o tym, który to termin egzaminu


Ad1 konsekwencje zaliczenia wicze w ii terminie 2
Ad1) Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II terminie (2)

dopisek o I terminie egzaminu

(który przepada)

rubryka na egzamin w II terminie dopisek o II terminie egzaminu


Ad1 brak oceny pozytywnej z zaliczenia w og le 1
Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (1)

Student, który otrzyma oceny niedostateczne w I i II terminach zaliczenia otrzymuje niedostateczną ocenę końcową modułu

Taki student w ogóle nie podchodzi do egzaminu

Student, który otrzymał niedostateczną ocenę końcową modułu, powtarza ten moduł w kolejnym roku akademickim


Ad1 brak oceny pozytywnej z zaliczenia w og le 2
Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (2)

Niedostateczna ocena końcowa modułu

Oceny niedostateczne z ćwiczeń


Ad1 brak oceny pozytywnej z zaliczenia w og le 3
Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (3)

UWAGA! Ocenę końcową modułu wystawa koordynator (nie prowadzący ćwiczenia)


Ad1 zaliczenie w i terminie pozytywne egzamin w i terminie niedostateczny 1
Ad1) Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny (1)

Student, który otrzymał ocenę pozytywną z zaliczenia w I terminie, a następnie otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie egzaminu,

ma prawo do egzaminu poprawkowego

musi ponownie wypisać indeks, tak by egzaminator mógł wystawić ocenę w II terminie egzaminu

jednocześnie w kolumnie ECTS czyni dopiski o numerach podejść (tak dla I jak i II terminu)


Ad1 zaliczenie w i terminie pozytywne egzamin w i terminie niedostateczny 2
Ad1) Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny (2)

pozytywne zaliczenie dopisek o I terminie egzaminu

w I terminie

rubryka na egzamin w II terminie dopisek o II terminie egzaminu


Ad1 egzamin poprawkowy a ocena ko cowa modu u 1
Ad1) Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu (1) terminie niedostateczny (2)

Ocena końcowa modułu jest wtedy wystawiana dopiero po egzaminie poprawkowym (II termin)

Ocena egzaminu poprawkowego pozytywna – ocena końcowa modułu pozytywna

Ocena egzaminu poprawkowego niedostateczna – ocena końcowa modułu niedostateczna

(UWAGA! bez względu na ocenę z ćwiczeń – może być nawet 5.0)


Ad1 egzamin poprawkowy a ocena ko cowa modu u 2
Ad1) Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu (2) terminie niedostateczny (2)

pozytywna ocena z zaliczenia ocena niedostateczna w I terminie egzaminu

ocena końcowa modułu

ocena niedostateczna

w II terminie egzaminu


Ad1 zaliczenie w ii terminie tylko jeden termin egzaminu 1
Ad1) Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu (1)

Przypomnijmy:

Jeśli student otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia, to traci prawo do egzaminu poprawkowego - wtedy do egzaminu może podejść tylko raz.

Ten termin egzaminu jest nazywany drugim (pierwszy przepada)

Ocena końcowa modułu jest wystawiana po tym jedynym terminie egzaminu (może być ona pozytywna lub negatywna w zależności od wyniku egzaminu).


Ad1 zaliczenie w ii terminie tylko jeden termin egzaminu 2
Ad1) Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu (2)

zaliczenie w I terminie niedostateczne „wykreskowana” rubryka z I terminu egzaminu

pozytywna ocena

w II terminie zaliczenia

Ocena końcowa modułu

(pozytywna lub negatywna

w zależności od wyniku ocena w II terminie egzaminu

egzaminu) (pozytywna lub negatywna)


Ad1 kolejno wpis w 1
Ad1) Kolejność wpisów (1) egzaminu (2)

Kolejność wpisów w indeksie nie ma znaczenia

w przypadku, gdy wpisów z zaliczenia lub egzaminu jest więcej niż jeden, proszę pamiętać o odnotowaniu numeru terminu w rubryce ECTS.

UWAGA! Wpis oceny końcowej modułu jest zawsze tylko jeden.


Ad1 kolejno wpis w 2
Ad1) Kolejność wpisów (2) egzaminu (2)

Ocena końcowa modułu liczba punktów ECTS za moduł

dopisywana przez studenta, jeśli

ocena końcowa modułu pozytywna

Informacja o numerze terminu


Spos b dokumentacji przebiegu studi w w indeksach

ad.2 egzaminu (2)) Przedmioty dwusemestralne z dwiema formami kształcenia

(ćwiczenia + wykład)


Ad2 przedmiot dwusemestralny a ocena ko cowa modu u cz 1
Ad2) Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 1)

W przypadku przedmiotów dwusemestralnych ocena końcowa modułu pojawia się jedynie w drugim semestrze

w semestrze pierwszym student otrzymuje jedynie ocenę z ćwiczeń (zaliczenie)


Ad2 zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego 1
Ad2) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (1)

Wpis w pierwszym semestrze dla przedmiotów dwusemestralnych:

pojedynczy wpis z ćwiczeń

Brak rubryki na ocenę końcową modułu


Ad2 zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego 2
Ad2) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (2)

w przypadku przedmiotu dwusemestralnego student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia zarówno w pierwszym semestrze, jak i drugim

czyli: by zaliczyć semestr pierwszy przedmiotu dwusemestralnego i zostać dopuszczonym do studiowania drugiego semestru tego przedmiotu, student musi uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń najpóźniej w drugim terminie zaliczenia.

UWAGA! – w roku ak. 2012/13 obowiązywały trzy terminy zaliczenia, jednak to rozwiązanie zostało zmienione i w roku ak. 2013/14 są już tylko dwa terminy zaliczenia


Ad2 zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego 3
Ad2) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (3)

w kolumnie ECTS student czyni dopisek o terminie zaliczenia

Przed drugim terminem zaliczenia student ponownie wypisuje indeks


Ad2 konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego 1
Ad2) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (1)

Dwie oceny niedostateczne z zaliczeń w pierwszym semestrze przedmiotu dwusemestralnego są równoznaczne z niezaliczeniem modułu

student nie jest dopuszczony do studiowania drugiego semestru przedmiotu – dziekan kieruje studenta na powtarzanie całego modułu w kolejnym roku akademickim


Ad2 konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego 2
Ad2) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (2)

Student, który w pierwszym semestrze przedmiotu dwusemestralnego otrzymał dwie oceny niedostateczne z zaliczeń, dopisuje w indeksie rubrykę oceny końcowej modułu

W rubryce tej dokonywany jest wpis oceny niedostatecznej z modułu

UWAGA: ocenę niedostateczną modułu wpisuje koordynator (zazwyczaj wykładowca), a nie prowadzący ćwiczenia!


Ad2 konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego 3
Ad2) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (3)

Ocena końcowa modułu wypisywana przez koordynatora

Oceny niedostateczne z zaliczeń wpisywane przez prowadzącego ćwiczenia

numery podejść wpisane

przez studenta


Ad2 drugi semestr przedmiotu dwusemestralnego
Ad2) Drugi semestr przedmiotu dwusemestralnego przedmiotu dwusemestralnego (3)

Dokumentacja w indeksie w drugim semestrze przedmiotu dwusemestralnego wygląda tak samo, jak w przypadku przedmiotu jednosemestralnego z dwiema formami kształcenia (wykład + ćwiczenia)

– patrz: ad) 1, strony 8 – 33.


Ad2 przedmiot dwusemestralny a ocena ko cowa modu u cz 2
Ad2) Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 2)

Ustalając ocenę końcową modułu dwusemestralnego koordynator weźmie pod uwagę ostateczną ocenę z zaliczenia w pierwszym semestrze, ostateczną ocenę z zaliczenia w drugim semestrze oraz ostateczną ocenę z egzaminu.


Spos b dokumentacji przebiegu studi w w indeksach

ad. 3) 2)Przedmioty z jedną formą kształcenia

(sam wykład, konwersatorium, itd.)


Ad3 przedmioty z jedn form kszta cenia 1
Ad3) Przedmioty z jedną formą kształcenia (1) 2)

Przedmioty z jedną formą kształcenia (sam wykład, konwersatorium, itd.) są zawsze jednosemestralne.

Co do tzw. przedmiotów wielomodułowych (seminariów, lektoratów, wychowania fizycznego (w-f), warsztatów, prawa w praktyce, itd.)

- przeczytaj najpierw uwagi do ad) 4, strony 57-61


Ad3 przedmioty z jedn form kszta cenia 2
Ad3) Przedmioty z jedną formą kształcenia (2) 2)

Bez względu na to czy przedmiot z pojedynczą formą kształcenia kończy się zaliczeniem czy egzaminem, student wypisuje rubrykę w indeksie na ten przedmiot tylko raz

w kolumnie „nazwa przedmiotu” student czyni dopisek „ocena końcowa modułu”

kolumnę ECTS student pozostawia pustą


Ad3 przedmioty z jedn form kszta cenia 3
Ad3) Przedmioty z jedną formą kształcenia (3) 2)

Dopisek „ocena końcowa modułu” pusta kolumna ECTS

Jeśli przedmiot kończy się egzaminem liczbę godzin student wypisuje w rubryce wykład; jeśli przedmiot kończy się zaliczeniem liczbę godzin student wypisuje w rubryce ćwiczenia.

Pojedynczy wpis przedmiotu zjedną formą kształcenia:


Ad3 kto i w kt rej rubryce dokonuje wpisu
Ad3) Kto i w której rubryce dokonuje wpisu? 2)

Koordynatorem przedmiotu jest zawsze prowadzący – to on wystawia ocenę

Bez względu na to czy przedmiot kończy się zaliczeniem czy egzaminem koordynator wpisuje ocenę zawsze w rubryce egzamin!


Ad3 ocena pozytywna w i terminie 1
Ad3) Ocena pozytywna w I terminie (1) 2)

Ocena wystawiona przez koordynatora jest traktowana jako ocena końcowa modułu

A zatem:

tylko jeden wpis w indeksie z przedmiotu

Jeśli student otrzymuje ocenę pozytywną w I terminie to dopisuje liczbę punktów ECTS przynależną przedmiotowi


Ad3 ocena pozytywna w i terminie 2
Ad3) Ocena pozytywna w I terminie (2) 2)

Ocena końcowa modułu wystawiona kolumna ECTS

przez koordynatora w rubryce egzamin (wypełnia student, który

mimo, że przedmiot kończy się zaliczeniem uzyskał ocenę pozytywną)

(liczba godzin wpisana w rubryce ćwiczenia)

Pojedynczy wpis przedmiotu zjedną formą kształcenia:


Ad3 ocena niedostateczna w i terminie 1
Ad3) Ocena niedostateczna w I terminie (1) 2)

W przypadku oceny niedostatecznej w I terminie prowadzący wykreśla dopisek „ocena końcowa modułu”

Student w kolumnie punkty ECTS czyni dopisek

I termin

Student ponownie wypisuje rubrykę z danego przedmiotu (kolumna punkty ECTS pozostaje pusta – można ją uzupełnić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej)


Ad3 ocena niedostateczna w i terminie 2
Ad3) Ocena niedostateczna w I terminie (2) 2)

Drugi wpis z przedmiotu kolumna ECTS pusta

Wykreślony dopisek o ocena niedostateczna dopisek o numerze

ocenie końcowej modułu w I terminie podejścia


Ad3 ii termin zaliczenia 1
Ad3) II termin zaliczenia (1) 2)

W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem student ma maksymalnie dwa terminy (drugi wpis z przedmiotu musi być pozytywny)

Jeśli drugi wpis z przedmiotu jest negatywny, moduł nie jest zaliczony – dziekan kieruje studenta na powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim

UWAGA: w roku ak. 2012 obowiązywały 3 terminy zaliczenia, jednak rozwiązanie to zostało zmienione i w roku ak. 2013/14 są już tylko dwa terminy zaliczenia


Ad3 ii termin zaliczenia 2
Ad3) II termin zaliczenia (2) 2)

Druga ocena niedostateczna jest traktowana jako ocena końcowa modułu.

Oceny niedostateczne w dwóch terminach zaliczenia (pamiętajmy, że koordynator wpisuje je w rubryce egzamin)


Ad3 ii termin egzaminu 1
Ad3) II termin egzaminu (1) 2)

W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem student ma maksymalnie dwaterminy (drugi wpis z przedmiotu musi być pozytywny).

Jeśli drugi wpis z przedmiotu jest negatywny, moduł nie jest zaliczony – dziekan kieruje studenta na powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.


Ad3 ii termin egzaminu 2
Ad3) II termin egzaminu (2) 2)

Druga ocena niedostateczna jest traktowana jako ocena końcowa modułu.

Oceny niedostateczne w dwóch terminach egzaminu


Spos b dokumentacji przebiegu studi w w indeksach

ad. 4) 2)Przedmioty wielomodułowe(seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce itd.)


Ad4 przedmioty wielomodu owe 1
Ad4) Przedmioty wielomodułowe (1) 2)

W programach studiów poszczególnych kierunków istnieją przedmioty, które obejmują kilka modułów prowadzonych na kolejnych semestrach studiów i noszących na każdym z nich identyczną nazwę.

Należą do nich seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce, itd.

Są to tzw. przedmioty wielomodułowe.


Ad4 przedmioty wielomodu owe 2
Ad4) Przedmioty wielomodułowe (2) 2)

W programie studiów (tzw. siatce) najłatwiej rozpoznać je po tym, że:

są one prowadzone w pojedynczej formie kształcenia

są prowadzone przez kilka semestrów

punkty ECTS są przypisywane do każdego semestru (modułu) oddzielnie


Ad4 przedmioty wielomodu owe 3
Ad4) Przedmioty wielomodułowe (3) 2)

Każdy moduł (semestr) przedmiotu wielomodułowego w dokumentacji studiów jest traktowany oddzielnie.

Oznacza to, że każdy moduł traktujemy tak, jakby był niezależnym przedmiotem jednosemestralnym z tylko jedną formą kształcenia.


Ad4 przedmioty wielomodu owe 4
Ad4) Przedmioty wielomodułowe (4) 2)

W indeksie dokumentujemy każdy taki jednosemestralny moduł zgodnie z opisem dla przedmiotów z jedną formą kształcenia (sam wykład, konwersatorium, itd.)

- patrz: ad) 3 strony 46-56


Spos b dokumentacji przebiegu studi w w indeksach

ad. 5) 2)

Zaliczenie i egzamin komisyjny

a wpis w indeksie


Ad5 zaliczenie i egzamin komisyjny
Ad5) Zaliczenie i egzamin komisyjny 2)

Dziekan zarządza zaliczenie lub egzamin komisyjny jeśli stwierdzi nieprawidłowości w przeprowadzeniu ostatniego terminu zaliczenia lub egzaminu.

Zaliczenie komisyjne nie jest dodatkowym – trzecim – terminem zaliczenia. Jest powtórzeniem drugiego terminu zaliczenia.

Egzamin komisyjny nie jest dodatkowym – trzecim – terminem egzaminu. Jest powtórzeniem drugiego terminu egzaminu.


Ad5 zaliczenie i egzamin komisyjny a indeks
Ad5) Zaliczenie i egzamin komisyjny a indeks 2)

O przeprowadzonym zaliczeniu lub egzaminie komisyjnym czyni się notatkę w indeksie.

Do indeksu wbijana jest specjalna pieczątka, a członkowie komisji egzaminacyjnej parafują wynik powtórzonego zaliczenia lub egzaminu.


Ad5 ocena niedostateczna z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego
Ad5) Ocena niedostateczna z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego

Jeżeli zaliczenie lub egzamin komisyjny potwierdzają ocenę niedostateczną, to w indeksie nie dokonuje się żadnych dodatkowych zmian.

Jeżeli koordynator wystawił już niedostateczną ocenę końcową modułu, to przyjmuje się, że została ona potwierdzona.

Jeżeli koordynator nie wystawił jeszcze niedostatecznej oceny końcowej modułu, to czyni to bezpośrednio po zaliczeniu lub egzaminie komisyjnym.


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 1
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (1) komisyjnego

Pozytywna ocena z zaliczenia komisyjnego blokuje możliwość wystawienia niedostatecznej oceny końcowej modułu.

Jeśli taka ocena została już uprzednio wystawiona, dziekan wykreśla ją z indeksu.

Skutki uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia komisyjnego zależą od typu przedmiotu:


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 2
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (2) komisyjnego

W przypadku jednosemestralnegoprzedmiotu typu ćwiczenia + wykład student uzyskuje prawo do przystąpienia do II terminu egzaminu.

W tym celu wypisuje w indeksie rubrykę na II termin egzaminu.


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 3
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (3) komisyjnego

Wpis niedostatecznej oceny końcowej wpis z II terminu zaliczenia

modułu wykreślony przez dziekana pozostaje niewykreślony

Rubryka na II termin egzaminu Wpis zaliczenia komisyjnego (z pieczęcią)

Zaliczenie komisyjne


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 4
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (4) komisyjnego

W przypadku przedmiotu dwusemestralnego, gdy zaliczenie komisyjne zostało przeprowadzone w pierwszym semestrze, przyjmuje się, że student zaliczył pierwszy semestr przedmiotu.

Jeśli koordynator wpisał już niedostateczną ocenę końcową modułu, dziekan wykreśla ją z indeksu.


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 5
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (5) komisyjnego

Zaliczenie komisyjne

Wpis z zaliczenia komisyjnego poprawiający rubryka II terminu zaliczenia

ocenę w II terminie zaliczenia pozostaje niewykreślona

Wykreślona przez dziekanaocena końcowa modułu


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 6
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (6) komisyjnego

W przypadku przedmiotu dwusemestralnego, gdy zaliczenie komisyjne zostało przeprowadzone w drugim semestrze stosuje się te same zasady dokumentacji w indeksie, jak w przypadku jednosemestralnego przedmiotu typu ćwiczenia + wykład

- patrz: ad. 5) s. 67-68


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 7
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (7) komisyjnego

W przypadku przedmiotu z jedną formą kształcenia kończącego się zaliczeniem, pozytywna ocena zaliczenia komisyjnego jest traktowana jako pozytywna ocena końcowa modułu.

Dziekan wykreśla negatywny wpis z indeksu, a pod wpisem zaliczenia komisyjnego dokonuje się ponownego wpisu oceny końcowej modułu.


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 8
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (8) komisyjnego

Zaliczenie komisyjne

Ponowny wpis oceny końcowej modułu Wpis zaliczenia komisyjnego (z pieczęcią)

Wpis II terminu zaliczenia wykreślony przez dziekana


Ad5 ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego 71
Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (7) komisyjnego

Zasady dotyczące zaliczenia komisyjnego określone wyżej dla przedmiotów z jedną formą kształcenia (s. 72-73) stosuje się także do każdego z modułów przedmiotu wielomodułowego (seminarium, lektoratu, wychowania fizycznego (w-f), warsztatów, prawa w praktyce, itd.)


Ad5 ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego 1
Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (1) komisyjnego

Pozytywna ocena z egzaminu komisyjnego blokuje możliwość wystawienia niedostatecznej oceny końcowej modułu.

Jeśli taka ocena została już uprzednio wystawiona, dziekan wykreśla ją z indeksu.

Pozytywna ocena egzaminu komisyjnego oznacza pozytywną ocenę końcową modułu.


Ad5 ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego 2
Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (2) komisyjnego

W przypadku przedmiotu typu ćwiczenia + wykład student pod pieczęcią egzaminu komisyjnego ponownie wypisuje rubrykę oceny końcowej modułu.

Koordynator niezwłocznie wypełnia tę rubrykę.


Ad5 ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego 3
Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (3) komisyjnego

Wpis niedostatecznej oceny końcowej wpis z II terminu egzaminu

modułu wykreślony przez dziekana pozostaje niewykreślony

Ponowny wpis oceny

końcowej modułu Wpis egzaminu komisyjnego (z pieczęcią)

Egzamin komisyjny


Ad5 ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego 4
Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (4) komisyjnego

W przypadku przedmiotu z jedną formą kształcenia kończącego się egzaminem pozytywna ocena egzaminu komisyjnego jest traktowana jako pozytywna ocena końcowa modułu.

Dziekan wykreśla negatywny wpis z indeksu, a pod wpisem z egzaminu komisyjnego dokonuje się ponownego wpisu oceny końcowej modułu.


Ad5 ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego 5
Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (5) komisyjnego

Egzamin komisyjny

Ponowny wpis II terminu egzaminu Wpis egzaminu komisyjnego (z pieczęcią)

oceny końcowej modułu

Wpis II terminu egzaminu wykreślony przez dziekana


Wydzia prawa i administracji
Wydział Prawa i Administracji komisyjnego

Niniejszy dokument został opracowany na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jego aktualna wersja (2.0) znajduje zastosowanie poczynając od sesji zimowej roku ak. 2013/14.

Opracował:

dr hab. Mariusz Jagielski

mariusz.jagielski@us.edu.pl