kropps vingsdidaktikk l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kroppsøvingsdidaktikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kroppsøvingsdidaktikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Kroppsøvingsdidaktikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Kroppsøvingsdidaktikk. Fagets utvikling. Hvorfor? . …har vi kroppsøving i skolen? Nytteverdi? Egenverdi?. Historie. Antikken: Fra grekerne stammer idèen om et holistisk eller helhetlig menneskesyn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kroppsøvingsdidaktikk' - hunter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kropps vingsdidaktikk

Kroppsøvingsdidaktikk

Fagets utvikling

hvorfor
Hvorfor?
 • …har vi kroppsøving i skolen?
 • Nytteverdi?
 • Egenverdi?
historie
Historie
 • Antikken: Fra grekerne stammer idèen om et holistisk eller helhetlig menneskesyn
 • Middelalderen: Religiøsiteten tvinger fram et dualistisk menneskesyn hvor kropp og sjel tilhørte hver sin verden.
 • Renessansen: Folk flest så på mennesket som et hele som var både kroppslig og tenkende. Vitenskapen baserte seg på et dualistisk menneskesyn.
norsk kropps ving historie
Norsk kroppsøving-historie
 • 1739: Lov om Allmueskolen. Fysisk aktivitet var syndig.
 • 1848: Kroppsøving innført som skolefag for gutter i byene.
 • 1889: Gymnastikk obligatorisk for både gutter og jenter i byskolene.
 • 1936: Faget obligatorisk for alle, både i byen og på landet
norsk kropps ving historie5
Norsk kroppsøving-historie
 • 1959: Forsøksplan
 • 1974: Mønsterplanen, M 74
 • 1987: Mønsterplanen, M 87
 • 1997: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L 97
kropps vingsfagets innhold i historien
Kroppsøvingsfagets innhold i historien
 • Militære øvelser og våpenbruk
 • Stillingsgymnastikk
 • Bedre helse
 • Lære om kroppens bygning, funksjon og vedlikehold
 • Bygge på elevenes glede og motivasjon
 • Motoriske og affektive mål, holdnings- og ferdighetsmål; lite kunnskap
l replanverket for den 10 rige grunnskolen l 97
Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L 97

Tre hovedbegrunnelser for hvorfor en har læreplaner i skolen:

 • Læreplanen er styring fra statens side
 • Læreplanen er veiledning til læreren
 • Læreplanen er informasjon til elever og foreldre
oppbyggingen av l 97
Oppbyggingen av L 97
 • Generell del
 • Broen (prinsipper og retningslinjer for opplæring i grunnskolen)
 • Læreplanen for fagene
fagplaner
Fagplaner

Fagplanene inneholder tre målnivåer:

 • Felles mål for faget
 • Mål for hovedtrinnene
 • Mål / hovedmomenter for klassetrinnet
fagplanen i kropps ving
Fagplanen i kroppsøving

Kroppsøvingsfagets emneområder:

 • Sansemotorikk
 • Leik
 • Idrett
 • Dans
 • Friluftsliv
kropps vingsfagets egenart
Kroppsøvingsfagets egenart
 • Fysisk aktivitet står i sentrum
 • Kroppsøving aktiviserer hele mennesket
 • Kropp, bruk av kropp og bevegelse er i fokus
 • Undervisningen foregår på mange ulike arenaer
 • Organisering og tilrettelegging er svært viktig
 • Samværsformen mellom elevene og mellom lærer / elev blir annerledes