Hyvinvointia ty st
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Hyvinvointia työstä. Pirjo Juvonen-Posti Vanhempi asiantuntija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen Työterveyslaitos. Työkykyjohtaminen – mitä tapahtui serviisissä. Lähtökohta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hunter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hyvinvointia ty st

Hyvinvointia työstä

Pirjo Juvonen-Posti


Ty kykyjohtaminen mit tapahtui serviisiss

Pirjo Juvonen-Posti

Vanhempi asiantuntija

Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Työterveyslaitos

Työkykyjohtaminen – mitä tapahtui serviisissä

Pirjo Juvonen-Posti


L ht kohta
Lähtökohta

 • Liikelaitos oli kehittänyt toimintatapoja, joiden avulla työpaikan johdon, henkilöstöhallinnon, esimiesten ja työterveyshuollon ammattilaisten yhteistyö oli tehostunut (työkyvyttömyyskustannusten seuranta, sairauspoissaoloihin tarttuminen työterveysyhteistyössä ja yksilöllinen ohjaus).

 • Työkyvyn seurannassa ja hallinnassa että yksilöllisessä työkyvyn tukemisessa saadut kokemukset olivat olleet kannustavia. Tehostettu työterveysyhteistyö on ollut kustannusneutraalia ja työhön paluu on onnistunut yksilöllisillä ratkaisuilla.

Pirjo Juvonen-Posti


Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteet

 • kuvata ja mallittaa toimintatapa, jolla onnistunut työkyvyn tuen yhteistyö oli toteutettu kunnallisessa liikelaitoksessa.

 • selvittää, mitä toimintaa edistäviä tai haittaavia tekijöitä toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen on liittynyt

 • arvioida, mitkä ovat olleet toiminnan vaikutukset talouden tunnusluvuilla

 • tutkimuksen rahoittajat: Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Pirjo Juvonen-Posti


Ty ryhm

Työryhmä

Pirjo Juvonen-Posti, Terveys ja työkyky, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Esa-Pekka Takala, Terveys ja työkyky, Työhön liittyvät sairaudet

Matti Joensuu, Työn ja organisaatioiden kehittäminen, Työ ja mielenterveys

Arto Reiman, Työn ja organisaatioiden kehittäminen, Ergonomia ja käytettävyys

Tiina Heusala, Työympäristön kehittäminen, Työhyvinvointi ja turvallisuus

Guy Ahonen, toimialueen johtaja, Tiedolla vaikuttaminen

Pirjo Juvonen-Posti


Ty kykyjohtaminen muuttuvassa toimintaymp rist ss

Tutkimuksen kohteena

Työkykyjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Pirjo Juvonen-Posti


Hyvinvointia ty st

Kestävyysvaje, työurien jatkamispolitiikka: (RTW)työurien jatkaminen keskeltä

Kuntarakenteen murros, kuntatalouden vaikeudet, kuntien palvelutuotannon muutos

Toimialamallit toimialan yksityisillä ja muilla julkisilla toimipaikoilla

Lainsäädäntö-muutokset : työkyvyn tuki-mallit; va10.12.20136rhainen puuttuminen pitkittyvään työkyvyttömyyteen ja työterveyshuollolle koordinaatio)

Toteutettu

monikuntaliitos-prosessi (2011-2013)

Kaupunkikonsernin sairauspoissaolotiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä

Kunnallisten liikelaitosten juridistaloudellisen aseman muutos

Konsernin työkyvyn tuen mallit ja uudelleensijoitus

Varhe-maksut toimintayksiköille5

Tapaus

Työkyvyn tukeminen kohdeliikelaitoksen johdon, HR:n, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyönä

Työterveyshuollon palvelutuottajan moniammattillinen case management - työote

Työkykyjohtaminen kohdeliikelaitoksessa

Terveyden- huolto, kuntoutus

Tutkittu (study) mitä käytännössä tapahtuu (prosessit) ja mitä vaikutuksia (liiketalous)

Muutos työterveyshuolto-palveluiden

tuotannossa

Työeläkelakien mukainen ammatillinen kuntoutus

Pirjo Juvonen-Posti


Kokonaisvaltainen arviointi tapaustutkimuksen keinoin

Kokonaisvaltainen arviointi tapaustutkimuksen keinoin

Oulun, Kevan ja Työterveyslaitoksen yhteiskehittelyhankkeen aikana (2010-2011) toimintaympäristöymmärrystä

toiminnasta (prosesseista) moninäkökulmainen ryhmä- ja yksilöhaastatteluaineisto

hyöty/vaikuttavuus taloudellisen arvioinnin kautta

Pirjo Juvonen-Posti


Toiminnasta prosesseista monin k kulmainen ryhm ja yksil haastatteluaineisto

Toiminnasta (prosesseista) moninäkökulmainen ryhmä- ja yksilöhaastatteluaineisto

(1) Serviisin ja työterveyshuollon johto sekä konsernin henkilöstöhallinnon edustajat

(2) Serviisin palvelupäälliköt, henkilöstöhallinto ja Serviisiä palveleva työterveyshuollon tiimi sekä konsernin henkilöstöhallinnon edustajat

(3) Serviisin esimiehet ja henkilöstön edustajat (luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut tm.)

(4) Vertailuliikelaitoksen työterveyshuollon tiimi

(5) Lisäksi haastateltiin työntekijöitä, joita kyseinen toiminta on koskenut ja ryhmiin 1-3 kutsuttuja henkilöitä, jotka eivät pystyneet osallistumaan ryhmähaastattelutilanteeseen.

Pirjo Juvonen-Posti


Toiminnan mallitusta
Toiminnan mallitusta

Pirjo Juvonen-Posti
Yhteistoiminta

Uudistuneen työkykyjohtamisen ytimessä

yhteistoiminta

Pirjo Juvonen-Posti


Inhimilliset voimavarat

Inhimilliset voimavarat

Intohimo

Luottamus

Kunnioitus

Pirjo Juvonen-Posti


Keski n ty n muokkaus ja j ljell oleva ty kyky
Keskiöön työn muokkaus ja jäljellä oleva työkyky

 • Käyttöön otetut toimintamallit: ”..vaihtoehdot, kun työkyky muuttuu..”

 • Kaikkien esimiesten on toimittava sovitusti, mutta esimiestä ei jätetä yksin.

 • Kohdeliikelaitos on selvillä henkilöstönsä tilanteessa.

 • Kohdeliikelaitos varautuu vuosittain toiminnan suunnittelussa ja taloudellisesti siihen, että osan henkilöstöstä työkyky muuttuu.

 • Työnmuokkauksen yhteydessä tarkastellaan (tilattua) työtä, sen tuottamisen työprosessia ja lähityöyhteisöä ja suhteutetaan sitä jäljellä olevaan työkykyyn.

Pirjo Juvonen-Posti


Esimiesty n muutos reagoinnista ennakointiin ja yksil st ty prosessiin
Esimiestyön muutos: reagoinnista ennakointiin ja yksilöstä työprosessiin

Johtamislinjaus

Esimies1: ..Tietenkin ne on ne tietyt, henkilöstöresurssit ja henkilöstömäärärahat, jotka myös on näissä kuvioissa taustalla mukana. Ja sitten tietenkin ne tehtävät, mitä me ollaan luvattu, sille asiakkaalle toteuttaa. Nämähän on mukana tässä aina kun me käydään tätäläpi. Ihan, jos sitä omaa tehtäväsarkaa ajattelee niin sitähän tapahtuu, ilman tätä isompaa prosessia, jo siellä tiimin sisällä, että löydetään työntekijälle semmoinen tehtävä, mistä hän selviää, ilman paljoja sairaslomia, että kun kohteita on kuitenkin useita, isoja tiimejä. Niin ei aina, tarvitse lähteä tämän varhaisen puuttumismallin kautta, etenemäänkään kun pystyy jo tekemää..

Esimies2: ..Vähän niin kuin ennakoimaan.

Esimies1: Niin, ennakoimaan niitä asioita…

Miten minä johdan

Pirjo Juvonen-Posti


Ty kykykoordinaattori tukee ja tuuppaa toimintaan
Työkykykoordinaattori tukee ja ”tuuppaa” toimintaan yksilöstä työprosessiin

 • Työkykykoordinaattori tuntee kohdeliikelaitoksen työn, työprosessit ja toimintaympäristön

 • Työkykykoordinaattori toimii useilla yhteistyöalustoilla ja tuo pitkiinkin tukiprosesseihin jatkuvuutta:

  • kohdeliikelaitoksen johto ja esimiehet (henkilöstötiimi)

  • työtervehuoltokumppanuus

  • työntekijöiden pitkä prosessituki

  • konsernin henkilöstöpalvelut

 • Yksilöllisten ratkaisujen suunnittelu ja seuranta vie noin puolet työkykykoordinaattorin vuosityöajasta

Pirjo Juvonen-Posti


Yhteiskehitt misen perustuttava toiminnasta tulevaan kuvaan

Työkykyjohtamiselle selkeät tavoitteet, mutta yksilöstä työprosessiin

yhteisKehittämisen perustuttava toiminnasta tulevaan kuvaan

Pirjo Juvonen-Posti


Hyvinvointia ty st

Visio yksilöstä työprosessiin

SEURAUS

TUOTOS

SEURAUS

SEURAUS

SEURAUS

TUOTOS

SEURAUS

TUOTOS

TUOTOS

TOIMINTA

TOIMINTA

SEURAUS

PANOSTUKSET

SEURAUS

TOIMINTA

PANOSTUKSET

TUOTOS

TOIMINTA

Ohjelma

PANOSTUKSET

PANOSTUKSET

(muk. Wilson-Grau, 2010)

Pirjo Juvonen-Posti


Pulmia solmukohdissa
Pulmia solmukohdissa yksilöstä työprosessiin

 • Jäljellä olevan työkyvyn arvioiminen työterveysyhteistyössä on vaikeaa, toiminta- ja työkyvyn kuvaamiseen uusia yhteisiä jäsennyksiä.

 • Suomalaisen sosiaalivakuutuksen ”täys”työkyvyttömyysajattelu liian jäykkä?  tarvittavat tukitoimenpiteet viivästyvät esim. ammatillinen kuntoutus.

 • Vaikka töissä jatketaan, missä on pitkäkestoisen tuen paikka terveydenhuolto- ja kuntoutusjärjestelmässä: Oulussa ottajana on ollut työterveydenhuolto, mutta entä jatkossa?

 • Osatyökykyisen omaa taloudellista asemaa ratkaisuissa tarkasteltava erikseen.

Pirjo Juvonen-Posti


Suosittelemme
Suosittelemme yksilöstä työprosessiin

 • Kohdeliikelaitoksessa toiminnan jatkamista.

 • Kohdeliikelaitoksessa toiminnasta ja sen tuloksista, työn räätälöinnin edellytyksistä ja ehdoista keskustelua henkilöstön kanssa.

 • Työterveysyhteistyössä palaamista tiivistä tukeva tarvitsevien tilanteisiin, huomio myös toimeentulokysymyksiin.

 • Toiminnan käynnistämistä tai edelleen kehittämistä tähän suuntaa muissa yksiköissä ja kuntaorganisaatioissa.

Pirjo Juvonen-Posti


Kannattavaa

Mitä hyötyä ja onko tämä taloudellisesti yksilöstä työprosessiin

Kannattavaa?

Pirjo Juvonen-Posti


Ty kykyjohtaminen yhteistoimintaa monialajohtamisverkostossa

Johdolla tuki yksilöstä työprosessiin

Työkykyjohtaminen yhteistoimintaamonialajohtamisverkostossa

Vahva johdon tahtotila ja tuki

Työkyvyn hallinnassa ja tuessa tarvittavan (muutoksia sietävän) yhteistyöfoorumin rakentaminen on vaativa strateginen tehtävä johtamiselle.

Tarvitsee uusia käytäntöä palvelevia konseptualisointeja sekä työstä ja työpaikasta työterveyden suuntaan että päinvastoin ja yhteistoimintaa.

Toimintamallin levittäminen liikelaitosta laajemmalle edellyttää vetovastuuta konsernin johdolta.

Uudenlainen esimiestyö

Luottamus testataan uudelleen muutoksissa

Pirjo Juvonen-Posti


Hyvinvointia ty st

Kiitos! yksilöstä työprosessiin

Pirjo Juvonen-Posti