I Believe
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


  • 68 Views
  • Uploaded on

I Believe. Tôi tin. I believe… That just because two people argue, It doesn’t mean they don’t love each other. And just because they don't argue,  It doesn't mean they do love each other. Tôi tin rằng … Hai người cãi nhau , không có nghĩa là họ không thương yêu nhau .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hume


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T i tin

I Believe

Tôi tin


T i tin

I believe…

That just because two people argue,

It doesn’t mean they don’t love each other.

And just because they don't argue, 

It doesn't mean they do love each other.

Tôi tin rằng…

Haingườicãinhau,

khôngcónghĩalàhọkhôngthươngyêunhau.

Vàhọkhôngcãinhau, 

khôngcónghĩalàhọthươngyêunhau.


T i tin

I believe…

That we don't have to change friends if 

We understand that friends change.

Tôi tin rằng…

Chúng ta không phải thay đổi bạn bè nếu

chúng ta hiểu rằng bạn bè đang thay đổi.


T i tin

I believe…

That no matter how good a friend is,

they're going to hurt you,

every once in a while 

and you must forgive them for that.

Tôi tin rằng…

Cho dùmộtngườibạncótốtđếnđâu,

Thỉnhthoảnghọsẽxúcphạmđếnbạn,

vàbạnphảithathứchohọ.


T i tin

I believe…

That true friendship continues to grow,

even over the longest distance.

Same goes for true love.

Tôi tin rằng…

Tình bạn chân thật tiếp tục lớn lên,

cho dù có xa nhau vạn dặm.

Tình yêu chân thật cũng như vậy.


T i tin

I believe…

That you can do something in an instant

That will give you heartache for life.

Tôi tin rằng…

Bạncóthểlàmmộtviệctrongmộtkhoảnhkhắc

Đểrồibạnphảiđaulòngsuốtđời.


T i tin

I believe…

That it's taking me a long time 

To become the person I want to be.

Tôi tin rằng…

Phảimấtnhiềunămtháng

Đểtrởnên con ngườinhưtôimuốn .


T i tin

I believe…

That you should always leave loved ones with Loving words.

It may be the last time you see them.

Tôi tin rằng…

Bạn phải luôn luôn chia tay những người thân yêu bằng những lời lẽ khả ái.

Có thể đây là lần cuối cùng bạn gặp họ.


T i tin

I believe…

That you can keep going long after you think you can't

Tôi tin rằng…

Bạn còn có thể đi lâu nữa

Sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể đi thêm.


T i tin

I believe…

That we are responsible for what 

We do, no matter how we feel.

Tôi tin rằng…

Chúng ta phải chịu trách nhiệm

về những việc chúng ta làm,

Cho dù chúng ta cảm thấy thế nào.


T i tin

I believe…

That either you control your attitude or it controls you.

Tôi tin rằng…

Hoặc bạn kiểm soát thái độ của bạn,

hoặc nó kiểm soát bạn.


T i tin

I believe…

That heroes are the people

who do what has to be done

when it needs to be done,

regardless of the consequences.

Tôi tin rằng…

Các anh hùng là những người

làm điều phải làm

khi cần phải làm,

bất kể các hậu quả.


T i tin

I believe…

That my best friend and I

can do anything or nothing

and have the best time.

Tôi tin rằng…

Người bạn tốt nhất của tôi và tôi

có thể làm bất cứ điều gì hoặc chẳng làm gì cả

mà vẫn có thời gian sống với nhau tuyệt vời nhất.


T i tin

I believe…

That sometimes the people you expect to kick you when

you're down will be the ones to help you get back up.

Tôi tin rằng…

Đôi khi những người bạn tưởng sẽ đá bạn khi bạn té ngã

sẽ là những người giúp bạn trỗi dậy.


T i tin

I believe…

That sometimes when I'm angry 

I have the right to be angry, but that

doesn't give me the right to be cruel.

Tôi tin rằng…

Thỉnhthoảngkhinónggiận

tôicóquyềnnổigiận,

Nhưngkhôngvìthếmàtôicóquyềnđộcác.


T i tin

I believe…

That maturity has more to do with what types of

experiences you've had .

And what you've learned from them and less to do with how many birthdays you've celebrated.

Tôi tin rằng…

Sự chín chắn liên hệ nhiều hơn

đến những loại kinh nghiệm nào bạn đã có,

và đến những gì bạn đã học được từ đó,

chứ không liên hệ

đến con số các lễ sinh nhật bạn đã cử hành.


T i tin

I believe…

That it isn't always enough,

to be forgiven by others.

Sometimes, you have to learn

to forgive yourself.

Tôi tin rằng…

Được người khác tha thứ,

không phải bao giờ cũng đủ.

Đôi khi bạn phải học tha thứ cho chính bạn.


T i tin

I believe…

That no matter how bad 

your heart is broken,

the world doesn't stop for your grief.

Tôi tin rằng…

Cho dù trái tim bạn có bị

tan nát thê thảm đến đâu,

thế giới cũng không dừng lại

để buồn sầu với bạn.


T i tin

I believe…

That our background and circumstances

may have influenced who we are, but,

we are responsible for who we become.

Tôi tin rằng…

Lai lịch và các hoàn cảnh chúng ta

có thể đã ảnh hưởng trên con người chúng ta hiện nay,

nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về con người chúng ta đang trở thành.


T i tin

I believe…

That you shouldn't be 

so eager to find out a secret.

It could change your life forever.

Tôi tin rằng…

Bạn không được quá nôn nóng mà tìm cho ra một bí mật.

Việc này có thể thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi.


T i tin

I believe…

Two people can look at the exact same

thing and see something totally different.  

Tôi tin rằng…

Hai người có thể cùng nhìn vào một sự vật

mà lại thấy một điều hoàn toàn khác.  


T i tin

I believe…

That your life can be changed 

in a matter of hours 

by people who don't even know you.

Tôi tin rằng…

Cuộc đời bạn có thể thay đổi

trong vòng chỉ vài giờ

bởi những người mà bạn chưa hề quen biết.


T i tin

I believe…

That even when you think 

you have no more to give,

When a friend cries out to you,

you will find the strength to help.

Tôi tin rằng…

Ngay khi bạn nghĩ

bạn không còn gì để cho nữa,

khi một người bạn kêu gào đến bạn,

bạn sẽ tìm ra sức để giúp đỡ.


T i tin

I believe…

That credentials on the wall 

do not make you a decent human being.

Tôi tin rằng…

Các giấy ủy nhiệm treo trên tường

không làm cho bạn trở thành một con người tử tế.


T i tin

I believe…

That the people you care about 

most in life 

are taken from you too soon.

Tôi tin rằng…

Những người mà bạn chăm lo nhiều nhất trong đời

lại bị cất khỏi bạn quá sớm.


T i tin

I believe…

That these foods for thought

are good reminders for all of us

to keep us back in track.

Tôi tin rằng…

Nhữngthựcphẩmnuôidưỡngtưtưởngđây

lànhữngphươngthếtốtnhắcnhởtấtcảchúngta

luôntrởlạiđúngđường.


T i tin

I Believe...That you should send this to all of the people that you believe in, I just did.

Tôi tin rằng...Bạnphảigửisứđiệpnày

chotấtcảnhữngngườimàbạn tin tưởng,

Tôilàmrồi.


T i tin

The happiest of people don’t necessarily have the best of everything;

They just make the most of everything they have.

HAVE A GREAT DAY!!!

Những người hạnh phúc nhất không nhất thiết có mọi thứ tốt nhất;

Họ chỉ tận dụng tối đa tất cả những gì họ có.

CHÚC BẠN MỘT NGÀY TUYỆT VỜI!!!

Âm nhạc: Ernesto Cortazar, Secrets of my Heart

Chuyển ngữ: Têrêsa Ngọc Nga, 16-11-2011

ngocnga_12 @hotmail.com


ad