slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LENZ Ů V ZÁKON PowerPoint Presentation
Download Presentation
LENZ Ů V ZÁKON

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

LENZ Ů V ZÁKON - PowerPoint PPT Presentation

hume
124 Views
Download Presentation

LENZ Ů V ZÁKON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LENZŮV ZÁKON

 2. Kovový závit zavěšený na dvou vláknech Závit se při pohybu magnetu směrem k němu a od něho rozkmitá.

 3. Závit v nestacionárním magnetickém poli V závitu se mění magnetický indukční tok F , indukuje se v něm proud a chová se stejně jako magnet.

 4. Při přiblížení magnetu se závit odpudí. Magnetické pole závitu s indukovaným proudem I za- braňuje zvětšení indukčního toku F v závitu.

 5. Určení směru indukovaného proudu při přiblížení Ampérovým pravidlem pravé ruky: prsty ukazují směr proudu, palec ukazuje směr magnetické indukce Bi.

 6. Při vzdálení magnetu se závit k němu přitáhne. V závitu se zmenšuje magnetický indukční tok, indukuje se v něm proud a chová se stejně jako magnet.

 7. Při vzdálení magnetu se závit k němu přitáhne. Magnetické pole závitu s indukovaným proudem I zabraňuje zmenšení indukčního toku F v závitu.

 8. Určení směru indukovaného proudu při vzdalovaní Ampérovým pravidlem pravé ruky: prsty ukazují směr proudu, palec ukazuje směr magnetické indukce Bi.

 9. Indukovaný proud se chová tak, jakoby se „snažil“ zabránit pohybu magnetu - brzdí jeho pohyb k závitu nebo od něho. Lenzův zákon Indukovaný proud má takový směr, aby svým magne- tickým polem bránil změně, která ho vyvolala. ... bránil změně ... = změně magnetického pole

 10. Emilij Christianovič Lenz (1804 -1865), ruský fyzik

 11. Plošný vodič v nestacionárním magnetickém poli Ve vodiči se indukují uzavřené vířivé proudy s poměrně velkými hodnotami (tzv. Foucaultovy proudy).

 12. N N N Plošný vodič v nestacionárním magnetickém poli směr pohybu magnetu N Indukované proudy odporují příčině, která je vyvolala, svým magnetickým polem odpuzují magnet.

 13. Léon Jean Bernard Foucault (1819 -1868) francouzský fyzik

 14. Pohybující se plošný vodič v stacionárním magne- tickém poli Pohyb prstence vyvolal v něm indukovaný proud. Magnetické pole indukovaného proudu zastaví jeho pohyb.

 15. Využití vířivých proudů: - elektrická indukční brzda, - pohon kotouče v elektroměrech atd. Nežádoucí účinky: - zahřívání a energetické ztráty.

 16. Vlak na „magnetickém polštáři“ (maglev) Vlak se pohybuje po trati vybudované z kovových pásů. V podvozku vlaku je soustava magnetů – při pohybu vlaku se v kovových pásech tvoří vířivé proudy se silnými magnetic- kými poli, které způsobují nadnášení vlaku nad tratí.

 17. Test Určete směr indukovaného proudu v cívce. Ii Ii a) b) 1

 18. Test Určete směr indukovaného proudu v cívce. Ii Ii a) b) 2

 19. Test Pohyb magnetu nad prstencem je: a) zpomalen, b) zrychlen, c) neovlivněn. 3

 20. Test Pohyb magnetu pod prstencem je: a) zpomalen, b) zrychlen, c) neovlivněn. 4