A verbális, nonverbális- és metakommunikáció - PowerPoint PPT Presentation

a verb lis nonverb lis s metakommunik ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A verbális, nonverbális- és metakommunikáció PowerPoint Presentation
Download Presentation
A verbális, nonverbális- és metakommunikáció

play fullscreen
1 / 18
A verbális, nonverbális- és metakommunikáció
595 Views
Download Presentation
hume
Download Presentation

A verbális, nonverbális- és metakommunikáció

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A verbális, nonverbális- és metakommunikáció Szerepe a tárgyalások során

 2. Verbális kommunikáció társadalmi kódrendszer – kulturális termék – funkciója: információ közlése belső tartalmak kifejezése (érzelem, attitűd) mások cselekedeteinek befolyásolása Vokális kommunikáció hangsúly, hanghordozás, beszédtempó, hangszín… Nonverbális kommunikáció mimika, tekintet, gesztusok, testtartás, térközszabályozás

 3. Információátadás közlő befogadó dekódolás kódolás csatorna üzenet2 üzenet 1 befogadó közlő kódolás dekódolás csatorna üzenet4 üzenet 3 Visszacsatolás

 4. Dekódolás: verbális csatorna – 7% vokális jelzések – 38% nonverbális jelzések - 55% Metakommunikáció: rejtett, mögöttes jelentést hordoz (meta - görög: között, után, mögött) minden csatornában jelentkező, finom, rejtett és bonyolult, szavakban nehezen megfogalmazható kódrendszer

 5. Hamburgi kommunikációs modell: (Friedeman Schulz von Thun; Karl Bühler) Kifejező, felszólító, ábrázoló funkció (egyének feletti, közötti tárgyi vonatkozások, tényállások bemutatása) Palo Alto-i - Stanfordi iskola: (Bateson) Metakommunikáció: a nem szándékos – indirekt kommunikáció a közlés tartalmát egy magasabb logikai szinten, másfajta kódban minősíti. Tartalmi és kapcsolati oldal. Ez utóbbi határozza meg a tartalmit.

 6. „Négyfülű modell” (hamburgi): Tárgyi - tartalmi szint: információ közlése – „mit?” Kapcsolati szint: milyen sajátosságok szabályozzák a kapcsolatokat – „hogyan?” Önkifejezési szint: énbemutatás (kongruencia, autentikusság) Felszólító szint: tudatos vagy tudattalan befolyásolás, meggyőzés, manipuláció, nevelés, oktatás… - „miért?”

 7. Amiről információt adok – tartalmi szint: tárgyilagosság, egyszerűség, tagoltság, tömörség, érdeklődés keltése, fenntartása Amit magamról közlök – önkifejezés: önértékelés, önérvényesítés, imponálási technikák (érett-e a személyiség?) Kapcsolati oldal – „szívhez szóló üzenetek”: értékelési, irányítási dimenzió

 8. Irányítás (magas kontroll) autoriter stílus patriarchális-gondolkozó stílus Leértékelés Értékelés laissez-faire stílus Partneri-szociálintegratív stílus Döntések átengedése (alacsony kontroll)

 9. Valamit észlelni A visszacsatolás: Valamit értelmezni Valamit érezni

 10. A non verbális kommunikáció eszközei Mimika (arckifejezések) • Tekintet (szemkapcsolat) • Vokális kommunikáció • Mozgásos kommunikáció • Testbeszéd (gesztusok,testtartás) • Térköz(személyes tér, távolságtartás baráti : 50-150 cm, üzleti : 120-350 cm) • Kulturális szignálok • Érintés • Csend

 11. Az aktív hallgatás • A hallgató feladatai a hallgatás során • beleélés a beszélő helyzetébe • a tartalom és érzelem figyelése • a megértés ellenőrzése • visszajelzések a beszélő számára • Az aktív hallgatást gátló tényezők • ellenséges beállítódás valamelyik fél részéről • a megváltozás kockázata • zavaró, ellenséges kijelentések • pozitív beállítódás • saját magunkra figyelés

 12. Kézgesztusok – archoz illesztve (hazugság, titkolózás, elhallgatás) • Szájőrzés • Orrérintés • Szemdörzsölés • Füldörzsölés • Nyakvakarás • Gallérhúzogatás • Ujj a szájban • Arc- és állgesztusok • Állsimogatás

 13. Testtartások • Összeszedett testhelyzet • Testtartás változásai • Közös testtartások a csoportban

 14. Kéz- és kargesztusok • Tenyér összedörgölése • Összekulcsolt kezek • A „toronysisak” • Kéz-, kar- és csuklómarkolás • Hüvelykujj-felmutatás

 15. Ültetési rend „tanácsadó” helyzet „kompetitív” helyzet „kooperatív” helyzet

 16. Konfrontatív és sarokpozíciók 1 2 8 3 7 4 6 Artúr király koncepciója 5

 17. Irodalom Buda B. (1988): A közvetlen emberi kommunikáció törvényszerűségei. Tömegkomm. Kutatóközpont, Bp. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Bp. Pease, Allen – Barbara: Testbeszéd enciklopédia Qualliam, Susan (2004): Testbeszéd. Varázsládika Kiadó, Bp. Thiel, Erhard (1997): A testbeszéd többet árul el minden szónál. Magyar Könyvklub, Bp. Tannen, D. (2001): Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a beszélgetési stílusunkon állnak vagy buknak. Tinta Kiadó, Bp.

 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!