آزمايشگاه
Download
1 / 52

????????? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

آزمايشگاه ايمونولوژي. كارشناس مسئول برنامه خانم قارداشي. چرا من بعنوان يك پزشك بايد ايمونولوژي عملي بدانم. روشهاي مختلف آزمايشگاهي را كه مي توان آناليت ها را اندازه گيري كرد بشناسيد از محدوديت هاي كار در آزمايشگاه آگاه باشيد پشت صحنه اعداد و ارقامي كه در مطب بدستتان مي رسد با خبر باشيد

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ??????????' - hume


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1803179
آزمايشگاه ايمونولوژي

 • كارشناس مسئول برنامه خانم قارداشي


1803179
چرا من بعنوان يك پزشك بايد ايمونولوژي عملي بدانم

 • روشهاي مختلف آزمايشگاهي را كه مي توان آناليت ها را اندازه گيري كرد بشناسيد

 • از محدوديت هاي كار در آزمايشگاه آگاه باشيد

 • پشت صحنه اعداد و ارقامي كه در مطب بدستتان مي رسد با خبر باشيد

 • منابع خطا را بشناسيد

 • بدانيد تا چه ميزان بايد به روشها و جوابها اعتماد كنيد


Errors

Errors ايمونولوژي عملي بدانم

Requesting appropriate tests

Writing prescription

Reading prescription

Sample collection

Sampling times

environmental factors

Drug interferences

Patient identification

Sample transfer

Technician errors

Instrumental errors

Method limitations

Data entry mistakes

Interpretation of results

How can we trust


Lab equipment
Lab Equipment ايمونولوژي عملي بدانم


Safety sterilization
Safety & Sterilization ايمونولوژي عملي بدانم


Beaker

Beakers hold and/or ايمونولوژي عملي بدانمheatsolids or liquids that will not release gases when reacted, or are unlikely to splatter if stirred.

Very poor item to measure volume with (+/- 5% error!)

Note the total size capacity = 250 mL

(upper mark is 200 mL)

Beaker

There are six sizes of beakers in your lab table for you to use:50, 100, 150, 250, 400, & 600 mL


Beaker tongs

Beaker tongs are used to hold and move beakers containing hot liquids.

Note the rubber coating to improve grip on the glass beaker - do not hold these in a burner flame.

Beaker Tongs


Erlenmeyer flask
Erlenmeyer Flask hot liquids.

Erlenmeyer flasks hold and/orheatsolids or liquids that may release gases during a reaction, or that are likely to splatter if stirred.

Note the size = 125 mL


Florence flask
Florence Flask hot liquids.

Rarely used in first year chemistry, it is used for the mixing of chemicals. The narrow neck prevents splash exposure.

Also called round-bottom flasks


Flask tongs
Flask Tongs hot liquids.

Flask tongs are used only to handle flasks – use beaker tongs for beakers.


Graduated cylinder

A graduated cylinder is used to measure volumes of liquids; hot liquids.probably your best everyday measuring tool, there are three sizes in your desk: 10, 50 and 100 mL

*NOT to be used for heating or mixing chemicals

Note the rubber “bumpers”.

Graduated Cylinder

Some graduated cylinders that are smaller may not have “bumpers”, but have reinforced glass rims.

The top plastic bumper ALWAYS stays at the top, to prevent breakage if it falls over.


Reading the volume
Reading the Volume hot liquids.

10 mL has approx 6.62 mL

100 mL 52.7 mL

25 mL has 11.5 mL


Test tube we commonly use 2 sizes
Test Tube hot liquids. – we commonly use 2 sizes:

18 x 150 mm

Larger tube

(25 x 200 mm) sometimes used

13 x 100 mm

The size is determined by the diameter across the top and the length of the test tube. Example: 13 mm x 100 mm (diameter) (length)

Test tubes are used to mix chemicals, and also used toheat chemicals in.


Test tube holder
Test Tube Holder hot liquids.

A test tube holder is useful for holding a test tube which is too hot to handle with your hands.

Knowing where to hold this piece of equipment is important.

Holding it here will keep your hand as far as possible from the fire, and prevent you from squeezing the holder and dropping the tube.


Stopper
Stopper hot liquids.

Rubber and cork stoppers are used to close test tubes and flasks, thus avoiding spillage or contamination.

Containers should NEVER be heated when there is a stopper in place – pressure will build up, and an explosion could occur.


Test tube rack
Test Tube Rack hot liquids.

Test tubes can be placed upside down on these pegs for drying.

Test tube racks are for holding, drying, and organizing test tubes in a vertical position, and are located in the side wall cabinets.


Test tube brush

Test tube brushes are used to clean test tubes and graduated cylinders.

Test Tube Brush

Small test tube brush

Caution: Forcing a large brush into a small test tube will often break the tube. Don’t worry about drying the inside of a tube or cylinder - Let them air dry instead of forcing a paper towel down inside.

Large test tube brush


Types of pipettes
TYPES OF PIPETTES cylinders.

 • Volumetric

 • Measuring

  • Mohr

  • SerologicalVolumetric pipettes
VOLUMETRIC PIPETTES cylinders.

 • Used to deliver a single specific volume of liquid, usually between 1 and 100 ml.

 • Shaped like rolling pins with a large belly, one blunt end, the neck, and one tapering end, the tip.


Mohr and serological pipettes
MOHR AND SEROLOGICAL PIPETTES cylinders.

Measuring pipettes are divided into:

 • MOHR PIPETTES

  • the graduations on these always end before the tip

 • SEROLOGICAL PIPETTES

  • the graduation marks continue to the tip


1803179

Examine pipettes A and B. cylinders.Which is the serological and which is the Mohr?


5 in 1 10 ml td 20 o c
5 in 1/10 ml cylinders.TD 20oC


1803179

BLOW OUT PIPETTES cylinders.

The frosted band should

not be confused with

thicker colored rings or

colored dots, which are a

manufacturer’s code for

the maximum volume

of the pipette.

Remember, only blow-

out a serological pipette

if it has a frosted band

or two thin rings.Handling and disposing of pipettes
HANDLING AND DISPOSING OF PIPETTES cylinders.

 • Chipped and cracked pipettes should be replaced as they are unsafe and may affect the accuracy of measurements.

 • NEVER mouth pipette.

 • Hold the pipette by the upper third of the tube and keep the tip from touching anything.


Other pipette types

Transfer of uncalibrated volumes up to 2.5 ml can be accomplished using glass “transfer” or “Pasteur” pipettes shown below. These may be sterilized before use.

Roughly calibrated volumes of 1 and 2 ml can be transferred with the one piece plastic transfer pipettes which may be purchased as sterile or non-sterile units.

OTHER PIPETTE TYPES


Transferring a precise volume of liquid
TRANSFERRING A PRECISE VOLUME OF LIQUID accomplished using glass


1803179

To produce a vacuum for aspiration, squeeze valve accomplished using glass “A” with your thumb and index finger of one hand while using your other hand to squeeze the bulb. “A” stands for “air” or “aspirate.”

(Click on the picture to see

a movie on the SLC computer)


1803179

To accomplished using glass “pull” the liquid up into the pipette place the pipette into the liquid and squeeze the “S” or “suction” valve until the liquid reaches the desired level.

Touch the tip of the pipette to the side of the vessel containing the liquid to remove any adhering drops.


1803179

To accomplished using glass “expel” the liquid, squeeze the “E” valve. This will allow the liquid to flow out of the pipette except for the last drop.


1803179

If the last drop of liquid that remains in the tip must be expelled, squeeze valve “E” with your thumb and forefinger, cover the opening in the small bulb with your middle finger and squeeze the small bulb.


Use and maintenance of micro pipettes

Use and Maintenance of Micro-pipettes expelled, squeeze valve


1803179

Parts of the Pipette expelled, squeeze valve

Pipette tips


1803179

Operating the Micropipette expelled, squeeze valve

Step 1: Set the Volume

Pipettors – 3 Volumes:

Volume Adjustment Knob:

Digital Volume Indicator:


1803179

Operating the Micropipette expelled, squeeze valve

Step 1: (Continued) Read the Volume

How to Read the Volume Indicator:


1803179

Operating the Micropipette expelled, squeeze valve

Step 2: Attach the Disposable Tip

Example of tip sizes:

Attaching the disposable tip


1803179

Operating the Micropipette expelled, squeeze valve

Step 3: Depress the Plunger to the First Stop

Step 4: Immerse Tip in Sample

Step 5: Draw up the sample

To aspirate the sample into the tip, allow the pushbutton to return slowly and smoothly to the fully extended UP POSITION. NEVER LET THE PLUNGER SNAP UP! This draws the exact calibrated volume into the tip if the tip remains below the liquid surface during withdrawal.

Step 6: Pause

Wait a few seconds to ensure that the full volume of sample is drawn into the plastic tip. WAIT LONGER FOR LARGER VOLUMES. WAIT LONGER FOR MORE VISCOUS ("SYRUP-LIKE") SUBSTANCES.


1803179

Operating the Micropipette expelled, squeeze valve

Step 7: Withdraw the Tip

Remove the tip from the sample liquid. No liquid should remain on the OUTSIDE of the tip. Wipe away any droplets on the outside of the tip with a lint-free tissue, such as KIMWIPES, but only wipe droplets from the side of the tip. NEVER TOUCH THE TIP OPENING or you may absorb part of your sample.

Proper Droplet Removal

WRONG Droplet Removal


1803179

Operating the Micropipette expelled, squeeze valve

Step 8: Dispense the Sample

To dispense the sample from the pipette: a) Touch the tip end to the side wall of the receiving vessel and b) Depress the plunger to the FIRST STOP. c) Pause for at least one second-- 1-2 seconds for P-1000, 2-3 seconds for P-5000,

or longer for viscous liquids. d) Press the plunger to the SECOND STOP (the second point, of greater resistance,

at the bottom of the stroke) to expel any residual liquid in the tip (like "blowing

out" a glass pipette).


1803179

Operating the Micropipette expelled, squeeze valve

Step 9: Withdraw the Pipette

With the plunger fully depressed, withdraw the pipet from the receiving vessel carefully, sliding the tip along the wall of the vessel. Holding the tip against the side of vessel is especially important when transferring small volumes of liquid.

Step 10: Release the Plunger

Gently allow the plunger to return to the UP position. DO NOT allow it to SPRING BACK!

Step 11: Discard the Tip

Discard the tip by depressing the tip ejector button, as shown below. A fresh tip should be used for each sample to prevent sample carryover.

Press ejector button to discard tip.


Practice with pipette
Practice with Pipette expelled, squeeze valve

 • Review material and practice using a pipette

 • Use proper pipetting techniques


Equipment and supplies
Equipment and Supplies expelled, squeeze valve

 • 3 automatic pipettes

 • Several capped sample vials

 • Green sample solution to practice volume transfer


Accuracy and precision
Accuracy and Precision expelled, squeeze valve

 • Accuracy means the closeness with which the dispensed volume approximates the volume set on the pipette

 • Accuracy is specified as mean error, the average deviation of replicate measurements from the expected set volume

 • Precision is the "scatter" or reproducibility of individual measurements of the same volume

 • Precision can also be expressed as standard deviation


Accuracy and precision continued
Accuracy and Precision expelled, squeeze valve (Continued)

 • Relative accuracies are generally about 1% or less

 • Precision is less than 0.5 % except when transferring the smallest recommended volume for a given pipette model

 • Using the pipettes to transfer volumes which are below the recommended range will introduce larger errors


Pippetting guidelines and precautions
Pippetting Guidelines and Precautions expelled, squeeze valve

For optimal reproducibility, use the following pipetting procedures:

(1) Consistent SPEED and SMOOTHNESS when you

press and release the PLUNGER

(2) Consistent pressure on the PLUNGER at the FIRST

STOP

(3) Consistent and sufficient IMMERSION DEPTH

(4) Nearly VERTICAL POSITIONING of pipette

(5) AVOID ALL AIR BUBBLES: Since the plastic pipette

shaft can be damaged if liquids are drawn beyond the

tip into the shaft

(6) NEVER lay the pipette on its SIDE nor INVERT the pipette if liquid is in the tip


Practice with pipettes
Practice with Pipettes expelled, squeeze valve

 • Practice using the pipette

 • Practice setting a few volumes

 • Practice reading the digits of set volumes

 • Practice drawing up and dispensing samples

 • Get the "feel" of the 1st and 2nd stops

 • Practice "blowing out" the pipette


Calculating the rates
CALCULATING THE RATES expelled, squeeze valve

A test is used in 50 people with disease and 50 people without. These are the results:


1803179

Sensitivity = expelled, squeeze valve 48/50 = 96%

Specificity = 47/50 = 94%

Positive predictive value = 48/51 = 94%

Negative predictive value = 47/49 = 96%


ad