programi saradnje cbbih s a ecb e urosistemom 1 3
Download
Skip this Video
Download Presentation
Programi saradnje CBBiH s a ECB / E urosistemom 1/3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 3

Programi saradnje CBBiH s a ECB / E urosistemom 1/3 - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

Programi saradnje CBBiH s a ECB / E urosistemom 1/3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programi saradnje CBBiH s a ECB / E urosistemom 1/3' - hugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programi saradnje cbbih s a ecb e urosistemom 1 3
Programi saradnje CBBiH sa ECB / Eurosistemom 1/3

U procesu konvergencije ka standardima EU i pripremama za ulazak u Evropski sistem centralnih banaka, CBBiH primjenjuje proaktivan pristup uz kontunirano jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta. Progresivna implementacija EU standarda u poslovanju Centralne banke se ostvaruje i kroz pristup EU fondovima i mogućnost direktne saradnje s Evropskom centralnom bankom i centralnim bankama Eurosistema, koju je CBBiH počela 2007. U okviru instrumenta CARDS2006, CBBiH je uspostavila direktnu saradnju s ECB i partnerskim nacionalnim bankama iz Evropskog sistema centralnih banaka/Eurosistema. Implementacija Programa Eurosistema o procjeni potreba Centralne banke Bosne i Hercegovine počela je u februaru 2007. Program je bio usmjeren na procjenu trenutnog stanja CBBiH, s ciljem identificiranja potreba usklađivanja sa standardima EU. Program je implementiran kroz koordiniran pristup Eurosistema, uključujući ECB u partnerstvu s nacionalnim centralnim bankama Eurosistema.

programi saradnje cbbih sa ecb e urosistemom 2 3
Programi saradnje CBBiH sa ECB / Eurosistemom 2/3

Druga faza tehničke saradnje s ECB se odnosila na implementaciju preporuka proizašlih iz Programa procjene potreba CBBiH u cilju postepene harmonizacije standarda poslovanja CBBiH sa standardima u ESCB/Eurosistema. Implementacija Programa tehničke saradnje ECB/Eurosistema sa CBBiH iz Instrumenta za pretpristupnu podršku počela je u aprilu 2010. Program je trajao 18 mjeseci s ciljem pružanja podrške CBBiH u njenim naporima da implementira standarde centralnog bankarstva Evropske unije u pripremi za pristupanje Bosne i Hercegovine EU.

U kontekstu pomenute saradnje s evropskim partnerima, CBBiH je potvrdila svoju dobru reputaciju i izuzetnu profesionalnost osoblja kao temelj za dalja nastojanja CBBiH da osigura pravovremene pripreme za EU, a time i monetarnu i makroekonomsku stabilnost države.

programi saradnje cbbih sa ecb e urosistemom 3 3
Programi saradnje CBBiH sa ECB / Eurosistemom 3/3

Unapređenja, postignuta u oblastima monetarne i statistike platnog bilansa, kao što su statistika kamatnih stopa i statistika portfolio investicija su značajna. U cilju osiguranja kvalitetne i pouzdane statistike, u skladu sa ESCB/eurostat standardima, potrebno poduzeti aktivnosti u mnogim oblastima statistike i u budućnosti, i to ne samo od strane CBBiH, već i od strane ostalih relevantnih institucija u BiH koje nastoje da jačaju svoje institucionalne kapacitete za izradu statističkih podataka, kao i međuinstitucionalnu saradnju u ovoj oblasti.

Postignuća ostvarena u oblasti EU integracija i zakonskih obaveza koje proističu iz pravne stečevinetakođer su značajna. U procesu priprema CBBiH na usaglašavanju s EU standardima i zadovoljavanju budućih pristupnih obaveza, kao veoma važan korak, već je osigurano neformalno mišljenje stručnjaka ECB-a o Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.Iako će za samo pristupanje EU trebati jedan određeni period, iskustava drugih zemalja potvrđuju da je potrebno osigurati pravovremeno usaglašavanje Zakona o CBBiH.

Pomenut ćemo da je CBBiH također bila korisnica instrumenta pretpristupne pomoći (IPA2007)putem twinning light projekta "Izgradnja kapaciteta upravljanja ljudskim resursima” koji je počeo u septembru 2009, a uspješno je završen u februaru 2010.

ad