pravni okvir za sporazumno finansijsko restrukturiranje u srbiji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVNI OKVIR ZA sporazumno finansijsko restrukturiranje U SRBIJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVNI OKVIR ZA sporazumno finansijsko restrukturiranje U SRBIJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

PRAVNI OKVIR ZA sporazumno finansijsko restrukturiranje U SRBIJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

PRAVNI OKVIR ZA sporazumno finansijsko restrukturiranje U SRBIJI. Milan Stefanović. Veza sa drugim zakonima i drugim propisima. Veliki broj zakona i drugih propisa: Zakon o stečaju Zakon o obligacionim odnosima Zakon o bankama Zakon o hipoteci Zakon o platnom prometu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAVNI OKVIR ZA sporazumno finansijsko restrukturiranje U SRBIJI' - hugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veza sa drugim zakonima i drugim propisima
Veza sa drugim zakonima i drugim propisima

Veliki broj zakona i drugih propisa:

 • Zakon o stečaju
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o bankama
 • Zakon o hipoteci
 • Zakon o platnom prometu
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o državnom premeru i katastru
 • Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o menici
 • Zakon o posredovanju - medijaciji
 • Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
 • Stečajni, poreski, bankarski i računovodstveni podzakonski propisi i akti za izvršenje zakona i drugih propisa
zakon o finansijskom restrukturiranju
Zakon o finansijskom restrukturiranju
 • Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava(“Službeni glasnik RS”, br. 36/2011)
  • Cilj – pravovremeno uočavanje i rešavanje problema privrednih društava u poteškoćama kako bi se stvorili uslovi za normalan nastavak poslovanja dužnika
  • ZAKON
   • Stvara okvir za pregovore između privrednih društava i banaka i drugih većih poverilaca
   • Predstavlja osnov za određene poreske i druge podsticaje od strane države kako bi se ti pregovori učinili efikasnijim i atraktivnijim.
   • Propisuje uslovesprovođenja finansijskog restrukturiranja- najmanje dve domaće ili strane banke u svojstvu poverilaca
   • Zasnovan je na konceptu dobrovoljnosti poverilaca i dužnika - pregovori se vode i podsticaji primenjuju samo za one poverioce koji pristanu da učestvuju
   • Propisuje poseban mehanizam privremene deblokade računa od strane onih poverilaca koji prihvate da učestvuju u pregovorima, odnosno potpisivanjem sporazuma o mirovanju dugova
na ela
Načela
 • načelo podobnosti (predmet restrukturiranja mogu biti samo potraživanja kojima se može slobodno raspolagati)
 • načelo dobrovoljnosti
 • načelo održivosti poslovanja dužnika
 • načelo postupanja u dobroj veri (propisivanje primene načela savesnosti i poštenja i pažnje dobrog privrednika, bez prouzrokovanja štete drugom učesniku i zabrana dužniku da preduzima radnje koje mogu otežati naplatu potraživanja)
 • načelo saradnje i koordinacije poverilaca
 • načelo ravnopravnosti položaja poverilaca i položaj srazmeran visini potraživanja (koje predviđa važan princip jednakog tretmana poverilaca, ali i ravnopravan položaj u srazmeri sa iznosom potraživanja)
 • načelo pristupa podacima i poverljivosti podataka (koje obavezuje dužbnika da svim poveriocima pruži iste podatke od značaja za restrukturiranje, blagovremeno i bez smetanja, dok je na poveriocima i institucionalnom posredniku obaveza čuvanja poverljivosti).
koraci
Koraci
 • Dužnik se obraća poveriocima radi pokušaja redefinisanja dužničko-poverilačkih odnosa;
 • Dužnik i/ili poverioci (najmanje dve domaće ili strane banke) obraćaju se PKS podnošenjem zahteva za institucionalno posredovanje
 • PKS zahtev uz poziv na učećše prosleđuje drugim potencijalnim učesnicima;
 • Strane u postupku pregovaraju o redefinisanju dužničko-poverilačkih odnosa, analizirajući postojeće stanje i načine njegovog prevazilaženja, a uz institucionalnu podršku PKS;
 • Strane zaključuju ugovor o mirovanju dugova, ako se tako saglase;
 • Strane zaključuju ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, koji sadrži mere kojima se to restrukturiranje sprovodi;
 • Ugovorne strane sprovode mere finansijskog restrukturiranja i koriste propisane podsticaje (kontinuitet založnog prava, procesnopravni i materijalnopravni poreski podsticaji i podsticaji Narodne banke Srbije);
 • Dužnik nastavlja da posluje i izmiruje svoje obaveze.
koraci1
Koraci

Pregovori o redefinisanju dužničko-poverilačkih odnosauz institucionalnu podršku medijatora PKS

Sprovođenje mera finansijskog restrukturiranja i korišćenje propisanih podsticaja

Neformalni pregovori sa poveriocima

Privredno društvo u finansijskim teškoćama (dužnik) se obraća poveriocima radi pokušaja finansijskog restrukturiranja

Koordinacija poverilaca - posredovanje medijatora PKS

Dužnik i/ili poverioci se obraćaju Privrednoj komori Srbije podnošenjem zahteva za institucionalno posredovanje

Zaključivanjeugovora o finansijskom restrukturiranju

Zaključivanjeugovora o mirovanju dugova

uslovi i obele ja
Uslovi i obeležja
 • Obavezno učešćenajmanje dve domaće ili strane banke na strani poverilaca
  • sprečavanje mogućih zloupotreba, izigravanja zakona i neopravdanog korišćenja podsticaja
  • međusobna kontrola
 • Pored banaka, mogu učestvovati i svi drugi poverioci
  • dobavljači, osiguravajuća i lizing društva i dr. poverioci
 • Limit potraživanja kao uslov i drugi posebni uslovi (kriterijumi) nisu propisani
  • tržište, ekonomski interesi, bankarska i poslovna praksa autonomno stvaraju ove kriterijume
 • Podobnost potraživanja i održivost poslovanja
moratorijum
Moratorijum
 • Ugovor o mirovanju dugova
  • obaveznost zaključivanja
 • Osnov za obustavu prinudne naplate
  • privremena deblokada društva
  • zabrana, odnosno odlaganje izvršenja (izuzetno dozvoljeno po ZIO)
 • Dostavlja se NBS (OPN) i izvršnom sudu
 • Ne mogu se preduzimati radnje u cilju naplate potraživanja
  • osim podnošenja tužbi radi naplate potraživanja u cilju sprečavanja zastarelosti potraživanja
 • Propisano hitno postupanje suda (u pogledu odlaganja izvršenja) i organa prinudne naplate
 • Raspolaganje potraživanjem
  • Dozvoljeno i tokom moratorijuma
 • U slučaju neuspeha pregovora istekom moratorijuma
  • Prestankom mirovanja dugova poverioci ponovo stiču pravo prinudne naplate i izvršenja
 • Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova
institucionalno posredovanje
Institucionalno posredovanje
 • Privrednoj komori Srbije poverena uloga institucionalnog posrednika
  • Pomoć pri uspostavljanju saradnje između dužnika i poverilaca usmerena na redefinisanje njihovih odnosa,
  • Podrška dužnicima i poveriocima tokom pregovora, u cilju uspešnog okončanja pregovaračkog procesa.
 • Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja
 • Odluka o visini naknade za institucionalno posredovanje
 • Privredna komora Srbije - Centar za  usluge i posredovanje
ugovor o finansijskom restrukturiranju
Ugovor o finansijskom restrukturiranju
 • Zaključuju ga dužnik i poverioci koji učestvuju u pregovorima
  • nije nužno da ga zaključe svi poverioci koji su učestvovali u pregovorima i koji su zaključili ugovor o mirovanju dugova
 • Neke od mogućih mera:
  • otplata u ratama, izmena rokova dospelosti, izmena kamatnih stopa ili drugih uslova kredita
  • unovčenje imovine ili prenos takve imovine radi namirenja potraživanja;
  • otpust duga
  • izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava
  • davanje dodatnih sredstava obezbeđenja od strane dužnika ili trećih lica, uključujući davanje jemstava i garancija
  • pretvaranje potraživanja u kapital (konverzija)
  • Dužnik u roku od dva dana dostavlja ugovor Registru privrednih subjekata radi zabeležbe
zalo no pravo
Založno pravo
 • Neprekidnost (kontinuitet) založnog prava kod obezbeđenog potraživanja koje se restrukturira i zamenjuje restrukturiranim obezbeđenim potraživanjem
 • Vrši se izmena podataka upisane hipoteke, odnosno založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, a do iznosa potraživanja koje se restrukturira
 • U slučaju smanjenja iznosa potraživanja se, takođe, vrši izmena podataka upisane hipoteke, odnosno založnog prava na pokretnim stvarima i pravima
 • Podsticaj za poverioce – znatno niže naknade Republičkom geodetskom zavodu kod izmene podataka već upisane hipoteke u odnosu na upis nove hipoteke zbog novog osnova za upis u vidu ugovora o finansijskom restrukturiranju
p odzakonski propisi i op ti akti
Podzakonski propisi i opšti akti
 • Mirovanje dugova
  • Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova 
 • Posredovanje
  • Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava
  • Drugi opšti akti PKS (Uputstvo za institucionalno posredovanje)
 • Podsticaji
  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Odluka NBS o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
podsticaji
Podsticaji
 • Poreski podsticaji
 • Materijalni poreski podsticaj - poresko oslobođenje otpusta duga (porez na dobit pravnih lica)
  • Važi specifično za sporazumno finansijsko restrukturiranje
 • Procesni poreski podsticaj - odlaganje plaćanja poreskog duga
  • Važi i za druge oblike restrukturiranja (UPPR)
 • Bankarski podsticaji (NBS)
 • Odluka NBS o klasifikaciji aktive predviđa relaksiranije uslove za klasifikaciju dužnika u finansijskom restrukturiranju
  • Zahtev da se obaveze izmiruju tri meseca, odnosno u tri uzastopna plaćanja
  • Kod prvog reprograma važi i za druge oblike (UPPR)
hvala na pa nji
Hvala na pažnji!

Milan Stefanović

mob. 064/196-196-0

E-mail: milan.stefanovic.legal@gmail.com