Local content in a europeana cloud
Download
1 / 21

local content in a Europeana cloud - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

local content in a Europeana cloud. Portál Europeana , evropské projekty CARARE a LoCloud – inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav GIS Day 21.11.2013. LoCloud is funded by the European Commission's ICT Policy Support Programme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'local content in a Europeana cloud' - hugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Local content in a europeana cloud

local content in a Europeana cloud

Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud – inspirace pro informační systémy památkové péče

Irena BlažkováNárodní památkový ústav

GIS Day 21.11.2013

LoCloud is funded by the European Commission's ICT Policy Support Programme


Navazuje na projekt carare
- navazuje na projekt CARARE

 • mezinárodní tzv. komunitární projekt CARARE (ConnectingARchaelogy and ARchitecture in Europeana)

 • financován Evropskou komisí z Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), který byl součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace pro období 2007 – 2013

 • trval od 1.2.2010 do 31.1.2013

 • cílem projektu bylo integrovat digitální data jednotlivých účastníků, zástupců institucí v oblasti památkové péče, do portálu Evropské digitální knihovny Europeana (http://europeana.eu/portal/), Pro CARARE je specifická oblast památkové péče, která vyžaduje poněkud jinou strukturu dat než např. oblast knihoven, muzeí, filmových a divadelních archivů apod.


Co je e uropeana
co je Europeana?

 • portál Europeana - Evropská digitální knihovna

 • Cílem je vytvořit nejúplnější, spolehlivou a odborně fundovanou sbírku informací z oblasti kultury a vědy v rámci Evropy. Od široce využívaných běžných internetových vyhledávačů, jako je Google, Yahoo, u nás Seznam apod., se liší hlavně důrazem na odbornost a specializaci poskytovaných údajů. Principem Europeanyje shromažďovaní metadat (tedy „dat o datech“) od jednotlivých kulturních institucí – knihoven, archívů, muzeí, vědeckých ústavů - a umožnit tak uživateli získat informace napříč jednotlivými oblastmi kultury, jednotlivými institucemi a národními státy v rámci Evropy. Při vyhledávání získá zájemce stručnou informaci o dokumentech, náhledovou fotografii a zároveň odkaz na zdroj s plnohodnotnými daty.


V sledky projektu carare
výsledky projektu CARARE

 • na základě známých standardů vytvořeno metadatové schéma CARARE- dostupné na oficiálních stránkách projektu

  http://carare.eu/eng/Resources/CARARE-Documentation/CARARE-2.0-schema

 • stanoveny technické podmínky pro poskytovatele dat: zřízení repozitáře na základě protokolu OAI PMH, výstup ve formátu XML

 • vytvořen webově dostupný nástroj pro mapování – mapping and ingestiontool, zkráceně MINT (omezený přístup)

 • vytvořen repozitář CARARE nazvaný MORE(omezený přístup)

 • pro Europeanazískáno 2 011 924 nových záznamů z 29 institucí

 • NPÚ: vytvořen repozitářna bázi protokolu OAI PMH začleněný do IISPP, který může po nastavení předávat data nejen Europeanám, ale i jiným institucím; 6806 záznamů


Za len n carare repozit e do iispp
začlenění CARARE repozitáře do IISPP


Europeana
Europeana

http://www.europeana.eu/portal/ - pro vyhledání podle poskytovatele dole Aboutus / Allproviders / CARARE / Národní památkový ústav


Europeana vyhled n np
Europeana – vyhledání NPÚ


Europeana vyhled n np1
Europeana – vyhledání NPÚ


Europeana vyhled n np2
Europeana – vyhledání NPÚ


Europeana odkazy do iispp a cc
Europeana – odkazy do IISPP a CC


CreativecommonsWeb carare
web CARARE

webové stránky projektu CARARE

www.carare.eu (převážně v anglickém jazyce)

podrobnější informace o průběhu projektu v NPÚ též na http://www.npu.cz/carare/


Mapa z znam carare
mapa záznamů CARARE

interaktivní mapa lokalizace digitálních záznamů z projektu CARARE v Europeaně

oranžové puntíky – přesnost lokalizace s chybou < 5m

fialové – přesnost horší


O projektu
o projektu

 • LoCloudje projekttzv. dobrépraxe, spolufinancovanýEvropskoukomisí v rámciProgramu pro podporupolitikyinformačních a komunikačníchtechnologií. Mápomocimalým a střednímkulturníminstitucím (specializovanámuzea, domácímuzea, veřejnéknihovny, lokálníarchívyapod.)zpřístupnitjejichdigitální data prostřednictvímportáluEuropeana.

 • Koordinátor: Riksarkivet(National Archives of Norway)

 • Partneřiprojektu: 32 institucí z 26 zemí – techničtí partneři, národní a regionálníagregátoři, lokální kulturní instituce

 • Zahájení: březen 2013

 • Trvání: 36 měsíců


C le projektu
cíle projektu

 • CílemprojektuLoCloud je přidání vice než 4 miliónůnových digitálníchzáznamů z evropskýchdigitálníchinstitucí do European.

 • LoCloudvyvinetechnickou infrastrukturu, založenounacloud computingu, pro sběr a ukládánímetadat pro lokálníkulturníinstituce, kterénemajítechnickoukapacitu pro shromažďovánídigitálníchdataninejsounapojenynanárodníhočijinéhoagregátora dat.

 • Poskytneřadutzv. mikroslužebjako je službaobohacovánímetadat(přidánídoplňujícíchinformací, např. historickýchmístopisnýchnázvůa odkazů do tezaurů), vícejazyčnéslovníkypro lokálníhistorii a archeologii, aplikace Wikimedia pro zpracovánídatzískanýchmetodoucrowdsourcingu a nástroj pro zeměpisnoulokalizaci.

 • Vytvoří jednoduché digitální úložiště pro metadata i samotné digitální dokumenty.


Loha np
úloha NPÚ

 • poskytnutí metadat z aplikace Významné archeologické lokality do Europeany – s tím souvisí integrace VAL do IISPP (doposud oddělené úložiště fotografií ODAN by mělo být převedeno do MIS)

 • podíl na vytvoření a testování mikroslužeb vytvořených v rámsiLoCloud

 • propagace portálu Europeana mezi potenciálními poskytovateli dat i koncovými uživateli


Co je to cloud computing
co je to cloudcomputing?

 • Podstata této technologie je ve využití počítače (hardwaru i softwaru) jako služby, poskytované podobně jako elektrická energie, voda a teplo vzdálenými dodavateli prostřednictvím internetu.

 • Používáme již dnes mnozí – v podobě úložišť fotografií a dokumentů (Rajče, Picasa, Google docs, Flickr…).

 • Udávanými výhodami cloudcomputingu oproti běžné počítačové technologii je pružnost (přizpůsobivost měnícím se požadavkům uživatele), stálá dostupnost (závislá ale na dostupnosti internetu) a snížení nákladů na IT (aktualizace programů, zabezpečení před viry apod.). Myšlenka spočívá v tom, že množství uživatelů sdílí software, tedy programy, i hardware, tedy velkokapacitní servery a úložiště, rozmístěné po celém světě. Měnící se poptávka po těchto službách v čase a prostoru se u množství uživatelů vzájemně vyrovnává a celková potřebná kapacita tak je menší, než kdyby každý uživatel měl udržovat svou vlastní kapacitu, která by musela pokrýt i „špičky“ v jejím využití.


Inspirace
inspirace

 • problematika poskytování dokumentace z IISPP ve světle autorských práv – poplatky, vodoznak atd.

 • využití crowdsourcingu (spolupráce s veřejností) v NPÚ?

 • spolupráce s Wikipedií?

 • NPÚ poskytovatel cloudu ?

 • NPÚ agregátor?LoCloudis funded by the European Commission's ICT Policy Support Programme

The views and opinions expressed in thispresentation are the sole responsibility of the

authors and do not necessarily reflect the views of

the European Commission.

LoCloud je podporován Evropskou komisí v rámci Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií.

Za názory vyjádřené v tomto příspěvku odpovídá autorka a nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské komise.


ad