austr lie australsk spole enstv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Austrálie - Australské společenství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Austrálie - Australské společenství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Austrálie - Australské společenství - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Austrálie - Australské společenství. Státní zřízení konstituční monarchie. V Austrálii žijí obyvatelé převážně ve velkých pobřežních městech jako Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide a Darwin. Hlavní město: Canberra Rozloha: 7 692 030 km² (6. na světě)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Austrálie - Australské společenství


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Austrálie - Australské společenství Státní zřízení konstituční monarchie V Austrálii žijí obyvatelé převážně ve velkých pobřežních městech jako Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide a Darwin. Hlavní město: Canberra Rozloha: 7 692 030 km² (6. na světě) Mount Kosciuszko (2228 m) je nejvyšší horou pevninské části Počet obyvatel: 21 152 000 (52. na světě) - 2,75 ob. / km² (224. na světě) Kontinent Austrálie, Tasmánie a množstvím menších ostrovů v Jižním, Indickém a Tichém oceánu pobřeží je dlouhé 25 760 kilometrů

  2. Historie 1.ledna 1901 se šest kolonií stalo federací čímž byl vytvořen Australský svaz. Od té doby v Austrálii funguje stabilní liberálně demokratický politický systém podobný politickému systému Kanady a dalších zemí. Jméno „Austrálie“ je odvozeno z latinského slova Australis znamenajícího na jihu lidského osídlení australského kontinentu je odhadováno na 42 000 až 48 000 let mořeplavci: Willem Jansz (1606), James Cook (1770) objevy jeho expedice pak daly podnět k vytvoření trestanecké kolonie.

  3. Geografie Austrálie je zemí mnoha národů.Přicházejí sem lidé téměř z celého světa-hlavně z Asie. V Austrálii se vás nezeptají odkud jste,ale kde máte své kořeny. Austrálie je šestá největší země světa a zároveň nejmenším kontinentem. Je také nejníže položeným a nejsušším světadílem. Více jak dvě třetiny zemského povrchu tvoří pouště a polopouště, které jsou soustředěny převážně ve vnitrozemí.Austrálie má poměrně málo řek. Země je sice protkána spletitou sítí koryt,ale ty se plní jen v období dešťů.Austrálie neoplývá ani pohořími, které jsou soustředěny převážně na východě. Školství:Základní a střední vzdělání je bezplatné a školní docházka je povinná do 15 let. Mírné klima má pouze jihovýchodní část kontinentu, především podél pobřeží. V severní části země je klima tropické, vegetace se zde skládá z deštných i obyčejných lesů a mangrovových bažin. Jako celek je klima velmi ovlivněno oceánen včetně jevu El Niño způsobujícího pravidelná sucha a sezónních systémů tlakových nižší z nichž vznikají cyklóny.

  4. Velká písečná poušť Erozní tvary na poušti

  5. Úkol: Popište následující kontinenty a oceány

  6. Administrativní uspořádání Úkol: Ve školním atlasu najděte tyto regiony a zakreslete do sešitu.

  7. Klimatické zóny Austrálie Úkol: Na mapě Biosféra urči a najdi tyto klimatické zóny.

  8. Hospodářství Austrálie je vyspělý průmyslový a zemědělský stát s bohatými zásobami a významnou těžbou nerostných surovin Těží se kvalitní černé uhlí v Novém Jižním Walesu a Queenslandu, hnědé uhlí ve Victorii, železná ruda v Západní Austrálii, dále bauxit, ropa, zemní plyn, olovo, zinek, cín, měď, mangan, zlato (3. místo na světě, 10,1% světové produkce), stříbro, diamanty, nikl, platina, palladium, zirkon, rutil, ilmenit, sůl, uran a opály. Mezi nejdůležitější průmyslová odvětví patří hutnictví (surové železo, ocel, barevné kovy a hliník), petrochemie (rafinérie ropy), chemie (plastické hmoty, kyseliny, superfosfáty), strojírenství (výroba aut), textilní a potravinářský průmysl. Nejdůležitější průmyslová centra jsou v aglomeracích Sydney a Melbourne a také ve velkých městech Brisbane, Perth, Adelaide, Newcastle a Geelong. Významná je výroba elektrické energie.

  9. Zemědělství Orná půda zaujímá jen 6,5 %, louky a pastviny 54 % a lesy 19 % plochy země. Sklízí se pšenice, ječmen, oves, rýže, cukrová třtina, bavlna, luštěniny, brambory, sorgo, zelenina, ovoce, slunečnice, řepka, sója, vinné hrozny, chmel a tabák. Nejdůležitější pro živočišnou výrobu je chov ovcí (produkce surové a prané vlny, ovčích kůží), dále skotu, prasat, koní a drůbeže a rybolov. Těží se dřevo Doprava Z důvodu rozlehlosti země má velký význam zejména letecká a silniční doprava a také železniční. Důležité je obchodní loďstvo.

  10. Fauna a flóra Nejznámější australská fauna zahrnuje ptakořitné (ptakopyska a ježury), velké množství vačnatců včetně klokanů, koaly a wombata nebo ptáků (například emu, ledňáci). Dingo byl do Austrálie zavlečen austronésany obchodujícími s původními obyvateli okolo roku 4000 př. n. l. Mnoho rostlin i živočichů vyhynulo brzy po zahájení lidského osídlování, mnoho dalších vyhynulo po příchodu Evropanů (například vakovlk).

  11. Cestovní ruch V Austrálii se nachází největší monolit na světě-jeho název je Ayers Rock, nebo domorodé a asi známější označení ULURU.Dnes už ční do výše 348 metrů,ale předpokládá se,že tím,jak vítr rozfoukává okolní zeminu,jeho výška neustále poroste.Hora ULURU se rozprostírá na 3,3 kilometrech čtverečních.

  12. Velký Bariérový Útes 2600 kilometrů dlouhý řetěz korálových ostrovů,který se táhne podél pobřeží Austrálie od obratníku Kozoroha a na severu končí tam,co začíná Papua Nová Guinea.Vzdálenost od pobřeží se pohybuje mezi 25-300 kilometry.Výlet k těmto útesům vám nabídnou v každém přímořském městě. útes je starý pouze 600 000 let.

  13. Opera v Sydney Stavba se potýkala s mnoha problémy, ať už technického, ale i politického rázu. Sám Utzon se na stavbě přestal podílet v roce 1966, pro neustálé spory s vládou Nového Jižního Walesu. Stavba byla svěřena australským architektům, kteří ne vždy respektovali Utzonovy projekty, což se projevilo obzvláště na interiérech. Původní rozpočet 7 000 000 australských dolarů byl mnohonásobně překročen, náklady se vyšplhaly až na 102 miliónů. Stavba byla dokončena v roce 1973

  14. Úkoly: • Najděte další turisticky zajímavé oblasti Austrálie. • Zjistěte jaké živočišné druhy žijí v dané oblasti a proč se tyto druhy nerozšířily do ostatních částí světa. • K jakému účelu byl tento kontinent používán za vlády Velké Británie? • Co je to Commonwealth?

  15. Zdroje www.wikipedia.cz www.australiaonline.cz/ zapadni-australie http://animals-blue-planet.blog.cz/en/1004/sucha-poust http://www.horice.org/cz/clanky/australie-diashow-leose-simanka/ www.jindrichpolak.wz.cz