piruvat metabolizmas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piruvat Metabolizması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piruvat Metabolizması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Piruvat Metabolizması - PowerPoint PPT Presentation


 • 1141 Views
 • Uploaded on

Piruvat Metabolizması. Aerobik olan hücrelerde pirüvat mitokondri içine girer. Bu olay özel bir transport sistemi ile (kolayla ş t ı r ı lm ı ş diffüzyon) gerçekle ş ir . Pirüvat ,mitokondride pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksi tarafından oksidatif

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Piruvat Metabolizması


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
piruvat metabolizmas
Piruvat Metabolizması
 • Aerobik olan hücrelerde pirüvat mitokondri içine girer.
 • Bu olay özel bir transport sistemi ile (kolaylaştırılmış diffüzyon) gerçekleşir .
 • Pirüvat ,mitokondride pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksi tarafından oksidatif
 • dekarboksilasyon işlemine tabi tutularak asetil-KoA ya çevrilir. Reaksiyonun genel
 • denklemi aşağıda gösterilmiştir.
slide6
Yukarıda da görüldüğü gibi bu reaksiyon irreversbl dir ve oldukça kompleks bir
 • reaksiyondur. Olayı yürüten pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksi 3 farklı enzimden oluşmuştur. Bunlar:
 • E1Pirüvat Dehidrogenaz
 • E2 Dihidrolipoil transasetilaz
 • E3 Dihidrolipoil dehidrogenaz enzimleridir.
slide7
Olayda görev alan 5 koenzim de

:

1) Tiyamin pirofosfat (TPPH)

2) KoA-SH

3) Lipoik asit (okside ve redükte formlar)

4) FAD/FADH2

5) NAD+/NADH+H+

slide8
1. Piruvat dehidrogenaz komponenti(E1), prostetik grup olarak tiamin pirofosfat içerir.
 • 2. Dihidrolipoil transasetilaz(E2), enzimin lizin yan zincirine kovalent olarak bağlanan lipoik asiti içerir.
 • 3. Dihidrolipoil dehidrogenaz (E3), FAD bağlar.
 • Enzim kompleksi , her komponentten belli bir düzen içerisinde çok sayıda kopyayı içerir.
slide10
Sıkı bağlanan prostetik gruplar yanında, reaksiyon için koenzim A ve NAD de gereklidir.
 • Tiamin pirofosfat, piruvat ve onun dekarboksilasyonu ile oluşan hidroksi etil gruplarının taşınmasında rol alır.
 • Lipoik asit, oksidasyon-reduksiyon(redoks) sistemi olarak yer alır ve Koenzim A’ye transfer edilmedn önce, asetil gruplarının taşınmasında yer alır.
slide11
TPP a bağlanan pirüvat, pirüvat dehidrogenaz tarafından dekarboksile edilir.

Ürün olarak hidroksietil tiyamin difosfat meydana gelir.

Daha sonra bu bileşik, bünyesindeki asetil grubunu dihidrolipoil transasetilaz yardımıyla

 • KoA-SH ya aktarır.
 • Bu aktarma reaksiyonunda okside lipoik asit koenzim görevi yapar.
slide12
Ancak görevi bittiği zaman lipoik asit redükte forma geçmiştir.
 • Bundan sonraki reaksiyonlarda ise lipoik asit tekrar okside forma rejenere edilirken hidrojen ve elektronlar sırasıyla FAD ve NAD+ ye aktarılır.
 • Bu son aşamadaki işlemler dihidrolipoil dehidrogenaz tarafından katalizlenir.
piruvat n di er d n mleri
Piruvatın diğer dönüşümleri
 • Piruvat Laktat
 • Laktat dehidrogenaz ile gerçekleşir;
 • Sitozolde lokalizedir
 • Düşük NADH/NAD lı dokularda fizyolojik olarak reversibldır(karaciğer ve kalp kası)
 • Erirosit,lokosit (ve diğer az/yok mitokondirili dokular) ayrıca yoğun ekzersizdeki iskelet kas da önemlidir
piruvat etanol d n m
Piruvat etanol dönüşümü

Piruvat asetaldehid Etanol

 • Sırasıyla Piruvat dekarboksilaz ve piruvat dehidrogenaz tarafından katalize edilir.
 • Mayalarda ve bazı bakterilerde (intestinal flora dahil) yer alır
 • Tiamin pirofosfat bağımlı bir yoldur
 • Sitozolda lokalizedir
piruvat asetil koa d n m
Piruvat asetil-KoA dönüşümü
 • Piruvat Asetil- KoA
 • Piruvat dehidrogenaz kompleksi ile olur
 • TPP, lipoik asit,FAD,NAD, KoA koenzimleri kullanılır
 • TCA ve yağ asiti sentezi için asetil koA kaynağıdır
 • İrreversibl bir reaksiyon
 • Mitokondiride lokalizedir
asetil koa
Asetil-KoA
 • Asetil-KoA sadece glikoliz ve piruvat dehidrogenaz aracılı karbohidratlardan oluşturulamaz. Aynı zamanda beta-oksidasyonu ile yağ asitlerinde de oluşur.
 • Amino asitlerde ya direkt olarak(ketojenik amino asitler) veya piruvat ile (glukojenik amino asitler) asetil-KoAya dönüşürler.
 • Bir çok hücrede asetil KoA’nın major yönü TCA da oksidasyondur.
 • Bunula birlikte, asetil KoA, yağ asitlerinin, kolesterolun ve keton cisimlerinin sentezinde de kullanılır.
slide19
Örneğin karbohidratlardan zengin bir öğünden sonra asetil-KoA, glukozdan oluşur .
 • Daha sonrada yağ asitlerine ve trigliserid-lere dönüştürülür.
 • Asetilasyon reaksiyonlarında asetil-KoA, asetik asit esterleri ve amidlerin sentezinde kullanılan asetatın aktive formlarıdır.
piruvat dehidrogenaz reaksiyonu baz hastal klarda aksamaya u rar
Piruvat dehidrogenaz reaksiyonu bazı hastalıklarda aksamaya uğrar
 • Lipoik asit dışında, piruvat dehidrogenaz koenzimlerinin sentezi için vitaminlere gereksinim duyulur.
 • Pantotenik asit(B5)(koenzim A),
 • Niasin(B3) (NAD),
 • Riboflavin(B2)(FAD) ve
 • tiamin(B1)(TPP).
 • Bu vitaminlerden herhangi birindeki eksiklik, piruvat dehidrogenaz reaksiyonunu aksatabilir.
 • Bu olay net bir şekilde tiamin eksikliğinde (beriberi ve Wernick-korsakoff sendromunda) gözlenir.
slide21
Bu durumda kan piruvat, laktat ve alanin düzeyleri artar.
 • Özellikle karbohidrattan zengin bir öğünden sonra piruvat birikir, çünkü major reaksiyon inhibe edilmiş ve piruvatın büyük bir kısmı ya laktat okside veya alanine transamine edilmiştir.
 • Piruvat dehidrogenaz’ın kalıtsal kısmi eksikliği ara sıra görülür. Sinir sistemi ciddi bir şekilde etkilenir ve laktik asidoz görülür.
 • Klinik görünüm ve prognoz, residual enzim aktivitesi ile değelendirilir.
slide22
Şiddetli enzim eksikliği(<%40 normal enzim aktivitesi), semptomlar erken çocklukta görülür ve mental etardasyon, mikrosefali, optikal atrofi ve şiddetli motor disfonksiyon görülür.
 • Hasta derisinden elde edilen fibroblast kültürleri, enzimatik diagnozda kullanılabilir.
 • Tedavi: hastayi düşük karbohidrat diyetine tabi tutmakla yapılabilir. Ayrıca tiamin veya diğer vitaminlerin mega dozlarıda faydalı olabilir.
arsenit
Arsenit
 • Arseniğin en toksik formu olan arsenit, dihidrolipoik asitin sulfidril grubuna bağlanarak piruvat dehidrogenazı zehirleyebilir.
 • Arsenitin, immatur keratindeki sulfidril grupları ile benzer reaksiyonu saç ve tırnaklarda birikmesine neden olabilir.
 • Arsenitin saçlardaki tayini, adli arsenik zehirlenme vakalarında kullanılabilir.
piruvat oksaloasetat d n m
Piruvat oksaloasetat dönüşümü
 • Piruvat Oksaloasetat
 • Biotin prostetik grup olarak kullanılır
 • Asetil-KoA ile aktive edilir
 • TCA döngüşünün ara metabolitlerini sağlar
 • Glukoneogenezin subtratlarını temin eder
 • İrreversibl reaksiyon
 • Mitokondiride lokalizedir.