para politikas nihai ama lar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Para Politikası Nihai Amaçları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Para Politikası Nihai Amaçları - PowerPoint PPT Presentation


 • 389 Views
 • Uploaded on

Para Politikası Nihai Amaçları. Fiyat İstikrarı Tam İstihdam Ekonomik Büyüme Ödemeler Bilançosu Dengesi Mali Piyasaların İstikrarı Faiz Oranlarında İstikrar Döviz Kurlarında İstikrar. Birbiriyle Çelişen Amaçlar. Fiyat İstikrarı ve Yüksek İstihdam N ↑→AD↑→D > S → P ↑

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Para Politikası Nihai Amaçları' - huela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
para politikas nihai ama lar

Para Politikası Nihai Amaçları

Fiyat İstikrarı

Tam İstihdam

Ekonomik Büyüme

Ödemeler Bilançosu Dengesi

Mali Piyasaların İstikrarı

Faiz Oranlarında İstikrar

Döviz Kurlarında İstikrar

birbiriyle eli en ama lar
Birbiriyle Çelişen Amaçlar
 • Fiyat İstikrarı ve Yüksek İstihdam

N↑→AD↑→D>S→P↑

 • Fiyat İstikrarı ve İktisadi Büyüme

g↑ amacıyla →I↑→AD↑→P↑→Fiyat ist. bozulur

 • Fiyat artışı, hızlı ekonomik büyüme ve ödemeler dengesi

P↑→g↑→Kıt üretim ve tüketim malı ithalatı↑→M↑ ve E↓→ÖB Açığı↑ veya

g↑ →N↑→AD↑→P↑→M↑ ve E↓→ÖB Açığı↑

Hedeflerin çatıştığı durumlarda merkez bankası sadece fiyat istikrarı hedefini esas alır.

birbirini tamamlayan ama lar
Birbirini Tamamlayan Amaçlar
 • Yüksek İstihdam ve Ekonomik Büyüme
 • Finansal piyasa istikrarı ve faiz oranı istikrarı
 • Fiyat İstikrarının Sağlanması ve Ödemeler Bilançosu açığının azalmasına yardımcı olabilmektedir.

(Ayrıca fiyat istikrarını bozmayacak fiyat artışı girişimcilere güven sağlıyorsa ekonomik büyüme ve istihdam artışı desteklenmiş olur)

fiyat stikrar n n sa lanmas
Fiyat İstikrarının Sağlanması
 • Fiyat istikrarı, insanların tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları kadar düşük düzeydeki fiyat artışıdır.

Fiyatlardaki aşırı yükselmeler ve aşırı düşüler, gelir dağılımını bozar, istihdamı, ödemeler dengesini olumsuz etkiler ve serbest piyasanın işleyişini bozar

ekonomik b y me
Ekonomik Büyüme
 • Kısa dönemde genişlemeci para politikalarıyla ekonomik büyüme sağlansa da uzun dönemde ekonomik büyüme sağlanamaz.

Ms

demeler bilan osu dengesi
Ödemeler Bilançosu Dengesi
 • Buradaki amaç ekonomik dengesnin sağlanmasından ziyade, onun iyileştirilmesidir. Para politikasının bu dengeyi sağlamadaki katkısı kesin değildir.

M>X iken iken ithalatı kısıcı ihracatı artırıcı para politikası uygulanabilir. Yani deflasyonist para politikası veya döviz kuru politikası uygulanabilir.

para politikas ara ama lar
Para Politikası Ara Amaçları
 • P.P.Araçları nihai amaçlara ulaşmayı hemen sağlayamaz. Nihai amaçlar üzerindeki etkinin bellii bir gecikmeyle ortaya çıkması, merkez bankasının belirlediği amaç üzerinde doğrudan etkili olan değişkenlerin ara hedef seçilmesine neden olmuştur.

Ölçülebilirlik, kontrol edilebilirlik, ana amaçlarla uyumluluk ara amaç (hedef) seçiminde en önemli kriterlerdir

slide8
Ara amaçlar 2’ye ayrılır.

1)Operasyonel Hedefler

Toplam Rezervler (R ve H)

Faiz oranları (kısa vadeli)

2)Ara Hedefler

Toplam Para Miktarı (M1,M2,M3)

Faiz oranları (Uzun ve Kısa vadeli)

Ara hedef ve faaliyet (operasyonel) hedefi olarak nitelenen değişkenler parasal büyüklükler ve faiz oranları olarak 2 grupta toplanır

baz kavramlar
Bazı Kavramlar
 • Ara hedef, MB’nin para politikası amacını belirledikten sonra bu amaçlar üzerinde direkt olarak etkili olduğunu belirlediği değişkendir.
 • Operasyonel Hedef, ara hedefi kontrol etmek amacıyla seçtiği ve para politikası araçlarıyla doğrudan etkilenebilecek değişkenlere denir.

Para Politikası Uygulaması şu şekildedir:

PP Araçları→Operasyonel Hedef→Ara Hedef→PP Amaçları

para politikas uygulamas
Para Politikası Uygulaması
 • PP Araçları→Operasyonel Hedef→Ara Hedef→PP Amaçları

PP Araçları

APİ

RO

ZKO

Ara Hedef

Parasal Büyüklükler

Faiz Oranı

PP Amaçları

Fiyat İstikrarı

Üretim

İstihdam

Oper. Hedef

Rezervler

Gecelik Faiz Oranı

slide11
Para Politikası Uygulamasına sondan başlanır. Yani önce nihai amaç belirlenir. Sonra ara hedef belirlenir ve sonra faaliyet hedefi belirlenir. Faaliyet hedefi ara hedefi en iyi etkileyecek olan değişkenlerdir. Ayrıca ara hedef olarak parasal büyüklük seçilmişse operasyonel hedef olarak da parasal taban veya banka rezervleri seçilmelidir. Kısa vadeli faiz oranı seçilmişse gecelik faiz oranı veya repo faiz oranı operasyonel hedef olarak seçilmelidir. Ya parasal büyüklükler yada faiz hedef olarak seçilebilir. İkisi aynı anda hedef olarak belirlenemez.
uygun hedeflerin se imi
Uygun Hedeflerin Seçimi

Ara hedef değişkenleri seçilirken ekonomideki dengesizlikler bilinmelidir

Ekonomik Dengesizlikler 2’ye ayrılır

Reel Sektör Dengesizlikleri

Talep Şokları

Arz Şokları

Parasal Sektör Dengesizlikleri

Para Talebinden Kaynaklı Portföy Dengesizlikleri

Para Arzından Kaynaklı Para Arzı Dengesizlikleri

faiz oran ve parasal hedef se ilmesi william poole modeli toplam talep dengesizli i
Faiz Oranı ve Parasal Hedef Seçilmesi: William Poole Modeli-Toplam Talep Dengesizliği
 • ∆G↑ AD↑ P↑ Y↑ Md↑ i↑ Eğer parasal hedef uygulanırsa APİ satışı ile Ms azaltılır.

Ms↓ AD↓ P↓ ancak i artar.

Eğer faiz hedeflenirse Md arttığı için Ms de artırılmalıdır.

Ms↑ AD↑ P↑ i sabit kalır

Bu nedenle merkez bankasının nihai hedefinden sapılmış olur. Talep dengesizliklerinde parasal hedefleme daha uygundur, faiz hedefi uygun değildir.

arz oklar ve uygun hedefler
Arz Şokları ve Uygun Hedefler
 • AS↓ P↑ ve Y↓ Md↓ i↓

P arttığı için (M/P)↓ Eğer parsal hedefleme uygulanıyorsa Ms↑ (M/P)↑ Para arzı arttığı için AD↑ ve P↑ Nihai amaçtan sapılır.

Eğer faiz hedeflemesi uygulanırsa para arzı kısılmalı (daraltıcı para politikası) Ms↓ ve AD↓ve P↓ Arz şoku durumunda faiz hedeflemesi daha uygundur.

para arz dengesizlikleri ve uygun hedef
Para Arzı Dengesizlikleri ve Uygun Hedef
 • e veya c artarsa para arzı azalır. i artar, I ve Y düşer, AD ve P düşer. Fiyat istikrarını hedefleyen merkez bankası faiz oranını ara hedef olarak kullanırsa, faiz oranını düşürmek için Ms artırılır. i düşer AD ve P yükselir. Böylece amaca ulaşılır. Ayrıca parasal hedefleme de uygulansaydı fiyat artışı sağlanarak hedefe ulaşılırdı. Para arzı dengesizliklerinde fiyat ist. Nihai hedef iken faiz oranı veya parasal büyüklükler ara hedef olarak seçilebilir.
 • e↑ Ms↓ i↑ I↓ AD↓ P↓ i=i* iken Ms↑ i↓ I↑ ve P↑
portf y dengesizlikleri ve uygun hedefler
Portföy Dengesizlikleri ve Uygun Hedefler
 • Portföy dengesizliği finansal piyasalarda ortaya çıkan yatırımcıların alternatif yatırım araçları arasında tercihlerin değişmesi ile ortaya çıkar. Yatırımcıların talebi h.senedine doğru kayarsa;
 • H.senedi talebi↑ Md↓ i↓ I↑ Y↑ AD↑ P↑ (M/P↑)↓ M=M* (parasal hedefleme uygulanırsa) iken Ms↑ AD↑ ve P↑ Fiyat istikrarından uzaklaşılır. Ancak i=i* uygulanırsa merkez bankası faiz oranını artırmak için Ms’i düşürür. Böylece AD ve P düşer
zetle
Özetle

Eko.DengesizlikNihai HedefAra Hedef

Top.Talep Şokları Fiyat İst. Parasal Büyüklükler

Top.Arz Şokları Fiyat ist. Faiz oranı

Portföy Fiyat İst. Faiz oranı

Para Arzı Fiyat İst. Parasal büyüklük ve faiz oranı

para politikas ara lar
Para Politikası Araçları

Kantitatif Araçlar

 • APİ
 • Reeskont Oranı
 • Zorunlu Karşılık Oranı
 • Disponibilite Oranı
 • Faiz Oranı
para politikas ara lar19
Para Politikası Araçları

Selektif Araçlar

 • Bankaları İkna Yolu
 • Selektif Kredi Kontrolü
 • Farklıaştırılmış Reeskont Oranları
 • Ticari banka kredilerinin miktar, vade ve faiz oranları açısından selektif kontrolü
 • İthalat Teminat Oranı
 • Asgari ödeme oranı
 • Bankalar ve diğer mali aracılara belli miktar DİBS alma zorunluluğu
 • Taksitli Satışlar ve Tüketim Kredisinin Selektif Kontrolü
slide20
APİ
 • Dolaşımdaki para miktarını kontrol etmek için merkez bankasının menkul kıymet alıp satmasıdır. Piyasadan menkul kıymet alımına APİ alımı, piyasaya menkul kıymet satımına ise APİ satışı denir.
 • APİ alımı↑ C↑ R↑ H↑ Ms↑ P↑
 • APİ satımı↑ C↓ R↓ H↓ Ms↓ P↓
 • APİ alımı IS-LM grafiğinde LM’yi sağa, satımı ise sola kaydırır.
ap nin etkileri
APİ’nin etkileri

Ekonomiye 3 kanaldan etkisi olur

 • Para arzını etkiler (Miktar etkisi)
 • Menkul kıymet fiyatını etkiler (Fiyat etkisi)
 • Ekonomik birimlerin beklentilerini etkiler
ap nin st nl kleri
APİ’nin üstünlükleri
 • Tamamen merkez bankasıncaa yürütülür. Büyüklüğü ve zamanlaması merkez bankasınca belirlenir
 • En esnek para politikası aracıdır. Küçük çaplı alımsatımlarla ince ayar yapılabilir
 • İşlemler kolayca tersine çevrilebilir
 • Gecikme olmaksızın hemen uygulanabilir
ama lar a s ndan ap
Amaçları Açısından APİ
 • Defansif APİ, halkın ve ticari bankaların faaliyetleri sonucunda oluşan banka rezervleri ve parasal taban değişmesinin (kendi iradesi dışında) giderilmesini amaçlar
 • Dinamik (değişime dönük) APİ, MB’nin kendiiradesiyle banka rezervlerini, parasal tabanı ve para arzını değiştirmesidir.
y r t lmesi a s ndan ap
Yürütülmesi Açısından APİ
 • Kesin (doğrudan) alım veya satım (merkez bakası parasal büyüklükleri uzun dönemli veya kalıcı olarak değiştirmek istiyorsa)
 • Repo ve ters repo işlemleri (merkez bakası parasal büyüklükleri kısa dönemli veya geçici olarak değiştirmek istiyorsa) Repo karşılında piyasaya para verilir. Ters repo ile piayasadan para çekilir. Doğrudan alım ile reponun, doğrrudan satım ile ters reponun etkisi aynıdır.

Dinamik amaçlı işlemlerde kesin alım veya satım, defansif amaçlı işlemlerde repo-ters repo kullanılır.

ap leminin muhasebesi
APİ İşleminin Muhasebesi
 • Bankacılık Sistemi açısından

(Aktif Kısımda)

Kamu Menkul Kıymet -100

MB’deki mevduat +100

Merkez Bankası açısından

Kamu M.Kıymet +100 Bankalar Mevduatı +100

P.Tabanı(Kaynak) +100 P. Tabanı (Kullanım)+100

Dolaşımdaki para başlangıçta sıfırdır. Çünkü merkez bankası menkul kıymet bedelini kendi adına yazdığı bir çekle öder. Şayet tahvili satan kişi çeki tahsil ederse emisyon yapmış olur ve dolaşımdaki para +100 lira olur

swap ve sterilizasyon
Swap ve Sterilizasyon
 • Döviz ile yapılan repoya swap denir.
 • Sterilizasyon ise merkez bankasının döviz kuruna müdehale etmek için döviz alım satımı sonrasında piyasada oluşan TL kıtlığını ve fazlasını APİ alım satımı yaparak ortadan kaldırması politikasıdır. Yani döviz alımı satımı ile APİ nin birlikte uygulanmasıdır.
d viz piyasas na m dahale parasal yakla m
Döviz Piyasasına Müdahale-Parasal Yaklaşım
 • Ms=m*H
 • =m*(NDV+NİV)

Klasik ekonomide para talebi Md=kPy

Ve piayasa dengedeyken Md=Ms

kPy=m*(NDV+NİV)

Satınalma gücü paritesine göre P=E*Pf

k E Pf y=m*(NDV+NİV)

E= m*(NDV+NİV / k Pf y Buna göre döviz kuru;

Para çarpanı ve parasal taban ile aynı, para talebi, yabancı ülke fiyatları ve reel gelir ile ters yönlü değişir.

d viz piyasas na m dahale portf y yakla m
Döviz Piyasasına Müdahale-Portföy Yaklaşımı
 • APİ Satışı yaparsa Ms↓ i↑ Ulusal para değer kazanır ve ulusal para cinsinden tahvil talebi↑ yabancı para cinsinden tahvil talebi azalır↓ Yabancı tahvil talebi düşer↓ Döviz kuru düşer↓
reeskont politikas
Reeskont Politikası
 • RO↑ Reeskonta tabi menkul kıymet miktarı↓ Emisyon↓ R↓ H↓ Ms↓ise P↓ (Miktar teorisi)
 • RO↑ İskonto oranı↑ Taksitli satışlar↓ L↓ C↓ I↓ NX↓ AD↓ y↓(yan etki) P↓

Merkez Bankası açısından;

Reeskont kredileri +100 Banka mevduatı +100

Banka açısından;

MB’deki mevduat +100 Reeskont Borçları +100

zorunlu kar l klar
Zorunlu Karşılıklar
 • Rd↑ ÖVF↓ L↓ C↓+ I↓+NX↓=AD↓ y↓(yan etki) P↓
 • L↓ ise Ms↓
 • Zorunlu karşılıklar artarsa para arzı azalır. Piayasa faiz oranı yükselir.
ad