Det regionala milj m lsuppdraget
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Det regionala miljömålsuppdraget. Länsstyrelserna och Skogstyrelsen Lst regleringsbrev 2013: utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå generations- målet och miljökvalitetsmålen. Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet (RUS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Det regionala milj m lsuppdraget
Det regionala miljömålsuppdraget

Länsstyrelserna och Skogstyrelsen

Lst regleringsbrev 2013: utveckla och genomföra regionala

åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå generations-

målet och miljökvalitetsmålen


Regional utveckling samverkan i milj m lssystemet rus
Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet (RUS)

Länsgemensamma uppgifter och samordning mellan olika parter

Förankring rus styrgrupp och länsrådsgrupp 6. Finansieras via NV

Områden där rus medverkar:

- Årlig uppföljning och fördjupad utvärdering

- Uppdateringar av indikatorer & indikatorutveckling

- Revidering regionala mål

- Stöd & utveckling i åtgärdsarbetet (sen 2010)

- Information och kommunikation

Arbetsgruppen

www.rus.lst.se


Milj m lsuppdraget nul get
Miljömålsuppdraget - nuläget

- De flesta reviderar (3:e gången), tonvikt åtgärdsprogram

(olika upplägg i olika län)

- Alla medverkar i den gemensamma uppföljningen

Dec 2012


Milj m lsuppdraget nul get och fortsatta steg p v gen
Miljömålsuppdraget – nuläget och fortsatta steg på vägen

 • Miljömålen en naturlig del i länsstyrelsernas/Skogsstyrelsens arbete.

 • Integrering, prioritering & betoning som strategisk fråga varierar.

 • Uppdragets del att driva på mer i åtgärdsarbetet behöver utvecklas. Samtidigt som uppföljningen behöver ha fortsatt kvalitet.

 • Slutsatserna i FU 2012 – de 3 fokusområdena och

  de 12 regionala punkterna är viktiga ledstjärnor.


Tv perspektiv p milj m len att hantera och kommunicera
Två perspektiv på miljömålen – att hantera och kommunicera

Perspektiv 1:

Utmaningen är stor

Vi når inte generationsmålet

och flertalet miljökvalitetsmål

Anledning till pessimism

Perspektiv 2:

Mycket bra miljöarbete sker

Insatserna är viktiga för målen

Miljöarbete lönar sig

Anleding till optimism

”Att förtvivla är att förolämpa framtiden”

André Brink, SvD 21 april 2013


Rus 2013 uppf ljning utv rdering
RUS 2013 Uppföljning/utvärdering kommunicera

 • Medverkan målmanualer/indikatoröversyn – regionala/lokala perspektiv

 • Bistå i planeringen av FU 2015

  • Den regionala rapporteringen

  • Föreslå fokusområden av regionalt intresse

  • Blicka efter 2020 – färdplan för generationsmålet…

 • Utvecklingsinsatser, bl.a.

  • Medverka i 2013 års miljömålsprojekt: kommunala (energi)data, friluftsliv…

  • Luftdata fortsatt utveckling

  • Utvärdering miljömålsenkäten God bebyggd miljö (med Boverket)

  • Slutföra räkna q (kulturmiljö i detaljplanering)

 • Ökat samarbete med MIT (Miljövårdens IT-samarbete inom länsstyrelserna)


Rus 2013 tg rdsarbetet
RUS 2013 Åtgärdsarbetet kommunicera

 • Projekt metodutveckling åtgärder/åtgärdsprogram

  • Samhällsekonomisk analys (påbörjat), seminarium 18 september

  • Åtgärdsuppföljning m.m. (till hösten)

 • Projekt stöd till kommuner (start hösten)

  • Handbok/vägledning

  • Utveckling och bringa reda i lokala indikatorer/data

 • Metodutveckling viktigare åtgärdsområden

  • ÖP-resan – miljömål i översiksplanering Boverket/Lst, seminarium 2014

  • Kulturmiljö och miljömål, rapport under våren och länsbesök

  • Transporter, miljömål i länstranportplanering

  • Ekosystemansats/tjänster, seminarium i höst

  • Regional tillväxt, ev. någon insats

 • Miljökommunikationsutbildning och handbok


Generationsm let
Generationsmålet kommunicera

 • Vad kan målet innebära för ytterligare insatser regionalt?

 • Utifrån betoningen

 • Samhällsomställning, ex. öka kunskapen om miljöarbetet

 • Internationellt perspektiv, ex. tänk globalt & handla om möjligt lokalt

 • …och utifrån strecksatserna:

 • Ekosystem, ex. använd ansats/tjänster som verktyg

 • Natur- och kulturmiljö, ex. stärk som faktor i regionalt utv. arbete

 • Hälsa, ex. synergier folkhälsa och miljö

 • Kretslopp, ex. lyft kemikaliefrågan mer

 • God hushållning med naturresurser, ex. lyft mer i planering m.m.

 • Energi, ex. lyft matens klimatpåverkan

 • Konsumtion, ex. stöd folkbildning, offentlig upphandling…


Milj m lsdagarna
Miljömålsdagarna kommunicera

Här har vi varit!

2003 Göteborg (O)

2004 Visingsö (F)

2005 Gysinge (X)

2006 Ven (M)

2007 Vadstena (E)

2008 Visby (I)

2009 Karlstad (S)

2010 Varberg (N)

2011 Västerås (U)

2012 Borgholm (H)

2013 Umeå (AC)

2014?