LATIHAN - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LATIHAN PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
LATIHAN
228 Views
Download Presentation
Download Presentation

LATIHAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOALAN OBJEKTIF • Antaraberikut, yang manakahtergolongdalamkumpulanreptilia ? A)Kijang B) Arnab C) Iguana D) Zirafah

 2. Harap maaf, cuba lagi A) Kijang tergolong dalam kumpulan mamalia kerana melahirkan anak

 3. Jangan Sedih Yee.... B) Arnab juga tergolong dalam kumpulan mamalia

 4. Tahniah... C) Iguana tergolong dalam kumpulan reptilia kerana ia bertelur

 5. Usaha lagi D) Kanggaru tergolong dalam kumpulan mamalia kerana melahirkan anak

 6. 2) Manakahhaiwan yang memenuhiciri-ciri berikut? • Badandiliputibulupelepah • Mempunyaisepasangkepak • Mempunyaimulutberparuh • Kura-kura • Cicak • Itik • Kanggaru

 7. Usaha lagi... Ciri di atas adalah ciri-ciri bagi burung Kura-kura tergolong dalam kumpulan reptilia

 8. Harap maaf, cuba lagi Cicak tergolong dalam kumpulan reptilia kerana ia bertelur Ciri di atas adalah ciri-ciri bagi burung

 9. Tahniah... Ciri di atas adalah ciri-ciri bagi burung Itik tergolong dalam kumpulan burung kerana mempunyai bulu pelepah

 10. Jangan sedih yee... Kanggaru tergolong dalam kumpulan mamalia kerana ia melahirkan anak Ciri di atas adalah ciri-ciri bagi burung

 11. 3) • Ikan Paus • Panda • Itik Apakah persamaan antara haiwan-haiwan berikut? • Mamalia • Vertebrata • Melahirkan anak • Badan diliputi bulu

 12. Usaha lagi... Ikan paus dan panda tergolong dalam kumpulan mamalia manakala itik tergolong dalam kumpulan burung

 13. Tahniah... Ketiga-tiga haiwan tersebut tergolong dalam kumpulan haiwan vertebrata

 14. Harap maaf, cuba lagi Ikan paus dan panda sahaja yang melahirkan anak manakala itik bertelur

 15. Jangan sedih yee... Ikan paus dan panda sahaja yang diliputi bulu, itik mempunyai bulu pelepah