staatsinrichting 5 6 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Staatsinrichting 5 & 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Staatsinrichting 5 & 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Staatsinrichting 5 & 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Staatsinrichting 5 & 6. Burgerrechten & Grondrechten. Trias Politica: Rechtspraak. Door de grondwetswijzigingen werden alle burgers aan elkaar gelijk gesteld. Vrouwen kregen kiesrecht Bijzonder en openbaar onderwijs kregen dezelfde financiële hulp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Staatsinrichting 5 & 6


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
staatsinrichting 5 6

Staatsinrichting 5 & 6

Burgerrechten & Grondrechten

trias politica rechtspraak
Trias Politica: Rechtspraak
 • Door de grondwetswijzigingen werden alle burgers aan elkaar gelijk gesteld.
  • Vrouwen kregen kiesrecht
  • Bijzonder en openbaar onderwijs kregen dezelfde financiële hulp.
  • Iedereen had recht op eerlijke rechtspraak.
  • Iedereen krijgt dezelfde straffen.
  • Onafhankelijke rechters spreken recht en leggen straffen uit.
 • Dit noemen we onafhankelijke rechtspraak
 • Wetten en regels die met rechtspraak te maken hebben staan in het Wetboek van Strafrecht.
rechtsgang strafzaak
Rechtsgang strafzaak
 • 1. Politie maakt rapport
 • 2. Rapport (proces verbaal) gaat naar Officier van Justitie
 • 3. Officier seponeert (geen verdere rechtsvervolging) of gaat verder
 • 4. De gedaagde wordt opgeroepen door middel van een dagvaarding
 • 5. De zaak verschijnt afhankelijk van de aard van het misdrijf voor het kantongerecht of voor de arrondissementsrechtbank.
nationale ombudsman
Nationale Ombudsman
 • Rechters en bestuurders zijn gebonden aan de wet en bescherming van de burger tegen onrechtmatig handelen van de overheid herkennen als kenmerken van de Nederlandse rechtsstaat:
 • Zij hebben recht op: rechtsbijstand.
 • Nationale Ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandeld. Hij/Zij wordt benoemd door de 2de Kamer voor 6 jaar.
grondrechten
Grondrechten
 • Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en indirect (door een belangenoverweging) tussen burgers. Grondrechten zijn onder meer opgenomen in:
 • Hoofdstuk 1 van de Nederlandse Grondwet
 • Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
 • Europees Sociaal Handvest (ESH)
 • Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)
 • Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESC)
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
 • EU-verdrag
1 klassieke grondrechten
1 Klassieke grondrechten

Bescherming tegende overheid

 • recht op gelijke behandeling
 • Kiesrecht
 • vrijheid van meningsuiting
 • vrijheid van godsdienst
 • vrijheid van vereniging, vergadering en betoging
 • vrijheid van onderwijs
 • vrijheid van drukpers
 • recht van petitie
2 sociale grondrechten
2 Sociale grondrechten

Bescherming door de overheid

 • recht op bestaanszekerheid
 • recht op onderwijs
 • recht op gezondheidszorg
 • recht op woongelegenheid
 • recht op bewoonbaarheid van het land
 • recht op werk
 • recht op rechtsbijstand
3 nieuw recht
3 Nieuw recht
 • Referendum = het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied.
 • Burgers gaan dus stemmen over een overheidsbesluit.
 • In 2004 werd er een referendum gehouden over de Europese Grondwet. Nederland stemde toen “NEE” tegen de invoering hiervan.