1 / 8

V r e i ?

V r e i ?. Interviu Prezentare Caracteristici Scop Companie Experien ț a Misiunea Viziunea Proiectele Salve Club Avita International Reforma sănătății Salve Investements. Oportunitate. Analiza poten tialului. 2. Op t iunile oferite Afacere proprie Timp liber nelimitat

howie
Download Presentation

V r e i ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. V r e i ?

  2. Interviu • Prezentare • Caracteristici • Scop • Companie • Experiența • Misiunea • Viziunea • Proiectele • Salve Club • Avita International • Reforma sănătății • Salve Investements Oportunitate

  3. Analizapotentialului 2. Optiunile oferite Afacere proprie Timp liber nelimitat Independentă financiară Ajutor pentru alte persoane Dezvoltare personală și profesională Venit rezidual – pensionare Libertate financiară Venit secundar 1. Cele 3 întrebări - timp - cunostinte - scop • 3. • Ce alegi? • De ce? • De ce e important? • Dacă nu ai avea-o? • De ce te-ar îngrijora?

  4. COMPANIILE SALVE GROUP LONDON Ltd. SG EUROPE SALVE CLUB

  5. De ce? 2007 Reforma Pensilor (pensii private) Piata – 4,5 mil Statul a schimbat sistemul de pensii Aderare obligatorie Gratuit Beneficii Comision 70 – 300 lei Colaboratori = $$$$$$$ 2012 Reforma sănătatii (asigurari obligatorii de sanatate) Piață – 20 milioane! Statul va schimba sistemul de sănătate Aderare obligatorie Gratuit Acoperire riscuri Comision Slovacia – 150 – 210 euro! Colaboratori = $$$$$$$

  6. Prezentarea strategiei Etapa I până la 01.06.11 Etapa II prima dată probabilă 01.06.’11 – 01.01.’12 Etapa III prima dată probabilă 01.01.’12 – 01.06.’12 Etapa IV prima dată probabilă de la 01.06.’12 Salve Club Avita International Reforma sănătății Avita Inter.+SalveInvestments

  7. diferentă de comision comisioane 1 iunie 2011 A

  8. Inregistrare Obiective Lista de Contactare Start rapid nume 3 parteneri

More Related