oferta akademickiego biura karier dla studenta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oferta Akademickiego Biura Karier dla studenta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oferta Akademickiego Biura Karier dla studenta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Oferta Akademickiego Biura Karier dla studenta - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Oferta Akademickiego Biura Karier dla studenta. Monika Kwil-Skrzypińska Kierownik Międzyuczelniane Biuro Karier – Wrocław. Historia Biur Karier na świecie. Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Oferta Akademickiego Biura Karier dla studenta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oferta akademickiego biura karier dla studenta

Oferta Akademickiego Biura Karier dla studenta

Monika Kwil-Skrzypińska

Kierownik

Międzyuczelniane Biuro Karier – Wrocław

historia biur karier na wiecie
Historia Biur Karier na świecie
 • Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych
 • Funkcjonują w krajach Europy Zachodniej (Chorwacja, Finlandia, Holandia, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania) oraz w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych
 • Pełnią funkcję:

- biur obsługi studentów i absolwentów

- centrów informacji

- ośrodków zatrudnienia

biura karier w polsce
Biura Karier w Polsce

1993 r. – powstaje pierwsze w Polsce Biuro Karier

na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu

1997 r. – powstają kolejne w ramach programu

Tempus Phare

1998 r. – zawiązuje się Ogólnopolska Sieć Biur

Karier (OSBK)

2002 r. – w ramach grantu MGPiPS powstają

kolejne Akademickie Biura Karier

2004 r. – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (definicja ABK)

pierwsza sfera dzia alno ci
Pierwsza sfera działalności
 • udzielanie indywidualnych porad zawodowych studentom i absolwentom
 • prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych z szeroko pojętej problematyki rynku pracy
 • informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy
 • zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji
druga sfera dzia alno ci
Druga sfera działalności
 • pozyskiwanie ofert pracy oraz propozycji praktyk studenckich
 • kojarzenie studentów

i absolwentów z pracodawcami

 • organizowanie prezentacji firm na uczelniach oraz Targów Pracy
wsp praca akademickich biur karier z pracodawcami
Współpraca Akademickich Biur Karier z pracodawcami
 • Wprowadzenie oferty pracy, propozycji stażu lub praktyki studenckiej do bazy danych
 • Umieszczenie informacji na stronie www ABK
 • Preselekcja kandydatów będących w bazie danych ABK
wsp praca cd
Współpraca cd.
 • Informowanie kandydatów (osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mailowej) o wolnych miejscach pracy oraz propozycjach staży i praktyk studenckich
 • Organizowanie spotkań kandydatów z pracodawcami w siedzibie ABK
 • Udostępnianie studentom/absolwentom informacji o akcjach organizowanych przez pracodawców (konkursy, promocje, case study)
 • Wywieszanie informacji na tablicach na uczelniach oraz w siedzibie ABK
wsp praca akademickich biur karier z agencjami po rednictwa pracy
Współpraca Akademickich Biur Karier z agencjami pośrednictwa pracy
 • Wprowadzanie informacji o ofertach pracy, propozycjach stażu lub praktyki studenckiej do bazy danych (opcja)
 • Informowanie studentów i absolwentów o ofertach agencji pośrednictwa pracy
 • Wywieszanie informacji na tablicach w siedzibie ABK
 • Umieszczenie ofert pracy, propozycji stażu lub praktyki studenckiej na stronie www ABK (opcja)
trzecia sfera dzia alno ci
Promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim

Kreowanie postaw przedsiębiorczych

Komercjalizacja wyników badań

Tworzenie firm odpryskowych

Nauczanie przedsiębiorczości

Trzecia sfera działalności
akademickie inkubatory przedsi biorczo ci aip
Uzyskanie niezbędnych informacji do prowadzenia działalności gospodarczej

Udział w szkoleniach biznesowych, seminariach

i konferencjach

Korzystanie z doradztwa biznesowego

Korzystanie z powierzchni użytkowej AIP i jego infrastruktury

Posługiwanie się adresem AIP, adresem poczty elektronicznej, logo AIP

Wspólna promocja i reklama

Możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)
partnerzy akademickich biur karier
Partnerzy Akademickich Biur Karier
 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miejskie
 • Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy
 • Agencje Rozwoju Regionalnego
 • Organizacje pracodawców
 • Fundusz MIKRO
 • Centra Transferu Technologii
 • Pracodawcy
slide14
Międzyuczelniane Biuro Karier – Wrocław

ul. Uniwersytecka 19/20

50-145 Wrocław

tel. (071) 37 52 379

e-mail: monika.skrzypinska@uni.wroc.pl

www.careers.uni.wroc.pl