slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
EFECTUL UNOR NANOSTRUCTURI OXIDICE ASUPRA DEZVOLTǍRII UNOR TULPINI DE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

EFECTUL UNOR NANOSTRUCTURI OXIDICE ASUPRA DEZVOLTǍRII UNOR TULPINI DE - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

EFECTUL UNOR NANOSTRUCTURI OXIDICE ASUPRA DEZVOLTǍRII UNOR TULPINI DE MICROORGANISME Î N MEDII CU TǍRII IONICE DIFERITE M ǎ d ǎ lin Enache 1 , Simona Merciu 1 , Corina V ǎ c ǎ roiu 1 , Gabriela Popescu 1 , Silviu Preda 2 , Crina Anastasescu 2 , Maria Zaharescu 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EFECTUL UNOR NANOSTRUCTURI OXIDICE ASUPRA DEZVOLTǍRII UNOR TULPINI DE' - howard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
EFECTUL UNOR NANOSTRUCTURI OXIDICE ASUPRA DEZVOLTǍRII UNOR TULPINI DE

MICROORGANISME ÎN MEDII CU TǍRII IONICE DIFERITE

Mǎdǎlin Enache1, Simona Merciu1, Corina Vǎcǎroiu1, Gabriela Popescu1,

Silviu Preda2, Crina Anastasescu2, Maria Zaharescu2

1Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române, Splaiul Independenţei nr. 296,

Sector 6, Bucureşti, e-mail: [email protected]

2Institutul de Chimie - Fizicǎ “Ilie Murgulescu” al Academiei Române, Splaiul Independenţei nr. 202,

Sector 6, Bucureşti, e-mail: [email protected]

CONSIDERAŢII GENERALE

Nanobiotehnologia, respectiv investigarea sistemelor biologice la scalǎ nanometricǎ reprezintǎ un domeniu recent în cercetare. Aplicaţiile nanobiotehnologiei includ controlul interacţiilor dintre celula vie şi mediul său, crearea de nanostructuri prin autoasamblare, manipularea biomoleculelor, manipularea reacţiilor enzimatice, construcţia de biomolecule şi dezvoltarea de biosenzori cu selectivitate ridicatǎ.

Dezvoltarea nanobiotehnologiei este corelatǎ cu dezvoltarea metodelor de nanofabricare, autoasamblarea biomoleculelor fiind de un interes deosebit în acest caz. O astfel de abordare poate fi utilizatǎ pentru a crea modele nanobiomimetice ale suprafeţelor celulare, foarte bine definite, pentru investigarea proceselor moleculare, recunoaşterea molecularǎ, adeziunea şi fuziunea celularǎ, interacţia membranǎ-poluant.

SCOPUL LUCRĂRII

Cercetǎrile au vizat evidenţierea efectului potenţial bactericid/bacteriostatic al unor nanostructuri oxidice (pulberi, nanotuburi) de tipul TiO2 şi SiO2 asupra unor microorganisme halofile (Bacillus sp., Virgibacillus sp.) şi microorganisme izolate din probe de apǎ provenite de la staţii de epurare a apelor uzate orǎşeneşti (Escherichia coli) sau tulpini de colecţie (Bacillus sphaericus DSMZ 369).

Astfel de nanostructuri îşi pot gǎsi aplicabilitate în tehnologiile de obţinere a unor dezinfectanţi pe bazǎ de fotocatalizatori dar şi în alte domenii industriale. Efectul bactericid/bacteriostatic s-a urmǎrit prin monitorizarea dezvoltǎrii culturilor bacteriene prin determinarea densitǎţii optice şi prin evaluarea activitǎţii dehidrogenazice ca indicator al activitǎţii biologice totale.

REZULTATE

Tabel 1 - Condiţiile experimentale pentru sinteza nanotuburilor de TiO2şi SiO2;

* TEOS = tetraethoxysilan – sursa de SiO2; TA = acid tartric

Fig. 1. Micrografia TEM a unor tuburi micrometrice de SiO2 (stânga) şi nanotuburi de TiO2 (dreapta)

Tabel 2 - Activitatea dehidrogenazică a tulpinilor bacteriene în prezenţa nanotuburilor testate

Tulpinile au fost cultivate pentru 24 ore la280C sau 370C cu agitare (150 rpm)

MATERIALE ŞI METODE

Tulpini microbiene testate - Escherichia coli (din colecţia IBB – tulpinǎ izolatǎ din efluentul provenit de la staţia de tratare a apei Buzǎu), Virgibacillus halodenitrificans (din colecţia IBB – tulpinǎ izolatǎ de pe suprafaţa unui cristal de sare provenit din Mina Unirea, Slǎnic, Prahova), Bacillus subtilis (din colecţia IBB – tulpinǎ izolatǎ de pe suprafaţa unui cristal de sare provenit din Mina Unirea, Slǎnic, Prahova) şi Bacillus sphaericus (DSMZ 369). Mediul de culturǎ pentru E. coli şi B. sphaericus a fost bulionul nutritiv iar pentru B. subtilis şi V. halodenitrificans s-a folosit mediul MH cu urmǎtoarea compoziţie (g/L): yeast extract (10), proteose peptone (5), glucose (1), NaCl (100), MgCl2 x 6H2O (7), MgSO4 x7H2 O (9.6), CaCl2 x 2H2O (0.36), KCl (2), NaHCO3 (0.06), NaBr (0,026).

Nanotuburile testate au fost obţinute prin procedee hidrotermale (în cazul TiO2) sau prin metoda sol-gel în prezenţa unei matrice pentru SiO2. Condiţiile experimentale şi unele caracteristici se regǎsesc în tabelul 1.

Testarea proprietǎţilor antibacteriene s-a efectuat astfel: aproximativ 0.009 g din nanotuburile investigate s-au adaugat în mediul de culturǎ corespunzǎtor în prezenţa tulpinilor bacteriene, iar amestecul rezultat s-a incubat la 280C sau 370C, cu agitare pentru 24 ore. Creşterea bacterianǎ a fost monitorizatǎ timp de 24 ore prin determinarea densitǎţii celulare la 660 nm.

Nanotuburile au fost analizate prin microscopie electronicǎ(TEM) dupǎ metoda descrisǎ de Hayat.

Activitatea dehidrogenazicǎ– La 3 ml de culturǎ bacterianǎ s-au adǎugat 0.5 ml 3% clorurǎ de trifeniltetrazolium (TTC) şi s-au incubat la 370C pentru 24 ore. Activitatea dehidrogenazicǎ s-a exprimat ca mg formazan %.

Fig. 2. Dinamica dezvoltării tulpinilor bacteriene studiate în prezenţa nanostructurilor investigate

Suport financiar: PN II – Program Parteneriate în Domenii Prioritare

Proiect: NANOTUBOX

ad