Mirosla
Download
1 / 20

Mirosla v Špaček 1 , Jana Votrubov á 2 , - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

Mirosla v Špaček 1 , Jana Votrubov á 2 , Otakar B ě lohl á vek 2 , Pavel Šebesta, Petr Š t á dler 3,1 , Michal Semr á d , Jaroslav Lindner 1 1 II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mirosla v Špaček 1 , Jana Votrubov á 2 , ' - howard-walton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Miroslav Špaček 1, Jana Votrubová 2,

Otakar Bělohlávek2, Pavel Šebesta, Petr Štádler3,1,

Michal Semrád, Jaroslav Lindner1

1 II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha

2 Oddělění nukleární medicíny, PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

3Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Diagnostika infekce cévní protézy

pomocí 18F-FDG PET/CT


Úvod

- Implantace cévní protézy v indikovaném případě významně zvyšuje kvalitu života pacienta

- Infekce cévní protézy (1 - 5 %) =>

=> život ohrožující komplikace (20 – 50 %)

- Virulentní infekce:

- typické klinické a laboratorní známky

- CIM (CT, USG, značené leukocty).

- Low-grade infekce:

- nespecifické klinické symptomy

- falešně negativní nnebo nekonkluzivní výsledky

- výzva pro nové diagnostické modality - FDG-PET/CT


Cíl

Stanovení místa FDG-PET/CT v diagnostice nízce virulentní infekce cévní protézy („non-urgent“)


Vyhodnocen dat
Vyhodnocení dat

FDG uptake:

- Subjectivní

- Difusní (Nepřítomný – Mírný - Intenzivní)

- Fokální (Nepřítomný – Mírný - Intenzivní)

- Semiquantitativní

- Poměr: MAX uptake infiltrátu / AVG uptake aorta

Morfologie - CT:

- Subjectivní

- Pseudoaneurysma (Přítomno - Nepřítomno)

- Ohraničení (Hladké - Nepravidelné)

- Kvantitativní

- Transaxialní plocha infiltrátu

Laboratorní hodnotyy:

- Leukocytoza, CRP

- Mikrobiologický nález


Zlat standard
Zlatý standard

Pozitivní:

Pozitivní mikrobiologický nález

Kolekce hnisu v okolí protézy

Viditelná protézy v op. ráně

Protézo-enterická fistula

Trombozovaná protéza s okolní tekutinou a buněčným detritem vč. leukocytů

Negativní:

>6 měsíců klinického sledování

Negativní peroperační nález


Skupina nemocn ch
Skupina nemocných

Nemocní: Protézy:

Celkem: 76 Celkem: 96

Pohlaví: 52M, 24F Pohlaví: 65 M, 31 F

Věk: 41-83y Doba implantace: rozmezí 0.4 – 246 m

median = 63y median = 6,9 m

normální distribuce normální distribuce


V sledky
Výsledky

Postupná logistická regrese

- testované:

Subjektivně vyhodnocený FDG uptake (normální – mírný – intenzivní)

Pseudoaneurysma (přítomné - nepřítomné)

Ohraničení léze (hladké – nepravidelné)

Plocha infiltrátu (cm2)

Poměr vychytávání FDG (prothesa / aorta)

- vyhodnocené:subjektivně vyhodnocený uptake FDG

nepravidelné ohraničení lézeCo jsme v d li p ed 2 lety
Co jsme věděli před 2 lety protézy.

Počet pacientů: 45 Protéz: 53

1) Subjektivně vyhodnocený fokální FDG uptake je klíčový pro stanovení diagnosy infekce cévní protézy.

2) CT část PET/CT je nezbytná pro správnou anatomickou lokalizaci FDG uptake, ale nepřináší žádnou další informaci ve vztahu ke stanovení infekce.

Korelace FDG uptake a času od implantace protézy u podskupiny nemocných s negativním zlatým standardem


Z v r i
Závěr I. podskupiny nemocných s negativním zlatým standardem

Jako nezávislý významný prediktor přítomnosti infekce cévní protézy jsme identifikovali fokální FDG uptake a nepravidelné ohraničení infiltrátu v CT obraze.


Z v r ii
Závěr II. podskupiny nemocných s negativním zlatým standardem

FDG-PET/CT dává spolehlivé výsledky s chybou méně než 5% u více než 75% vyšetřených protéz.


Z v r iii
Závěr III. podskupiny nemocných s negativním zlatým standardem

Dokážeme jistě identifikovat zbylou část 25% nemocných a v této skupině správně rozhodnout s pravděpodobností 70-75%.


Implikace pro nemocn s bakteri ln aortitis
Implikace pro nemocné podskupiny nemocných s negativním zlatým standardem s bakteriální aortitis

  • Systém vyhodnocení diagnostického obrazu

  • Stanovení diagnozy onemocnění

  • Následné sledování nemocných zahrnující stanovení:

  • Metabolické aktivity

  • Kompetence stentgraftu za použití i.v. kontrastu


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost podskupiny nemocných s negativním zlatým standardem


ad