Senior jako klient soci ln ch slu eb zp sob pr ce se seniory
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Senior jako klient sociálních služeb- způsob práce se seniory. Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. ZSF JU zimmelo@zsf.jcu.cz. Senior a jeho specifika v sociální práci. Propojenost zdravotní a sociální problematiky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - howard-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Senior jako klient soci ln ch slu eb zp sob pr ce se seniory

Senior jako klient sociálních služeb- způsob práce se seniory

Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

ZSF JU

zimmelo@zsf.jcu.cz


Senior a jeho specifika v soci ln pr ci
Senior a jeho specifika v sociální práci seniory

 • Propojenost zdravotní a sociální problematiky

 • Problém v zdravotním stavu potencuje potřebu sociálních služeb, platí i opačně sociální událost pmůže ovlivnit zdravotní stav

 • Komunikační bariéry – v posledních letech nárůst seniorů s duševní poruchou (syndrom demence)

 • Nutnost vzniku důvěrného vztahu

 • Často práce s celou rodinou


Senior s posti en m
Senior s postižením seniory

 • Akutní stav- chronické stádium- ztráta soběstačnosti

 • Spolupráce s rodinou – nástin strategie

 • Senior součástí týmu – nikdy o něm bez něj

 • Využití všech možností – terénní služby, stacionáře

 • Podpora rodina- snížení pečovatelské zátěže


Senior s kognitivn poruchou
Senior s kognitivní poruchou seniory

 • Sociální pracovník by měl úzce spolupracovat se zdravotníky a rodinou

 • Správná dg. podmínkou

 • Specializované služby

 • Podpora rodiny ( svépomocné skupiny)

 • Respitní péče

 • Institucionální zařízení


Vyu it validace u senior s kognitivn poruchou
Využití validace u seniorů s kognitivní poruchou seniory

 • Dávat hodnotu každému projevu člověka

 • Respektovat člověka v jeho původních rolích

 • Komunikovat o jeho tématu – nevnucovat jiná

 • Naučit se orientova v „jeho“ světě, přijmout jeho vnímání času, zážitku ( nemusí být orientace na realitu

 • Potvrzovat , brát na vědomí-momentální emoce myšlenky( nekorigovat, nekritizovat)


Komunikace se seniory a jejich rodinou
Komunikace se seniory a jejich rodinou seniory

 • Časová náročnost

 • Nutnost vyslechnout ( podstatné informace mohou být skryty)

 • Empatie

 • Pozor na infantilnost, hlasitost (pokud není výslovně žádána)

 • Zachovat důstojnost

 • Nedávat najevo nelibost některých vjemů


Komunikace se seniory a jejich rodinou1
Komunikace se seniory a jejich rodinou seniory

 • Ujištění se zda senior rozumí informacím

 • Pokud je přítomen rodinný příslušník dát najevo, že je vlastně kolegou

 • Nebagatelizovat problémy

 • Najít optimální řešení, které bude volbou klienta nikoliv sociálního pracovníka

 • Správné vyhodnocení situace


Soci ln kontakty a senior rodina
Sociální kontakty a senior senioryrodina

 • Vytvářejí rámec poskytování sociální podpory

 • Podpora seniorů rodinou je tzv. dvouvrstvá.

 • První vrstva – pomoc relativně zdravým seniorům – giving help

 • Druhá vrstva – již určitá nesoběstačnost – caregiving

 • Důležité faktory : dynamika vývoje stavu seniora, finance, čas, geografická proximita a kompetence.


Soci ln kontakty a senior neform ln soci ln kontakty
Sociální kontakty a senior senioryneformální sociální kontakty

 • Celospolečenská podpora

 • Co hraje roli?

 • Vzdělání

 • Religiozní aktivity

 • Gender

 • Rodinný a rodičovský status

 • Životní a vývojové krize


Soci ln integrace ve st typologie senior
Sociální integrace ve stáří – typologie seniorů seniory

 • Senioři rodinně orientovaní

 • Orientovaní na přátele

 • Orientovaní na širší sociální okruh

 • Orientovaní na okruh ne - známých – dobrovolnictví, charita


Soci ln rizika
Sociální rizika seniory

 • Zneužívání, násilí páchané rodinou( nutno číst mezi řádky)

 • Senior je manipulován – rodina. Sociální pracovník v duchu víme co je nejlepší

 • Ztráta autonomie

 • Vžité konvence nedovolí přiznat handicap ( sociální i zdravotní

 • S pohledu seniora mohou být některá témata velmi intimní