Download
mini u12 og sm basket u14 cup i brmn sesongen 2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

92 Views Download Presentation
Download Presentation

Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

 2. Ansvarsfordeling side 1 • Regionen skal: • Fordele arrangement etter søknader fra klubbene • Sørge for halltid • Fakturere deltagende lag • Sørge for medaljer eller andre premier med mindre arrangøren selv ønsker å ordne dette (dersom arrangør ordner med egne premier som blir godkjent av BRMN kan beløp på kr 15 utbetales pr premie som deles ut) • Refundere dommerkostnader til arrangøren • Betale arrangørklubb etter innkommet rapport • (Evt. hjelpe til med å sette opp dommere til kampene)

 3. Ansvarsfordeling side 2 • Arrangørklubb skal: • Arrangere tildelt cup • Sende ut invitasjon • Sette opp og sende ut kampoppsettet • Sette opp dommere til kampene • Sørge for sekretariat til kampene (minimum 2, minst en med erfaring) • Sikre premier eller medaljer – enten en premie til kr 25 pr stk eller medalje fra regionen • Betale dommere direkte • Sende inn rapport og regnskap senest uken etter gjennomføring • Planlegge og gjennomføre 1 times skillstrening midt i U12(mini) • Gjennomføre felles premieutdeling i U12(mini)

 4. Arrangement side 1 • Invitasjon til cupen skal ut til klubbledere minst tre uker før arrangementet. • Kampoppsett skal ut til lagene SENEST søndag før kamphelg. • Arrangørklubben forplikter å henge opp regionens sponsorer under arrangementet. Listen over sponsorer sendes arrangørklubb seks uker før arrangement. • Klubbene kan ikke ha sponsorer som konkurrerer med regionen sine. • Regionen har ansvar for at utstyr til regionens sponsorer er i hallen i god tid. • Det må være tilgjengelig både jentegarderobe og guttegarderobe med god merking til hver cup. • Det er viktig at all rigging er klar en halv time før første kamp, slik at vi får en profesjonell presentasjon av vår idrett for nye og gamle gjester. De første ’gjestene’ kommer tidlig for oppvarming. • Midt i U12(minicupen) skal arrangøren sette av 1 time til skillstrening på tvers av alle lagene arrangører stiller med treningsopplegg på stasjoner (deltakende lags trenere kan delta som instruktører)

 5. Arrangement side 2 • Arrangøren bør dele ut brosjyre med spilleregler for basketball til foreldre/publikum • Etter avsluttet helg skal arrangørklubben: • Sende rapport (se egen mal) • Sende regnskap (se egen mal) • Rapportere mangler i cup-bag etter liste i bag • Alt rapporteres til daglig-leder@brmn.no • Cup bag skal leveres til neste arrangør umiddelbart etter avsluttet cup-helg.

 6. Påmelding av lag • Påmeldingsfrist for mini/småcup er fredag to uker før kamphelg. Etter fristen koster påmeldingen kr 500 ekstra pr lag. • Påmeldingsavgift pr lag sesongen 2012-2013 er kr 750. • Påmeldte lag som ikke stiller, må betale påmeldingsgebyr + kr 1000 i tillegg. • Gebyr går tilbake til arrangørklubb.

 7. Kampoppsett • Ingen skal spille to kamper etter hverandre • Det må være et mål å sette opp jevnbyrdes lag mot hverandre. • Alle lag bør få tre kamper på en kampdag. Det må være gode grunner hvis dette ikke blir overholdt • Langveisfarende lag bør unngås å settes opp for tidlig om morgenen hvis cupen arrangeres fra morgenen av. • Det skal avsettes minimum 50 minutter mellom hvert kamptidspunkt i minicupene • Det skal avsettes minimum 1 time mellom hvert kamptidspunkt i småcupene

 8. Dommeroppsett • Det er ønskelig å bruke nyrekrutterte dommere til mini/små cupene. • Det skal være to dommere i hver kamp. En regiondommer evt. erfaren aspirant, og en ny aspirant er ønskelig • Arrangørklubben kan selv stille med dommere gitt at de fyller kravene over. • Klubben må selv finne dommere til kampene. Vi har en liste over aktuelle dommere. Hvis det byr på problemer, kan man i nøden søke hjelp av regionen. Regionen må ha melding om dette minst 10 dager før første kampdag.

 9. Sekretariat • Sekretariatet må ha hatt opplæring og erfaring fra tidligere basketballkamper. • Det anbefales at man bruker disse kampene som opplæring av sekretariat, slik at man minimum er to stk på hver kamp • Det skal sitte minst en erfaren sekretær ved hvert bord. • Det skal ligge en liste over sekretærene til hver kamp på alle bordene. • Arrangørklubb SKAL opprette et HOVEDSEKRETARIAT • Arrangørklubb skal ha satt opp en sekretariatsplan som ligger tilgjengelig på hvert bord. • Hvis klubben ønsker sekretariatskurs i forkant av arrangementet, kan dette avtales med regionen. NB! Dette behovet må meldes inn tidlig! • Arrangørklubben står ansvarlig for å kvalitetssikre sine sekretærer.

 10. Spilletid og regler U12

 11. Spilletid og regler U14

 12. Økonomi • Arrangørklubb får kr 200 kr pr deltakende lag • I tillegg får man kioskinntekter og evt. sponsorinntekter • Dommerutgifter dekkes av regionen etter oppsatte satser og i følge innmeldt skjema. Arrangøren betaler ut godtgjørelse direkte til dommerne og får dette refundert av regionen.

 13. Fordeling av oppgaver • Det kan være fornuftig å dele på oppgavene med å arrangere en cup for at jobben ikke skal bli for stor og for å bidra til ansvarliggjøring i klubben. Dette er ypperlige oppgaver for de som ikke kan så mye om basket. • Arbeidsoppgaver: • Kiosk – kan deles opp i: • Ansvar innkjøp • Ansvar arbeidslister • Ansvar lørdag • Ansvar søndag • Kampoppsett og kommunikasjon med lag og styre • Ansvarlig for hovedsekretariat • Ansvarlig for sekretariat • Baneansvarlig • Ansvarlig for dommerne/Dommeransvarlig(dommervert)