lastensuojeluilmoitus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LASTENSUOJELUILMOITUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LASTENSUOJELUILMOITUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 3
hoshi

LASTENSUOJELUILMOITUS - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
LASTENSUOJELUILMOITUS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LASTENSUOJELUILMOITUS

  2. 25 § Ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusvelvollisia: • sosiaali- ja terveystoimi, opetus, nuorisotoimi, poliisi, srk tai muu uskonnollinen yhteisö (poikkeus rippisalaisuus) palveluksessa olevat/ luottamustoimi • muu sos- ja terv tuottaja • opetuksen/ koulutuksen järjestäjä • turvapaik.hak. vastaanottotoiminta • hätäkeskustoiminta • koululaisten aamu ja iltapäivätoiminta • terveydenhuollon ammattihenkilöt viipymättä salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava toimielimelle

  3. Ilmoitusvelvollisuus (2) tehtävässään saaneet tietää lapsesta • hoidon ja huolenpidon tarve • kehitystä vaarantavat olosuhteet • oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä ilmoitusmahdollisuus muilla salassapitosäännösten estämättä