Szociális ügyek és foglalkoztatás - PowerPoint PPT Presentation

hosea
szoci lis gyek s foglalkoztat s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szociális ügyek és foglalkoztatás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szociális ügyek és foglalkoztatás

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Szociális ügyek és foglalkoztatás
85 Views
Download Presentation

Szociális ügyek és foglalkoztatás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szociális ügyek és foglalkoztatás Készítette: Gombos Erik III. évf. Történelem

 2. A szociálpolitika fejlődése

 3. Forrás: Horváth Zoltán: Kézikönyv. 2011. 399. o.

 4. A munkaképes korú népesség becsült csökkenése, 2000-2025 Forrás: Farkas-Varnay: Bevezetés az EU. 2008. 46. o.

 5. Európa 2020 stratégia munkahelyteremtés: • 20-64 éves nők és férfiak foglalkoztatási rátájának 75%-ra növelése • társadalmi befogadás elősegítése

 6. A közösségi és a nemzeti szociálpolitika különbségei • nemzeti szociálpolitika a szociális ellátásokat (munkanélküli segély, rokkantsági nyugdíj) és az azokat nyújtó szociális ellátórendszert (társadalombiztosítás) jelenti • közösségi szintű szociálpolitika a szabad mozgásra, illetve a munkavállalók élet és munkakörülményeinek javítására koncentrál. Magába foglalja a közösségi sz. jogot és a nyitott koordinációt a foglalkoztatáspolitika és a szociális védelem terén. Ezt szociális dimenziónak is szokás nevezni.

 7. Európai Közösség szociális jogalkotási hatásköre • Erősen korlátozott: a munkavállalók jogainak védelme, a munkahelyi egészség és biztonságvédelem, illetve egyenlő bánásmód biztosítása. • Nyitott koordináció: a közösen elfogadott szakmai stratégia végrehajtását kéri számon a tagállamok kormányaitól. Ma már kiterjed a szociális védelem egyes területeire (nyugdíjrendszer) de nem korlátozza a tagállamok szabályozási hatáskörét. Továbbá fontos feladatának tartja a versenysemlegességet

 8. A szociálpolitika szereplői • Nemzeti szociális jog: két fő szereplő az állam és az egyén. Az állam az alkotmányban elismeri az egyén alapvető szociális jogait és biztosítja azok érvényesülését. • A közösségi szintű szociális jog: szereplők a közösségi intézmények (Európai Bíróság, Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament) és a tagállamok • mellékszereplők az egyház és a civil szervezetek

 9. A közösségi szociálpolitika területei • Személyek szabad mozgása • Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség • Munkavállalói jogok védelme • Foglalkoztatáspolitika és szociális védelem

 10. Személyek szabad mozgása az európai integrációban • az állampolgársági alapon történő megkülönböztetés általános tilalma • szociális jogosultságok: lakhatás joga, a tanuláshoz való jog és a továbbképzéshez való jog + adókedvezmények • szociális biztonsági koordináció: a migránsok és családtagjaik más tagállamokban a szociális biztonsági ellátások bizonyos formáinak az igénybevételére jogosultak legyenek • gazdaságilag inaktívak mozgása • uniós polgárság • a legtöbb tagállam megpróbálja korlátozni a szabad mozgás szociális oldalát

 11. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség • egyenlő bánásmód: a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását jelenti. • 8 irányelv: céljuk a nők és férfiak jogegyenlőségének megteremtése • esélyegyenlőség: azt a célt szolgálja, hogy a nők a férfiakkal egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az élet legkülönbözőbb területein (oktatásügy, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság).

 12. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség

 13. Munkavállalói jogok védelme Munkajog: • 1.munkavállalók védelme válsághelyzetekben • 2. atipikus munkaviszonyok • 3. munkafeltételek egységes szabályozása • 4. kollektív munkajogi szabályok Munkahelyi egészség- és biztonságvédelem joga: • a munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek számának csökkentése • a versenyt torzító hatások kiküszöbölése

 14. Nyitott koordináció a foglalkoztatáspolitika és a szociális védelem terén Luxemburgi folyamat Amszterdami Szerződés: • Az Európai Tanács és a Bizottság évente jelentésben elemzi a Közösség foglalkoztatási helyzetét. • A tagállamok Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterveket dolgoznak ki. • A Tanács értékeli a tagállamok foglalkoztatáspolitikáját. • Az Európai Tanács elfogadja a következő évre szóló foglalkoztatási irányvonalakat.

 15. Nyitott koordináció a foglalkoztatáspolitika és a szociális védelem terén • nemzeti foglalkoztatáspolitika: munkavállalókat, munkáltatókat, munkanélkülieket közvetlenül érintő állami tevékenység • a közösségi foglalkoztatáspolitika: a nemzeti foglalkoztatáspolitika alakulását kívánja befolyásolni Együttműködés területei: • szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem • nyugdíjrendszerek • egészségügyi és idősgondozási rendszerek fenntarthatósága • a munkavállalás kifizetődővé tétele

 16. Felhasznált források: • Farkas Beáta- Várnay Ernő: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged, JATEPress kiadó, 2011. • Kende Tamás- Szűcs Tamás: Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Budapest, Complex kiadó, 2011. • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, HVG-ORAC kiadó, 2011. • http://www2.eco.u-szeged.hu/kepzesi_programok/pdf/rkg_ma/Farkas-Varnay_EU_konyv_kiegeszites_2008_julius.pdf • Sziklai István: Az európai unió szociális politikái. Budapest, E-jegyzet, 2012. (2014.04.22.)

 17. Köszönöm a figyelmet!