slba.se/SLBA/FONOGRAF/index.htm - PowerPoint PPT Presentation

hosea
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
slba.se/SLBA/FONOGRAF/index.htm PowerPoint Presentation
Download Presentation
slba.se/SLBA/FONOGRAF/index.htm

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
slba.se/SLBA/FONOGRAF/index.htm
121 Views
Download Presentation

slba.se/SLBA/FONOGRAF/index.htm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. http://www.slba.se/SLBA/FONOGRAF/index.htm

  2. Baron Axel Klinckowström 1912: Till hundraårsdagen på Idun skulle jag vilja framföra några ord rörande det ämne som nu ligger mig närmast om hjärtat, nämligen fonografarkivet.För er, på er tid, då helt säkert arkiv upptagande rösterna utav era statsmän, utav era talare, utav era predikanter - om ni ännu har några! - är lika vanliga som på vår tids autografsamlingar och arkiv för handskrifter, måste det förefalla besynnerligt att ännu tjugo, trettio år efter Edisons berömda uppfinning, intet till den vägen var gjort här i Stockholm.