10 v zva strategick pl n leader han ci se rozk vale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… PowerPoint Presentation
Download Presentation
10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…. Prezentace pro seminář 8. dubna 2013, Červenka. Využijte možnosti získat peníze na vaše projekty z programu LEADER!. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje. Obsah. SPL 10. výzva – plán, alokace Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…' - horace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 v zva strategick pl n leader han ci se rozk vale

10. výzvaStrategický plán LeaderHanáci se rozkévale…

Prezentace pro seminář

8. dubna 2013, Červenka

vyu ijte mo nosti z skat pen ze na va e projekty z programu leader
Využijte možnostizískat penízena vaše projektyz programu LEADER!
moravsk cesta region v srdci olomouck ho kraje
Moravská cestaRegion v srdci Olomouckého kraje

Obsah

 • SPL
 • 10. výzva – plán, alokace
 • Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Další podklady k projektům

- dokumenty, pokyn, informace,

kontakty, výběr projektů…

slide4

REGION:

22 obcí

Obyvatel: 31 188

Rozloha: 28 170 ha

administrace v zev p ehled erp n fich skute nost 1 8 v
Administrace výzev – přehled čerpání fichí – skutečnost (1-8 V)

5 projektů z 8. výzvy dosud není proplaceno

10 v zva alokace
10. Výzva - alokace

Celková výše dotace pro projekty pro 10. výzvuje 5 994 546 Kč.

re im podpory
Režim podpory
 • Podpora ve fichi 1 a2 může být poskytnuta:

- v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. (F3 pouze de minimis 40-60%) (F5 de minimis v případě neinvestičních výdajů)

- nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

 • DPH – nezpůsobilý výdaj u obcí a svazků obcí
 • Způsobilé výdaje:Min. 100. tis. / Max. 2. mil. Kč
slide13

Fiche 1:

Kvalitnější život v našich obcích

Hlavní opatření PRV:

Hlavní: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Vedlejší opatření 1:

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby (pro hlavní opatření vymezeno více než 50% projektu, tj. projekt musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření)

Oprávnění žadatelé:

Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve

Oblasti podpory (typy aktivit):

Podpora v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcía tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.

slide14

Fiche 2:

Na venkově se bude žít lépe

 • Hlavní opatření PRV: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
 • Vedlejší opatření PRV: III.2.2. Kulturní dědictví
 • Oprávnění žadatelé:
 • Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve,
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • Zajištění občanského vybavení a služeb obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu…
slide15

Fiche 2:

Na venkově se bude žít lépe

Ukázka přímo ve formuláři FICHE

slide16

Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Hlavní opatření PRV:

III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu – ubytování sport

Vedlejší opatření PRV:

III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další naučné stezky

Oprávnění žadatelé:

zemědělský podnikatel; nezemědělské podnikatelské subjekty, obce, svazky obcí, NNO, z.s.p.o.

Oblasti podpory (typy aktivit):

Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

slide17

… Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Výše dotace:

Projekty zakládající veřejnou podporu:

Maximální výše dotace činí:

Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Ve vedlejším opatření dotace 90% (NVP, nebo de minimis)

slide18

Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Hlavní opatření PRV:

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, kterýje vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci

Oblasti podpory (typy aktivit):

- investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

- využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu

slide19

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

 • Vedlejší opatření PRV:
 • III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahyZáměr a)
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • Zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných ekonomických činností
 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch
slide20

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Vedlejší opatření PRV:

I.1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Oblasti podpory (typy aktivit):

Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoje nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

slide21

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Výše dotace:

40% způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech,

50% způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech (LFA) nebo mladými zemědělci (30 let) v jiných než znevýhodněných oblastech,

60% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci (30 let) a ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech (LFA).

slide22

Fiche 5:

Budoucnost regionu je

v našich tradicích

 • Opatření PRV: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • Vedlejší opatření PRV:
 • III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další naučné stezky
 • Oprávnění žadatelé:
 • Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve,
 • podnikající fyzické a právnické osoby
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • vypracování studií na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova (kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
slide23

Fiche 6:

Rozvíjíme řemesla a živnosti

 • Opatření PRV: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 • Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku (do 10-ti zaměstnanců)
 • Oprávnění žadatelé: Podnikatelé (nezemědělští)
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch
 • - nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software
podklady projektu 1
Podklady projektu /1

- Úplné znění 10. výzvy (vytištěno)

- fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6 … ukázka z F2 – viz dále

 • Žádost o dotaci pro 19. kolo (dle F1, F2, F3, F4, F5, F6)– viz dále
 • Metodika pro tvorbu fichí
  • Pravidla pro opatření III.2.1.1. (fiche 1)
  • Pravidla pro opatření III.2.1.2. (fiche 2)
  • Pravidla pro opatření III.1.3.1. a III.1.3.2. (fiche 3)
  • Pravidla pro opatření I.1.1.1. (fiche 4)
  • Pravidla pro opatření III.2.2. (fiche 5)
  • Pravidla pro opatření IIII.1.2. (fiche 6)
podklady projektu 2
Podklady projektu /2
 • Strategický plán LEADER

„Hanáci se rozkévale… včel ovidite“

 • Integrovaná strategie rozvoje území

„Hanáci ke zdraví a prosperitě“

 • Metodika pro zamezení střetu zájmů … www.moravska-cesta.cz:(Pravidla pro hodnocení a výběrprojektů v 10. výzvě.Preferenční kritéria a jejich výklad.)
 • Zpravodaj MAS „Moravskou cestou“
podklady projektu 3
Podklady projektu /3

Ukázka z fiche

samostatně…

struktura dosti 1
Struktura žádosti /1

A1 – Informace o žadateli

A2 – Struktura financování a režim podpory projektu

A3 – Způsobilé výdaje

B1 – Popis projektu – všeobecná strana

Popis projektu

Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu

Konkrétní aktivity a technické řešení projektu

Výsledky projektu

Vazba na cíle Strategického plánu LEADER MAS

B2 – Fotografie

B3 – Popis projektu – specifická strana (dle opatření)

C1 – Přílohy – čestná prohlášení

D1 – Preferenční kritéria (komentář ve formuláři!)

D2 – Seznam příloh (ukázat v žádosti, str. 10)

D3 – Monitorovací indikátory (komentář ve formuláři!)

struktura dosti 3
Struktura žádosti /3

D1: Pravý sloupec nevyplňovat !!!

D3: Pravý sloupec vyplnit !!!

spole n kroky
Společné kroky
 • Způsobilé výdaje: od registrace na RO SZIF, předpokládaný termín do konce června 2013
 • Délka realizace projektu: max. 24 měsíců od podpisu dohody
 • Způsob podání na MAS: 1x originál, 1x CD(projektová dokumentace rozměrů A3 a větší 2x)
 • Žadatel může v jednom kole podatpouze 1 žádost.
zvl tn upozorn n
Zvláštníupozornění

Stavební povolení: platné a pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti na MAS

Další přílohy:ke dni podání žádosti na MAS

Každý projekt v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

Specifické vymezení:

Soulad se SPL a Integrovanou strategií MAS

preferen n krit ria
Preferenční kritéria

POVINNÁ:

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa

2. Uplatňování inovačních přístupů.Náměty inovací uvedeny samostatně.

3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projektyz různých odvětví místního hospodářství.

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.

5. Zaměření dopadů projektu na ženy.

preferen n krit ria1
Preferenční kritéria

VOLITELNÁ:

6. Příznivý vliv na životní prostředí (všechny Fiche)

7. Přínos pro místní nabídku výrobků a služeb (všechny Fiche)

8. Regionální význam – pro více než 1 obec (místo) (všechny Fiche)

9. Dopad projektu – projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu ISRÚ

10. Bezpečnost dopravy (jen F1, F2, F3)

11. Úspěšnost žadatele (jen F1, F2 a F5)

12. Využití místních zdrojů (jen F4 a F6)

13. Podpora podnikatelů (do 5 zaměstnanců) (jen F4 a F6)

14. Úspěšnost žadatele (neplatí pro obce): (jen F1,F2,F5)

15. Výše dotace v projektu: (jen F1,F2,F5)

16. Míra spolufinancování: (všechny Fiche)

17. Nové obnovené společenské, kulturní aktivity: (jen F2, F5)

18. Jedinečnost a originalita projektu (všechny Fiche)

19. Kvalita připravenosti a zpracování projektu (všechny Fiche)

20. Úspěšnost žadatele – pro nepodpořené obce (jen F1,F2, F5)

fiche inovace
Fiche – inovace

Uplatnění inovačních přístupů:

V předkládaných projektech bude preferováno:

 • integrace více propojených aktivit
 • navazující projekty

b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu

c) skutečně partnerské propojení, tj. spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS

d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche (akce)

e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

asov pr b h
Časový průběh
 • Po úspěšném výběru projektu - PŘÍKLAD:
 • Červen 2013: registrace na RO SZIF Olomouc
 • Červenec – srpen 2013: administrace na RO SZIF, opravy
 • Září – Říjen 2013: podpis dohody
  • Výběrové řízení (nejlépe do podpisu dohody)
  • Např. leden – květen 2014: realizace projektu
 • Červen 2014: Kontrola dokumentace na MAS
 • Červenec 2014: Podání žádosti o proplacení na SZIF
 • Srpen 2014 (do 1 měsíce): kontrola SZIF na místě
 • Listopad 2014 (cca do 3 měsíců od kontroly): proplacení (oznámení o schválení platby)
informace
Informace:

www.moravska-cesta.cz

d kuji v m za pozornost

K

O

N

TA

K

T

Děkuji Vám za pozornost

Julie Zendulková

Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s.

Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

www.moravska-cesta.cz

julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

tel: 724 111 510