Opetussuunnitelmaty
Download
1 / 20

Opetussuunnitelmatyö - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Opetussuunnitelmatyö. Siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Tutkintorakenteen uudistus. tutkintojen rakenteet muuttuvat alakohtaisia eroja muutoksen suuruudessa opetussuunnitelmat muuttuvat opsmallit, määrät, laatu opetuksen sisällöt muuttuvat (?) laadullinen, määrällinen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opetussuunnitelmatyö' - hope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opetussuunnitelmaty

Opetussuunnitelmatyö

Siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen

Katariina Alha 2003


Tutkintorakenteen uudistus
Tutkintorakenteen uudistus

 • tutkintojen rakenteet muuttuvat

  • alakohtaisia eroja muutoksen suuruudessa

 • opetussuunnitelmat muuttuvat

  • opsmallit, määrät, laatu

 • opetuksen sisällöt muuttuvat (?)

  • laadullinen, määrällinen

 • opintojen ohjaus muuttuu (?)

 • yliopiston toimintarakenteet muuttuvat (?)


Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmi
Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmiä

 • yliopistossa

  • opiskelijat

  • opettajat

  • opintoneuvojat (-ohjaajat)

  • opintohallinto

  • muita?


Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmi1
Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmiä

 • valtakunnallisia

  • opetusministeriö

  • tieteenalakohtaiset koordinaatioryhmät

   • oppiainekohtaiset ryhmät

  • walmiiksi wiidessä wuodessa –projekti

  • yliopistot


Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmi2
Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmiä

akateeminen yhteisö

tutkinto

markkinaohjaus

valtio

Clark, B.R. 1983


Miss tutkinnonuudistus tapahtuu
Missä tutkinnonuudistus tapahtuu?

 • tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa

 • koulutusohjelmat kuuluvat laitoksille (mahd. yhteistyö muiden laitosten kanssa)

 • laitokset ovat osa tiedekuntaa ja yliopistoa


Teht v
tehtävä

 • pyrkimys on liikkuvuuteen vähintäänkin tieteenalan sisällä

 • voiko syntyä ongelmia kun yksi tieteenala on edustettuna useassa yliopistossa?

  • opiskelijan kannalta

  • opettajan kannalta

  • opintoneuvonnan kannalta

  • (opinto)hallinnon kannalta

  • jonkun muun kannalta


Opsin kehitt misen vaiheet
OPSin kehittämisen vaiheet

 • koulutuksen perustehtävän määrittely

 • kompetenssien ja yleistavoitteiden määrittely

 • opetussuunnitelmamallin määrittely

 • opintokokonaisuuksien ja oppikurssien sisältöjen, kuormittavuuden ja työtapojen määrittely

 • opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely


Opsin kehitt misen prosessi

OPSin rakenteet

OPSin sisältö

arviointi

OPSin kehittämisen prosessi

1

tavoitteet

5

tutkintorakenne

ops-malli

ohjaus

2

tieteenalan tieto

opintojen kuormittavuus

3

4


1 tavoiteet
1. Tavoiteet

 • ’reunaehdot’ asetuksesta

 • tieteenalan tavoitteet

 • yliopiston tavoitteet

 • oppimiseen liittyvät tavoitteet

 • ?


Tavoitteenasetteluja
Tavoitteenasetteluja

YLEISET TAVOITTEET

tieteellisyys

liikkuvuus

YLIOPISTOKESKEISET

TAVOITTEET

?

OSAAMISKESKEISETTAVOITTEET

kilpailukyky

kansain-

välisyys

kriittinen

massa

työmarkkina-

läheisyys

?

verkottuminen

osaaminen

innovatiivisuus

?


2 opsin rakenne menetelmi
2. OPSin rakenne; menetelmiä

 • OPSmallit

  • blokki

  • opintojaksoperustainen

  • moduli

  • juonne


3 opsin sis lt menetelmi
3. OPSin sisältö; menetelmiä

 • ydinainesanalyysi

  • ydinaineksen eri määritelmät

 • kuormittavuuslaskenta

  • eri laskentamallit

  • tulosten vertailtavuus tärkeää

 • mitä voidaan saavuttaa valitsemalla tiettyjä sisältöjä ja mitä puolestaan valitsemalla tiettyjä pedagogisia ratkaisuja?


Ydinaines eri tulkintoja
Ydinaines – eri tulkintoja

 • ammatillinen ydin: käytännön työnhallinnan kannalta keskeisin tieto, taito tai asenne

 • tieteellinen ydin: jonkin oppiaineen sisällä oleva tietämys

 • integroiva ydin: useille oppiaineille (tai käsityksille) yhteinen tietämys (taito, asenne)

 • pakollinen ydin: tietämys (taito, asenne) joka jokaisen opiskelijan on pakko hallita

 • minimiydin: tietämys jonka hallinta on välttämätöntä jatkon kannalta

 • pragmaattinen ydin: sisältö joka on mahdollista opettaa tietyssä rajallisessa ajassa


Kuormittavuus ja opiskelijoiden ajank ytt
Kuormittavuus ja opiskelijoiden ajankäyttö

 • opintojaksojen mitoituksen oltava realistinen

  • tavoitteena ymmärtävä oppiminen

 • jos laskentamalli ei käy >> kuormittavuuden selvittäminen opiskelijoiden ajankäyttöä seuraamalla

  • kuormittavuus; tunne vs. todellinen ajankäyttö?


4 arviointi menetelmi
4. Arviointi; menetelmiä

 • saavutetaanko tavoitteet näillä rakenteilla ja sisällöillä?

  • miten osaaminen rakentuu?

 • palautejärjestelmät

  • opiskelijat

  • työelämä (+muu alueellinen vaikuttaminen)

  • opettajat


JATKUVA OPPIMINEN, HALU KEHITTÄÄ ITSEÄ

KOMMUNIKAATIO JA SOSIAALISET TAIDOT

ONGELMANRATKAISUKYKY

TIETEELLINEN

AJATTELU

AMMATILLISET

TUTKIJAN TAIDOT

ASIAOSAAMINEN

TAIDOT

perusopinnot

aineopinnot

syventävät opinnot

laboratoriotyöt

erikoistyöt

diplomityö

harjoittelu

työskentely tutkimusryhmissä

OSAAMISEN RAKENTUMINEN TIEDEOPINNOISSA Tek1 2003


5 tavoitteiden tarkastelu
5. Tavoitteiden tarkastelu

 • tavoitteiden tarkentaminen ja konkretisoiminen

 • tavoitteiden uudelleentulkinta

 • tavoitteiden muuttaminen


Opsin kehitt miseksi tarvitaan
OPSin kehittämiseksi tarvitaan

 • tietoja päätöksenteon tueksi

  • mitä työkaluja on?

 • päätöksenteon organisointia

  • tiedon jakaminen

  • keskustelun mahdollistaminen

  • aikaa iteraatiokierroksille

  • prosessilla pitää olla selvä alku ja loppu


Teht v1
tehtävä

 • sijoittakaa oman tiedekunnan tutkintorakennetyö kaavioon

 • tunnistakaa eri toimijaryhmien osuudet

 • (hahmottakaa prosessin ajallinen eteneminen)

 • onko jossain aukkoja

  • esim. onko joku toimijaryhmä sivuutettu jossain vaiheessa


ad