Fundacja a r t www przeciwprzemocy pl
Download
1 / 12

FUNDACJA A.R.T. przeciwprzemocy.pl - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

FUNDACJA A.R.T. www.przeciwprzemocy.pl. Cele Fundacji. Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FUNDACJA A.R.T. przeciwprzemocy.pl' - hope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fundacja a r t www przeciwprzemocy pl

FUNDACJA A.R.T.

www.przeciwprzemocy.pl

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Cele fundacji

Cele Fundacji

Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom.

Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw dziecka.

Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dla dzieci utalentowanych lub potrzebujących.

Pozyskiwanie funduszy na seminaria dla rodziców i wychowawców dzieci krzywdzonych.

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Fundacja realizuje swoje cele w szczeg lno ci przez

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

Podejmowanie i organizację działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznychi prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin.

Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji.

Wspieranie akcji służących celowi Fundacji oraz popieranie innowacyjnych projektów w tej dziedzinie.

Pomoc materialną i niematerialna dla nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży, w tym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw.

Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucjii jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom, włączając w to przejmowanie i remont istniejących placówek oraz budowę nowych.

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Fundacja realizuje swoje cele w szczeg lno ci przez c d

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez c.d.:

Organizowanie akcji charytatywnych, których celem będzie zebranie środków finansowych na cele statutowe Fundacji, a w szczególności poprzez: wystawy, zbiórki, aukcje internetowe, odczyty.

Wspieranie inicjatyw w następujących obszarach: kultury, edukacji, sportu, których celem będzie aktywizacja „trudnej młodzieży”.

Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, udzielenie stypendiów, zapomógi innych form pomocy, w zakresie określonym w statucie Fundacji.

Ścisła współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi,a szczególnie: ze szkołami, domami dziecka, izbami dziecka.

Pozyskiwanie środków finansowych, a także wsparcia organizacyjnego na rzecz realizacji działalności, o której mowa.

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Jak mo esz nam pom c

Jak możesz nam pomóc??

Wsparcie finansowe

Dary rzeczowe (upominki ,gadżety, rzeczy codziennego użytku)

Pomoc merytoryczna

Wolontariat

Wsparcie prawne, psychologiczne, pedagogiczne

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Dary rzeczowe

Dary rzeczowe

Materiały edukacyjne (książki, programy multimedialne)

Pomoce naukowe (długopisy, kredki, przybory szkolne)

Odzież

Sprzęt komputerowy (nowy bądź używany)

Żywność

Meble, aby móc wesprzeć naszych podopiecznych i stworzyć im n. kąt do nauki, do zabawy

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Wolontariat

Wolontariat

Będziemy zaszczyceni jeśli zechcecie Państwo wesprzeć nas swoją pracą na rzecz Fundacji.

Twoja praca z pewnością przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji.

WARTO POMAGAĆ 

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Wparcie prawne psychologiczne i pedagogiczne

Wparcie prawne, psychologiczne i pedagogiczne

Podziel się z nami swoją wiedzą w zakresie:

prawnym

psychologicznym

pedagogicznym

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Co uda o nam si zrobi

Co udało nam się zrobić?

II ONKO BIEG - współorganizacja

Piknik dla dzieci z Czeczenii pod hasłem: „Praska Wiosna”

Zbiórki ubrań/żywności dla podopiecznych Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego w Warszawie

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Co uda o nam si zrobi ii onko bieg

Co udało nam się zrobić?II ONKO BIEG

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Co uda o nam si zrobi praska wiosna

Co udało nam się zrobić?„Praska Wiosna”

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl


Dzi kujemy i zapraszamy do wsp pracy pomoc@przeciwprzemocy pl tel 0601 39 22 44 fax 0 22 244 24 73

Dziękujemy i zapraszamy do współpracypomoc@przeciwprzemocy.pltel: 0601 39 22 44fax: 0-22 244 24 73

Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa tel.0 601 39 22 44, www.przeciwprzemocy.pl